Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  861/S

Obchodné meno: 
B A P A spol. s r.o. "v likvidácii"
  (od: 15.05.2003 do: 08.01.2007)
B A P A spol. s r.o.
  (od: 09.12.1992 do: 14.05.2003)
Sídlo: 
Trúchleho Sitnianskeho 2
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 12.07.1993 do: 08.01.2007)
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 09.12.1992 do: 11.07.1993)
IČO: 
31 575 358
  (od: 09.12.1992)
Deň zápisu: 
09.12.1992
  (od: 09.12.1992)
Spoločnosť zrušená od: 
3.11.2006
  (od: 09.01.2007)
Deň výmazu: 
09.01.2007
  (od: 09.01.2007)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 09.01.2007)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 09.12.1992)
Predmet činnosti: 
informatívne meranie škodlivín životného a pracov. prostredia
  (od: 09.12.1992 do: 08.01.2007)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.12.1992 do: 08.01.2007)
demolácia a zemné práce
  (od: 09.12.1992 do: 08.01.2007)
drevárska a piliarska výroba a impregnácia dreva
  (od: 09.12.1992 do: 08.01.2007)
výroba nealkoholických nápojov
  (od: 09.12.1992 do: 08.01.2007)
výroba autodoplnkov
  (od: 09.12.1992 do: 08.01.2007)
banská činnosť v zmyslel § 2 písm. b,c,d,e,g, zák.č. 5l/l988 Zb. v znení zák. č. 499/9l Zb. a zák.č. 336/l992 Zb. - činnosť vykonávaná banským spôsobom v zmysle ust.§ 3 písm.a,d,e,f,g,i, cit.zák.
  (od: 21.12.1992 do: 08.01.2007)
Spoločníci: 
HIROCEM a.s
Rohožník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.1993 do: 03.01.1999)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Ing. Ladislav Sombathy
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Ing. Ladislav Sombathy
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Andrej Kubiňák
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Ing. Erik Sombathy
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Ing. Ladislav Sombathy
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Ing. Jozef Karabelly
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
HIROCEM a.s
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 12.07.1993 do: 03.01.1999)
Andrej Kubiňák
Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Ing. Erik Sombathy
Vklad: 97 000 Sk Splatené: 97 000 Sk
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Ing. Ladislav Sombathy
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Ing. Jozef Karabelly
Vklad: 47 000 Sk Splatené: 47 000 Sk
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 15.05.2003 do: 08.01.2007)
konatelia
  (od: 04.01.1999 do: 14.05.2003)
konateľ
  (od: 12.07.1993 do: 03.01.1999)
konatelia
  (od: 09.12.1992 do: 11.07.1993)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 11.07.1993)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 03.01.1999)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 11.07.1993)
Ing. Ladislav Sombathy
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.1992 do: 11.07.1993)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor, samostatne.
  (od: 15.05.2003 do: 08.01.2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 04.01.1999 do: 14.05.2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (od: 12.07.1993 do: 03.01.1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (od: 09.12.1992 do: 11.07.1993)
Základné imanie: 
205 000 Sk
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
200 000 Sk
  (od: 12.07.1993 do: 03.01.1999)
100 000 Sk
  (od: 09.12.1992 do: 11.07.1993)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ján Berger
Krížna 4928/64
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.04.2004 Skončenie funkcie: 09.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
Ján Berger
Krížna 4928/64
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2004 do: 29.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2003 do: 29.04.2004)
 Likvidátor:
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Skončenie funkcie: 02.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k. 55K/166/2004 - 85 zo dňa 17. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03. 11. 2006 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka B A P A spol. s.r.o. „ v likvidácii“ so sídlom Trúchleho Sitnianskeho 2, Banská Štiavnica 969 01 , IČO: 31 575 358, zamietol pre nedostatok majetku dlžníka.
  (od: 09.01.2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.11.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 2613
  (od: 09.12.1992 do: 08.01.2007)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l5.l2.l992 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (od: 21.12.1992 do: 08.01.2007)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.5.l993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 12.07.1993 do: 08.01.2007)
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 02.07.1998, bol schválený Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje Spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 04.01.1999 do: 08.01.2007)
. Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2002.
  (od: 15.05.2003 do: 08.01.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  02.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)