Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  254/L

Business name: 
GeLiMa, a.s.
  (from: 02/01/1995)
Registered seat: 
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 39
  (from: 02/01/1995)
Identification number (IČO): 
31 623 182
  (from: 02/01/1995)
Date of entry: 
02/01/1995
  (from: 02/01/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie mikrobiologických laboratórnych rozborov
  (from: 02/01/1995)
ekonomicko-organizačné poradenstvo v rámci predmetu podnikania
  (from: 02/01/1995)
zámočníctvo
  (from: 02/07/1996)
výroba nástrojov
  (from: 02/07/1996)
kovoobrábanie
  (from: 02/07/1996)
spracovanie surových kostí a kožných štiepeniek
  (from: 02/07/1996)
výroba tuku, kostných kŕmnych múčok a iných krmív
  (from: 02/07/1996)
výroba želatíny
  (from: 02/07/1996)
výroba fotoželatíny a modifikácie želatíny
  (from: 02/07/1996)
výroba produktov na báze želatíny pre potravinárske účely
  (from: 02/07/1996)
výroba precipitátu, odtučnenej kostnej drte, osseínu
  (from: 02/07/1996)
výroba prípravkov do kŕmnych zmesí
  (from: 02/07/1996)
úprava tuku pre potravinárske, kŕmne a technické účely
  (from: 02/07/1996)
vykonávanie fyzikálno-chemických laboratórnych rozborov
  (from: 02/07/1996)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/1996)
vykonávanie konzultačnej činnosti v rámci predmetu podnikania v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/1996)
ubytovacie služby
  (from: 02/07/1996)
vykonávanie prác mechanizmami:
  (from: 02/07/1996)
nakladací stroj UN 053
  (from: 02/07/1996)
zemné rýpadlo DH 112
  (from: 02/07/1996)
vysokozdvižný vozík DVHM 3222
  (from: 02/07/1996)
výroba cukroviniek na báze želatíny
  (from: 02/07/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/07/1996)
cestná motorová nákladná doprava
  (from: 02/07/1996)
výroba želatín pre farmaceutické použitie
  (from: 11/06/2018)
Výroba kolagénu
  (from: 07/22/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/1995)
Ing. Katarína Kollárová - Member of the Board of Directors
Lazisko 165
Lazisko 032 11
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Pol Maurice Rene Francois Joho - Chairman of the Board of Directors
rue des Violettes 10
Montrabe 318 50
Francúzska republika
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Dušan Kuchta - generálny riaditeľ - člen predstavenstva
Baranovská 64/10
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Mária Brinčíková - Member of the Board of Directors
Vrbica-Nábrežie, Vrbická 2072/11
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Alica Pappová - Member of the Board of Directors
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1769/52
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/01/1995)
Capital: 
12 462 410 EUR Paid up: 12 462 410 EUR
  (from: 11/28/2013)
Shares: 
Number of shares: 1246241
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 EUR
  (from: 11/28/2013)
Stockholder: 
WEISHARDT HOLDING SA
rue Maurice Weishardt
Graulhet 813 00
Francúzska republika
  (from: 12/17/2009)
Supervisory board: 
Ferdinand Chomo
Lipová 525/6
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Pascale Kate Annie Jolimaitre
rue des Pavillons 41
Albi 810 00
Francúzska republika
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Marc Ernest Georges Jolimaitre
Chemin de Larroque 4
Terssac 811 50
Francúzska republika
From: 06/30/2021
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Akciova spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.1.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov.
  (from: 02/01/1995)
Zapisuje sa Dodatok č. 1 k stanovám schválený valným zhromaždením dňa 31.8.1995. Stary spis: Sa 798
  (from: 02/07/1996)
Zapisuje sa Dodatok č. 2 ku stanovám schválený Valným zhromaždením dňa 17.04.1996.
  (from: 05/31/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.9.1997 bola schválená zmena stanov v časti základné imanie a počet, druh, menovitá hodnota akcií.
  (from: 05/29/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 24.7.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/25/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 9.12.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1999 bolo rozhodnuté o zrušení základného imania z pôvodnej výšky 556.126.000,- Sk na 398.288.200,- Sk a bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/17/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 9.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/30/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 10.10. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/27/2001)
Na valnom zhromažden dňa 16.7.2003 boli zvolení členovia predstavenstva a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie.
  (from: 09/04/2003)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti GeLiMa, a.s. konanom dňa 21.07.2008 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti GeLiMa, a.s. so sídlom Priemyselná 1, 031 39 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 623 182 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou WEISHARDT INTERNATIONAL, spol. s r.o. so sídlom Priemyselná 1, 031 39 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 011 029 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti WEISHARDT INTERNATIONAL, spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť GeLiMa, a.s.. Obchodná spoločnosť GeLiMa, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti WEISHARDT INTERNATIONAL, spol. s r.o..
  (from: 08/01/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
WEISHARDT INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 39
  (from: 08/01/2008)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person