Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  195/T

Obchodné meno: 
STAPO, a.s., Hlohovec - v likvidácii
  (od: 19.01.1998)
STAPO a.s. HLOHOVEC
  (od: 17.04.1992 do: 18.01.1998)
Sídlo: 
Šoltésovej 17
Hlohovec 920 01
  (od: 17.04.1992)
IČO: 
31 411 410
  (od: 17.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 17.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.04.1992)
Predmet činnosti: 
1.Dodávka zemných, stavebných, montážnych a strojnomechanizačných prác novostavieb, rekonštrukcií, adaptačných, údržbárskych a opravárenských prác, výroba, predaj stavebných hmôt, polotovarov a výrobkov, ktoré súvisia so stavebnou činnosťou, vykonávanie inžinierskej a projektovej činnosti, dopravná a obchodná činnosť.
  (od: 17.04.1992)
2.Ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti pod bodom 1
  (od: 17.04.1992)
3.Zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti pod bodmi 1, a 2
  (od: 17.04.1992)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.01.1998)
predstavenstvo
  (od: 17.04.1992 do: 18.01.1998)
Ing. Peter Lispuch - člen
Šafarikova 4
Pezinok
  (od: 18.10.1996)
Ing. Pavel Slimák - podpredseda
Mamateyova 18
Bratislava
  (od: 18.10.1996)
Ing. Miloslav Sumec - predseda
Čiližská 34
Pezinok
  (od: 18.10.1996)
Ing. Jaroslav Burda - podpredseda
Za Ferenitkou 4
Nitra
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
Ing. Rudolf Holkovič - predseda
Nádražná 518
Leopoldov
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
Ivan Lackovič - člen
D. Sihoť 70
Hlohovec
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
Ing. Peter Lispuch - člen
Šafarikova 4
Pezinok
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
Július Majerík - podpredseda
Bezručova 9
Hlohovec
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
Ing. Ľudovít Martinovič - predseda
Vlčkova 29
Bratislava
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
Ing. Július Ratulovský - člen
Nábrežie 29
Hlohovec
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
Ing. Viliam Rýchlik - člen
Miletičova 12
Bratislava
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
Ing. Viliam Sopúch - člen
Koperníkova 94
Hlohovec
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
Emil Štefanovič - člen
Fr. Krála 8
Hlohovec
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach, súvisiacich s likvidáciou. Podpisovanieza spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúcisvoj podpis.
  (od: 19.01.1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenom predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, žek vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 17.04.1992 do: 18.01.1998)
Základné imanie: 
25 444 000 Sk
  (od: 18.10.1996)
25 444 000 Kčs
  (od: 17.04.1992 do: 17.10.1996)
Akcie: 
Počet: 24680
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.10.1996)
Počet: 764
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.10.1996)
Počet: 24680
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.04.1992 do: 17.10.1996)
Počet: 764
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.04.1992 do: 17.10.1996)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 18.10.2001
  (od: 25.10.2001)
Dozorná rada: 
Gabriel Hiller - člen
Výstavná 31
Nitra
  (od: 18.10.1996)
Ing. arch. Ivan Koniar - podpredseda
Družicova 1
Bratislava
  (od: 18.10.1996)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda
Pečnianska 25
Bratislava
  (od: 18.10.1996)
Irena Bocánová - člen
44
Majcichov
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
JUDr. Lazslo Lengyel - predseda
Prievozska 6
Bratislava
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
Ing. Andrej Magula - podpredseda
Smolenická 10
Bratislava
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
Pavol Mosný - člen
Podzámska 23
Hlohovec
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
Ing. Jana Nemčeková - predseda
163
Dvorníky
  (od: 17.04.1992 do: 18.10.1993)
Ing. Pavol Slimák - podpredseda
Mamateyova 18
Bratislava
  (od: 19.10.1993 do: 17.10.1996)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Marián Berger
Pittsburgská 19
Žilina
  (od: 19.01.1998 do: 31.07.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 24.09.1993, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 217/93, Nz 184/93 Stary spis: Sa 608
  (od: 18.10.1996)
Na základe výzvy KS v Bratislave č. k. 3K 247/96 zo dňa 12.12.1996 bolo započaté dohadovacie konanie pred vyhlásením konkurzu a vyrovnania v zmysle § 4a ods. 3 zák. č. 328/1991 Zb. v znení zákona NR SR č. 122/1993 Z.z..
  (od: 16.06.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.07.1997, ktorého priebeh je osvedečný notárskou zápisnicou č. N 41/97, Nz 41/97 schválilo zrušenie spoločnosti s likvidáciou.
  (od: 19.01.1998)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2-3K 247/96 zo dňa 18.10.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka STAPO, a.s., Hlohovec - v likvidácii so sídlom Šoltésovej 17, 920 01 Hlohovec, IČO: 31 411 410. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Eva Rezníčková - Hlaváčová, so sídlom AK Farská 12, 949 01 Nitra.
  (od: 25.10.2001)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.01.2013, sp. zn. Z-2-3K 247/1996-510, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2013, zrušil konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz a zároveň zbavil JUDr. Evu Rezníčkovú - Hlaváčovú, so sídlom AK Farská 12, 949 01 Nitra, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 07.08.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)