Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9119/B

Business name: 
MALCHÁREK RACING, a.s.
  (from: 01/21/2003)
Registered seat: 
Buková 18
Bratislava 811 02
  (from: 06/07/1995)
Identification number (IČO): 
31 397 093
  (from: 06/07/1995)
Date of entry: 
06/07/1995
  (from: 06/07/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2003)
Objects of the company: 
nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
  (from: 06/07/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/07/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/07/1995)
poradenská činnosť v oblasti motorizmu
  (from: 06/07/1995)
diagnostika, servis a oprava motorových vozidiel
  (from: 06/07/1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/02/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/02/1996)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 08/02/1996)
prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel
  (from: 08/02/1996)
prenájom a leasing motorových vozidiel tretím subjektom
  (from: 03/03/1997)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, vína a destilátov
  (from: 10/06/1999)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 10/06/1999)
chemické čistenie a pranie odevov vrátane vellúrov a koží, bytového textilu a podlahových krytín
  (from: 01/20/2000)
plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 10/08/2001)
pohostinská činnosť
  (from: 10/02/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2003)
Ing. Jaroslav Malchárek , CSc. - predseda predstavenstva
Buková 18
Bratislava 811 02
From: 01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Ing. Branislav Kušík - podpredseda predstavenstva
Kostlivého 10
Bratislava 821 03
From: 01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Viliam Langsfeld - člen predstavenstva
Kpt. Rašu 8
Bratislava 841 01
From: 01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva konajú len spoločne s predsedom predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 01/21/2003)
Capital: 
15 000 000 Sk Paid up: 15 000 000 Sk
  (from: 10/03/2002)
Supervisory board: 
Zoltán Varga - predseda dozornej rady
Fedinova 2
Bratislava 851 01
From: 01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
RNDr. Jaroslav Malchárek - člen dozornej rady
Buková 18
Bratislava 811 02
From: 01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Zuzana Smolenová - člen dozornej rady
Gessayova 17
Bratislava 851 03
From: 01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou č. N 13/95 zo dňa 20.01.1995 doplnené dňa 27.01.1995 č. N 22/95 a 30.05.1995 č.N 132/95 v súlade s prísl. Obch. zákonníka. Živ. oprav. vydal OÚ živ. odd. Bratislava 1, č. reg. 1386/95.
  (from: 06/07/1995)
Notárska zápisnica zo dňa 21.3.1996 pod. č. N 64/95, Nz 57/95 o doplnení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 15991
  (from: 08/02/1996)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 448/96, Nz 436/96 spísanej dňa 28. 11. 1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: S.r.o. 15991
  (from: 03/03/1997)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 518/98, Nz 516/98 zo dňa 15.06.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/30/1998)
Osvedčenie o dodatku k notárskej zápisnici vo forme notárskej zápisnice N 982/98, Nz 978/98 napísanej dňa 30.9.1998 notárkou JUDr. Hrušovskou v Bratislave, zápis zmien z valného zhromaždenia dňa 30.9.1998, Zmena obchodného mena z MALCHAREK RACING ENGINEERING, spol. s r.o. na MALCHAREK RACING, spol. s r.o.
  (from: 11/25/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.3.1999. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 296/99, Nz 291/99 zo dňa 18.3.1999 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.
  (from: 03/29/1999)
Notárska zápisnica č. N 871/99, Nz 857/99 zo dňa 4.8.1999.
  (from: 10/06/1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 1215/99 Nz 1199/99 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou dňa 25.10.1999.
  (from: 01/20/2000)
Notárska zápisnica č. N 696/2001, Nz 683/2001 zo dňa 13.8.2001.
  (from: 10/08/2001)
Notárska zápisnica zo dňa 21.3.2002 notárky JUDr. Heleny Hrušovskej N 253/2002, Nz 249/2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.3.2002.
  (from: 04/08/2002)
Živnostenské oprávnenie zo dňa 15.7.2002.
  (from: 10/02/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 407/2002 spísanej notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.9.2002.
  (from: 10/03/2002)
Notárska zápisnica Nz 442/2002 zo dňa 15.10.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníkov o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť a o schválení stanov akciovej spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného MALCHÁREK RACING, spol. s r.o. na nové MALCHÁREK RACING, a.s. Zánik funkcie konateľov Ing. Jaroslava Malchárka, CSc. a Ing. Mária Partla dňa 21.1.2003. Zmena právnej formy ku dňu 21.1.2003.
  (from: 01/21/2003)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person