Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14664/P

Business name: 
MeRa service, s.r.o.
  (from: 02/12/2004)
Registered seat: 
Ľubochnianska 16
Ľubotice 080 06
  (from: 02/12/2004)
Identification number (IČO): 
36 490 946
  (from: 02/12/2004)
Date of entry: 
02/12/2004
  (from: 02/12/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/2004)
Objects of the company: 
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/12/2004)
výroba vykurovacích telies
  (from: 02/12/2004)
zváračské práce výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 02/12/2004)
výroba drobných kovových výrobkov a kovových obalov
  (from: 02/12/2004)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/12/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovanie a klimatizačné zariadenia
  (from: 02/12/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/12/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/12/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/12/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/12/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 02/12/2004)
prenájom strojov a technických zariadení, náradia, potrieb pre domácnosť prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/12/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/12/2004)
marketing a manažment
  (from: 02/12/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/12/2004)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov, školení
  (from: 02/12/2004)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 02/12/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/12/2004)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 02/12/2004)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 02/12/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/12/2004)
leasing
  (from: 02/12/2004)
poskytovanie colných záruk činnosť colného deklaranta
  (from: 02/12/2004)
školiaca činnosť v rozsahu živnosti voľnej prednášková činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 02/12/2004)
príprava a predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 02/12/2004)
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
  (from: 02/12/2004)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 02/12/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda; Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda; Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda; Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda; Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda; Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda; Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda; Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
  (from: 08/25/2004)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov; E4.2 - elektrické rozvádzače
  (from: 08/25/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu zariadenia na: Ah - spotrebu plynov spaľovaním; Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa; Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane; Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa; Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW; Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
  (from: 08/25/2004)
Partners: 
Jozef Baloga
Sadová 22
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Jozef Baloga
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/21/2020)
Mgr. Jozef Baloga
Sadová 22
Prešov 080 05
From: 02/12/2004
  (from: 08/04/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti pre spoločnosť, podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/04/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/21/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.2003 v znení jej dodatku zo dňa 10.2.2004 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/12/2004)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person