Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4343/B

Business name: 
FUSU a. s.
  (from: 12/13/2007)
Registered seat: 
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
  (from: 12/13/2007)
Identification number (IČO): 
36 820 181
  (from: 12/13/2007)
Date of entry: 
08/18/2007
  (from: 12/13/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/13/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/13/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/13/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 12/13/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 12/13/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/13/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/13/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/13/2007)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/13/2007)
nákup, predaj a prenájom výpočtovej techniky
  (from: 12/13/2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 12/13/2007)
správa počítačových sietí
  (from: 12/13/2007)
výroba a vývoj počítačových programov - software (podľa zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Autorský zákon)
  (from: 12/13/2007)
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
  (from: 12/13/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/13/2007)
Tobias Ratschiller - predseda
Gruebl Strasse 6
Schlanders 390 28
Taliansko
From: 12/13/2007
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 12/13/2007)
Capital: 
35 750 EUR Paid up: 35 750 EUR
  (from: 01/04/2008)
Shares: 
Number of shares: 143
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 01/04/2008)
Supervisory board: 
Errol A. Vanderhorst
Munster Road, Ground Fioor 95
London SW6 5RG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/19/2007
  (from: 01/04/2008)
Xavier Buck
Rue de-Reckenthal 166
Strassen L-2410
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 12/19/2007
  (from: 01/04/2008)
Alicja Ratschiller
Engerthstrasse 84/11
Wien 1120
Rakúska republika
From: 12/19/2007
  (from: 01/04/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.08.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/13/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2007 - zvýšenie základného imania.
  (from: 12/13/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2007.
  (from: 12/13/2007)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007 o zmene právnej formy spoločnosti FUSU s.r.o., so sídlom Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 820 181, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 47460/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 12/13/2007)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person