Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7969/V

Business name: 
AREMA, spol. s r.o.
  (from: 06/06/1996)
Registered seat: 
Mlynárska 13
Košice 040 01
  (from: 07/18/2013)
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 03/05/2003 until: 07/17/2013)
Barčianska 68
Košice 040 01
  (from: 06/06/1996 until: 03/04/2003)
Identification number (IČO): 
31 728 715
  (from: 06/06/1996)
Date of entry: 
06/06/1996
  (from: 06/06/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s priemyselným tovarom, strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami elektrotechnického a gumárenského priemyslu, výrobkami chemického priemyslu (mimo jedov a žieravín a zvlášť nebezpečných jedov), kancelárskou technikou, spotrebnou a priemyselnou elektrotechnikou, dopravnými prostriedkami a motorovými vozidlami, hutníckymi materiálmi, kovovými materiálmi a výrobkami z nich, výrobkami hutníckeho železa, drevom a výrobkami z dreva, papierom a výrobkami z papiera, nábytkom, hračkami a športovými potrebami, kozmetikou, pracími a čistiacimi potrebami, poľnohospodárskymi produktami a potravinami, liehovinami, tabakovými výrobkami, ovocím a zeleninou, výrobkami polygrafického priemyslu, výrobkami textilného a obuvníckeho priemyslu
  (from: 06/06/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/06/1996)
sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 06/06/1996)
leasingová a akvizičná činnosť
  (from: 06/06/1996)
faktoring (odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr)
  (from: 06/06/1996)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/07/2005)
činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu
  (from: 10/07/2005)
spracovanie údajov
  (from: 10/07/2005)
reklamná činnosť
  (from: 10/07/2005)
inzertná činnosť
  (from: 10/07/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/07/2005)
poradenstvo pri vypracúvaní projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rozsahu voľných živností
  (from: 10/07/2005)
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 01/18/2008)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 01/18/2008)
prieskum trhu
  (from: 01/18/2008)
marketing
  (from: 01/18/2008)
výroba, požičiavanie, spracovanie a distribúcia audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
  (from: 01/18/2008)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 01/23/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/23/2010)
Partners: 
Ing. Jana Bružeňáková
Mlynárska 13
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 03/05/2003)
Anna Vanátová
Diamantová 3
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 10/07/2005)
Ing. Jozef Hancin Hentz
Lipová 7/1441
Veľká Lomnica 059 52
Slovak Republic
  (from: 01/18/2008)
Ing. Jana Bružeňáková
Trnavská 15
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/24/1998 until: 03/04/2003)
Ing. Jana Bružeňáková
Trnavská 15
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Jozef Hancin
Trnavská 19
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 10/07/2005 until: 01/17/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Jana Bružeňáková
Amount of investment: 157 752 EUR Paid up: 157 752 EUR
  (from: 01/12/2018)
Anna Vanátová
Amount of investment: 157 752 EUR Paid up: 157 752 EUR
  (from: 01/12/2018)
Ing. Jozef Hancin Hentz
Amount of investment: 162 576 EUR Paid up: 162 576 EUR
  (from: 01/12/2018)
Ing. Jana Bružeňáková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 07/23/1998)
Ing. Jana Bružeňáková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 03/04/2003)
Ing. Jana Bružeňáková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/05/2003 until: 10/06/2005)
Ing. Jana Bružeňáková
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 10/07/2005 until: 03/19/2009)
Anna Vanátová
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 10/07/2005 until: 03/19/2009)
Ing. Jozef Hancin
  (from: 10/07/2005 until: 01/17/2008)
Ing. Jozef Hancin Hentz
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 01/18/2008 until: 03/19/2009)
Ing. Jana Bružeňáková
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/11/2018)
Anna Vanátová
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/11/2018)
Ing. Jozef Hancin Hentz
Amount of investment: 2 258 EUR Paid up: 2 258 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/11/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/2005)
Individual managing director
  (from: 06/06/1996 until: 10/06/2005)
Vladislav Vanát
Diamantová 3
Košice 040 11
From: 06/06/1996
  (from: 03/05/2003)
Ing. Jozef Hancin Hentz
Lipová 1441/7
Veľká Lomnica 059 52
From: 09/16/2005
  (from: 06/06/2017)
Ing. Jozef Hancin
Trnavská 19
Košice 040 11
From: 09/16/2005
  (from: 10/07/2005 until: 01/17/2008)
Ing. Jozef Hancin Hentz
Lipová 1441/7
Veľká Lomnica 059 52
From: 09/16/2005
  (from: 01/18/2008 until: 06/05/2017)
Vladislav Vanát
Mikovíniho 53
Košice
  (from: 06/06/1996 until: 03/04/2003)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti za spoločnosť podpisujú konatelia spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/07/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/06/1996 until: 10/06/2005)
Capital: 
478 080 EUR Paid up: 478 080 EUR
  (from: 01/12/2018)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/11/2018)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/05/2003 until: 03/19/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 03/04/2003)
100 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 07/23/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 94/96, Nz 98/96 napísanej v Košiciach dňa 17.5.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/06/1996)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 129/98, Nz 127/98 zo dňa 30.6.1998 napísaná v Košiciach podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/24/1998)
Zmena a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 318/02, Nz 317/02 zo dňa 6.12.2002
  (from: 03/05/2003)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person