Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  49547/B

Business name: 
MM advice s. r. o. v likvidácii
  (from: 06/09/2010 until: 11/21/2013)
Registered seat: 
Junácka 6
Bratislava 831 01
  (from: 03/05/2009 until: 11/21/2013)
Identification number (IČO): 
43 863 370
  (from: 12/14/2007)
Date of entry: 
12/14/2007
  (from: 12/14/2007)
Person dissolved from: 
28.5.2010
  (from: 11/22/2013)
Date of deletion: 
11/22/2013
  (from: 11/22/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/22/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/2007)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 11/21/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/28/2010
  (from: 11/22/2013)
 Liquidators:
Zuzana Červenáková
Rozvodná 3
Bratislava 831 01
From: 05/28/2010 Until: 11/22/2013
  (from: 06/09/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 06/09/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 01/31/2013
  (from: 11/22/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.02.2013 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, záverečnej správy o priebehu likviidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 29.05.2013, Colného úradu Bratislava zo dňa 03.04.2013 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 27.03.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra obchodná spoločnosť MM advice s. r. o. v likvidácii, so sídlom Junácka 6, 831 01 Bratislava, IČO: 43 863 370, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 49547/B.
  (from: 11/22/2013)
Date of updating data in databases:  12/01/2021
Date of extract :  12/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person