Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18714/R

Business name: 
Mestské lesy, s.r.o.
  (from: 06/14/1996)
Registered seat: 
Cesta SNP 245/2
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/27/2001)
Identification number (IČO): 
34 141 995
  (from: 06/14/1996)
Date of entry: 
06/14/1996
  (from: 06/14/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/14/1996)
Objects of the company: 
lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/14/1996)
predaj polotovarov a výrobkov z dreva
  (from: 06/14/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/22/2000)
prenájom lesníckych strojov a zariadení
  (from: 11/20/2007)
Partners: 
Mesto Brezová pod Bradlom IČO: 00 309 443
M.R. Štefánika 1
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 06/22/1999)
Contribution of each member: 
Mesto Brezová pod Bradlom
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/30/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/14/1996)
Ing. Juraj Slovák
1. mája 412/96
Leopoldov 920 41
  (from: 03/06/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť navonok samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/20/2007)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/30/2021)
Supervisory board: 
Gabriela Ciranová
Hoštáky 775/10
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 06/10/2015
  (from: 07/30/2015)
Ing. Zdenko Žídek
Horné Košariská 296
Košariská 906 15
From: 06/10/2015
  (from: 07/30/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice dňa 20.12.1995, č. N 26/95, NZ 17/95 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 6462
  (from: 06/14/1996)
Notárskou zápisnicou N 250/96, NZ 203/96 zo dňa bol prijatý dodatok č.1 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/03/1997)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 306/98, NZ 278/98 zo dňa 13.07.1998. Nové znenie stanov spoločnosti zo dňa 18.06.1998.
  (from: 06/22/1999)
Valné zhromaždenie dňa 25.3.1999 odvolalo a menovalo členov dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 31.5.1999 schválilo rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 02/22/2000)
Valné zhromaždenie dňa 3.7.2001 (notárska zápisnica N 355/2001, Nz 335/2001 zo dňa 31.7.2001) schválilo zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spísaný notárskou zápisnicou N 418/2001, Nz 395/2001 zo dňa 18.9.2001.
  (from: 09/27/2001)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person