Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14877/R

Business name: 
ADLENKA, s.r.o.
  (from: 02/24/1997)
Registered seat: 
Veľkolehotská 173/2
Prievidza 971 01
  (from: 07/13/2004)
Identification number (IČO): 
36 018 279
  (from: 02/24/1997)
Date of entry: 
02/24/1997
  (from: 02/24/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/1997)
Objects of the company: 
výroba, predaj a distribúcia prípravkov na ničenie hmyzu, okrem zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 02/24/1997)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/24/1997)
Partners: 
Ing. Ladislav Kóňa
Benedikta 4/9
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 02/24/2004)
Jozef Hianik
Makovického 24/8
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 02/24/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Kóňa
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/04/2009)
Jozef Hianik
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/04/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/13/2004)
Ing. Ladislav Kóňa
Benedikta 4/9
Prievidza
From: 07/20/2003
  (from: 06/30/2017)
Jozef Hianik
Makovického 24/8
Prievidza 971 01
From: 05/17/2004
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ vystupuje a koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/13/2004)
Capital: 
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 07/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.2.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10736
  (from: 02/24/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 15.4.1998 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/26/1999)
. Na valnom zhromaždení dňa 8.3.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/22/2000)
. Valné zhromaždenie dňa 27.10.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 3.
  (from: 01/29/2001)
. Valné zhromaždenie dňa 18.12.2002 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4 a zmluvu o prevode obchodného podielu, bolo vyhotovné úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/04/2003)
. Valné zhromaždenie dňa 20.7.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/24/2004)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/02/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person