Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10369/R

Business name: 
V.B.P.K., a.s.
  (from: 08/03/2004 until: 12/31/2005)
Prefa-Konzulta a.s. Bratislava
  (from: 05/13/1996 until: 08/02/2004)
Prefa Bratislava a. s.
  (from: 04/17/1992 until: 05/12/1996)
Registered seat: 
Ľudovíta Stárka 2202
Trenčín 911 01
  (from: 12/03/2004 until: 12/31/2005)
Ľudovíta Stárka 2022
Trenčín 911 01
  (from: 08/03/2004 until: 12/02/2004)
Studená 6
Bratislava 823 74
  (from: 04/17/1992 until: 08/02/2004)
Identification number (IČO): 
31 321 551
  (from: 04/17/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/17/1992)
Date of deletion: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/17/1992)
Objects of the company: 
výroba a odbyt silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (from: 04/17/1992 until: 03/13/1995)
obchodná činnosť
  (from: 04/17/1992 until: 03/13/1995)
výroba silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (from: 03/14/1995 until: 12/31/2005)
odbyt silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (from: 03/14/1995 until: 12/31/2005)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/14/1995 until: 12/31/2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/14/1995 until: 12/31/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/1992 until: 12/31/2005)
Ing. Anna Baková - člen
Budatínska 13
Bratislava
  (from: 05/13/1996 until: 09/28/1997)
Dipl. tech. Karol Ferenčík - podpredseda
Višňová 1
Bratislava
  (from: 05/13/1996 until: 09/16/2001)
Anton Fuchs - člen
Szantoa 31
Bratislava
  (from: 04/17/1992 until: 03/13/1995)
Anton Fuchs - podpredseda
Studenohorská 31
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 05/12/1996)
Peter Holec - člen predstavenstva
Záhumenská 51
Trenčín
  (from: 09/17/2001 until: 11/18/2002)
Ing. Mikuláš Holec - predseda
Záhumenská 51
Trenčín
  (from: 05/13/1996 until: 11/18/2002)
Ing. Dušan Holík
Tokajícka 18
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 05/12/1996)
Peter Horal - člen predstavenstva
Panenská 3474/7
Trenčín
  (from: 09/17/2001 until: 11/18/2002)
Juraj Mihok - člen
Žitná 3/a
Bratislava
  (from: 09/29/1997 until: 09/16/2001)
Ing. Jozef Paulen - podpredseda
Pri Šajbách
Bratislava
  (from: 04/17/1992 until: 03/13/1995)
JUDr. Alexander Sokol - člen
Holičská 11
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 05/12/1996)
Ing. Milan Šaradín - predseda
Novohorská 8
Bratislava
  (from: 04/17/1992 until: 05/12/1996)
Ing. Jaroslav Šútor - člen
Františka Maľovaného 1638
Malacky
  (from: 05/13/1996 until: 09/16/2001)
Ing. Tibor Valábek - člen
Silvánska 12
Bratislava
  (from: 05/13/1996 until: 09/16/2001)
Emil Vojtek - člen
Podkolibská 15
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 05/12/1996)
Ing. Mikuláš Holec - predseda predstavenstva
73
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 11/17/1995
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
Peter Holec - člen predstavenstva
73
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 05/28/2001
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
Peter Horal - člen predstavenstva
Panenská 3474/7
Trenčín
From: 05/28/2001
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/17/1992 until: 12/31/2005)
Capital: 
93 804 000 Sk Paid up: 93 804 000 Sk
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
93 804 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 11/18/2002)
51 025 000 Sk
  (from: 04/17/1992 until: 04/08/1993)
Shares: 
Number of shares: 93804
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/2004 until: 12/31/2005)
Number of shares: 93804
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/19/2002 until: 12/02/2004)
Number of shares: 93804
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/17/2001 until: 11/18/2002)
Number of shares: 93804
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/03/1999 until: 09/16/2001)
Number of shares: 93804
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 06/02/1999)
Number of shares: 49494
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/17/1992 until: 04/08/1993)
Number of shares: 1531
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/17/1992 until: 04/08/1993)
Supervisory board: 
JUDr Alena Bardúnová
Štefánikova 506
Veľké Leváre
  (from: 06/03/1999 until: 02/28/2001)
Ing. Eleonóra Dammerová - člen
Palisády 50
Bratislava
  (from: 04/17/1992 until: 06/02/1999)
Ing. Ľudmila Hemžalová - člen
Vazovova 15
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 06/02/1999)
Ing. Soňa Holecová
Záhumenská 51
Trenčín
  (from: 06/03/1999 until: 11/18/2002)
Ing. Pavel Horal - predseda
Panenská 3474/7
Trenčín
  (from: 09/17/2001 until: 11/18/2002)
Ing. Pavel Horal - predseda
Soblahovská 14
Trenčín
  (from: 05/13/1996 until: 09/16/2001)
Ing. Zuzana Horalová - člen
Panenská 7
Trenčín
  (from: 03/01/2001 until: 11/18/2002)
Ing. Marta Lobotková - podpredseda
Inovecká 3
Trenčín
  (from: 05/13/1996 until: 06/02/1999)
Ing. Jozef Pecko - predseda
Repašského 8
Bratislava
  (from: 04/17/1992 until: 05/12/1996)
Ing. Alena Švidráková - podpredseda
Osuského 46
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 05/12/1996)
Ing. Norbert Tenczer - podpredseda
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 04/17/1992 until: 03/13/1995)
Ing. Soňa Holecová - člen
73
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 06/18/1998
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
Ing. Zuzana Horalová - člen
Panenská 3474/7
Trenčín
From: 06/29/2000
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
Ing. Pavel Horal - predseda
Panenská 3474/7
Trenčín
From: 11/09/1995
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
Other legal facts: 
Stanovy a.s. schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanon dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 688
  (from: 04/09/1993 until: 12/31/2005)
Dňa 26.3.1993 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zmeny v stanovách a vyhotovilo o tom notársky zápis č. N 274/93, Nz 271/93, notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v Brati- slave. Uznesením Mestského súdu v Bratislave, č. k. 35 K 27/93-122 zo dňa 8.7.1994 bol vy- hlásený konkurz na majetok dlžníka PREFA Bratislava a.s., Studená 6, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Grman bytom Bratislava, Miletičova 5 Stary spis: Sa 688
  (from: 09/21/1993 until: 12/31/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 23.4.1994, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 36/94, Nz 36/94 napísanej notárom JUDr. Dagmar Rojkovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmeny v orgánoch spoločnosti Rozhodnutie Fondu národného majetku zo dňa 26.3.1993 o zmenách v orgánoch spoločnosti Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35 K 27/93 - 133 zo dňa 23.3.1995 bol zrušený konkurz vyhlásený na dlžníka Prefa a.s., Studená 6, Bratislava uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 35 K 27/93 - 122 zo dňa 8.7.1994. Stary spis: Sa 688
  (from: 03/14/1995 until: 12/31/2005)
Osvedčenie o priebehu Valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 346/95, Nz 338/95 zo dňa 9.11.1995 na ktorom bola schválená zmena stanov. Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.11.1995. Zmena obchodného mena z pôvodného Prefa Bratislava a.s. Stary spis: Sa 688
  (from: 05/13/1996 until: 12/31/2005)
Zápisnica č. 8 z predstavenstva zo dňa 27.11.1996 zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.12.1996. Stary spis: Sa 688
  (from: 09/29/1997 until: 12/31/2005)
Notárska zápisnica č. N 21/99, Nz 22/99 zo dňa 18,1.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadeho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti Zápisnica z VZ zo dňa 18.6.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.6.1998
  (from: 06/03/1999 until: 12/31/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.6.2000.
  (from: 03/01/2001 until: 12/31/2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 137/2001, Nz 113/2001 spísaná dňa 28.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 09/17/2001 until: 12/31/2005)
Notárska zápisnica N 231/02, Nz 231/02 spísaná dňa 27. 9. 2002 notárom Mgr. Laczkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/19/2002 until: 12/31/2005)
Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2004 spísané do notárskej zápisnice N 277/04, Nz 55334/04 notárom JUDr. Želmírou Pagáčovou. Zmena obchodného mena, pôvodné: Prefa-Konzulta a.s. Bratislavava.
  (from: 08/03/2004 until: 12/31/2005)
Legal successor: 
CORINA, a.s.
Zlatovská 27
Trenčín 911 01
  (from: 01/01/2006)
PREKON,a.s.
Ľudovíta Stárka 2202
Trenčín 911 01
  (from: 01/01/2006)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person