Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  316/L

Obchodné meno: 
PRIMA ZDROJ ŽILINA, a.s.
  (od: 20.09.1996 do: 27.01.2002)
ZDROJ - KM, a.s.
  (od: 21.11.1995 do: 19.09.1996)
Sídlo: 
K cintorínu 51/97
Žilina 010 89
  (od: 21.11.1995 do: 27.01.2002)
IČO: 
31 639 917
  (od: 21.11.1995)
Deň zápisu: 
01.12.1995
  (od: 21.11.1995)
Deň výmazu: 
28.01.2002
  (od: 28.01.2002)
Dôvod výmazu: 
zrušenie zlúčením
  (od: 28.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.11.1995)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská a obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchodná a maloobchodná činnosť/
  (od: 21.11.1995 do: 27.01.2002)
reklamná činnosť
  (od: 21.11.1995 do: 27.01.2002)
nákladná cestná automobilová doprava
  (od: 01.08.1996 do: 27.01.2002)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (od: 20.09.1996 do: 27.01.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 15.07.1999 do: 27.01.2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 29.12.1999 do: 27.01.2002)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 29.12.1999 do: 27.01.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
predstavenstvo
  (od: 18.09.1997 do: 20.02.2001)
predstavenstvo
  (od: 29.05.1997 do: 17.09.1997)
predstavenstvo
  (od: 21.11.1995 do: 28.05.1997)
Ing. Marián Beňo
Limbová 1
Žilina
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Milan Bielik
Rozkvet 2083/176-2
Považská Bystrica
  (od: 01.08.1996 do: 11.05.1997)
Ing. Milan Bielik - Podpredseda:
Rozkvet 2083/176-2
Považská Bystrica
  (od: 12.05.1997 do: 17.09.1997)
Ing. Ladislav Ciglan
Bernolákova 19
Žilina
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Ladislav Ciglán - Podpredseda :
Bernolákova 19
Žilina
  (od: 01.08.1996 do: 11.05.1997)
Ing. Mária Ciglanová
Bernolákova 19
Žilina
  (od: 18.09.1997 do: 09.09.1998)
Ing. Mária Ciglanová - predseda
Bernolákova 19
Žilina
  (od: 10.09.1998 do: 20.02.2001)
Oľga Ďurinová
147
Dolná Tižina
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Pavel Hrmo
Halášova 36
Bratislava
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Mária Chalupková
33
Marček
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Antonín Kuric
702
Višňové
  (od: 01.08.1996 do: 11.05.1997)
Ing. Antonín Kuric - člen
702
Višňové
  (od: 12.05.1997 do: 14.02.1999)
Ing. Magdaléna Mlíchová - Členovia :
U Hluška 5b/4D
Čadca
  (od: 01.08.1996 do: 11.05.1997)
Ing. Miroslav Palko - člen
Borcovská 100
Jazernica
  (od: 06.02.2001 do: 20.02.2001)
Ing. Jozef Pavlík - člen
Stred 55 - 41/33
Považská Bystrica
  (od: 10.09.1998 do: 14.02.1999)
Ing. Jozef Pavlík - Predseda :
Stred 55-41/33
Považská Bystrica
  (od: 01.08.1996 do: 09.09.1998)
Ing. Vladimír Peregrim - člen
Petzvalova 61
Žilina
  (od: 15.02.1999 do: 05.02.2001)
Anna Turčániová - člen
Rozkvet 2051/105
Považská Bystrica
  (od: 15.02.1999 do: 20.02.2001)
Ing. Miroslav Stacho - predseda
Tatranská 299/23-16
Považská Bystrica
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
Darina Stachová - člen
Jesenského 270/20
Považská Bystrica
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
Peter Stacho - člen
Trenčianska 82/21-2
Nová Dubnica
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva alebo ním písomne splnomocnený člen predstavenstva, prípadne iná, predsedom predstavenstva splnomocnená osoba. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva, alebo ním písomne splnomocnený člen predstavenstva, prípadne iné, predsedom predstavenstva splnomocnené osoby.
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom sú viazaní obmedzeniami vyplývajúcimi zo stanov a štatútu predstavenstva schváleného dozornou radou.
  (od: 18.09.1997 do: 20.02.2001)
Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 29.05.1997 do: 17.09.1997)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavesntva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.11.1995 do: 28.05.1997)
Prokúra: 
Ing. Mária Ciglanová
Bernolákova 19
Žilina
  (od: 21.02.2001 do: 18.11.2001)
Ing. Juraj Karvaj
Borská 7
Bratislava
  (od: 19.11.2001 do: 27.01.2002)
Základné imanie: 
16 300 900 Sk
  (od: 02.11.1998 do: 27.01.2002)
13 427 800 Sk
  (od: 09.03.1998 do: 01.11.1998)
134 278 000 Sk
  (od: 21.11.1995 do: 08.03.1998)
Akcie: 
Počet: 163009
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 19.11.2001 do: 27.01.2002)
Počet: 163009
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 02.11.1998 do: 18.11.2001)
Počet: 134278
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 09.03.1998 do: 01.11.1998)
Počet: 134278
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.11.1995 do: 08.03.1998)
Dozorná rada: 
Ing. Štefan Bednár - člen
522
Plevník - Drienové
  (od: 10.03.1997 do: 20.02.2001)
JUDr. Alena Haviarová
Vajnorská 6
Bratislava
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
JUDr. Imrich Kadák - Členovia :
Podvažie 209
Považská Bystrica
  (od: 01.08.1996 do: 09.03.1997)
Ing. Vladimír Kánis
221
Žilina - Vranie
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Jozef Kokeš - Predseda :
Zakvašov 1517/738
Považská Bystrica
  (od: 01.08.1996 do: 09.03.1997)
Viera Králičeková
Revolučná 3
Žilina
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Magdaléna Mlíchová
U Hluška, blok 5b/4D
Čadca
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Mgr. Edita Planková
Karpatská 6
Banská Bystrica
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ľubomír Síkora
Záhradnícka 9
Žilina
  (od: 21.11.1995 do: 31.07.1996)
Ľubomír Síkora
Záhradnícka 9
Žilina
  (od: 01.08.1996 do: 09.03.1997)
Miroslav Stacho - člen
Tatranská 299/23-16
Považská Bystrica
  (od: 10.03.1997 do: 20.02.2001)
Anna Gajdošovoá - predseda
Nám. slobody 1404/50
Púchov
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
Ľubomír Síkora - člen
Záhradnícka 9
Žilina
  (od: 10.03.1997 do: 27.01.2002)
Michaela Stachová - člen
Tatranská 299/23-16
Považská Bystrica
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia PRIMA ZDROJ ŽILINA, a.s., so sídlom K cintorínu 51/97, Žilina došlo k zrušeniu tejto spoločnosti bez likvidácie a zlúčením so spoločnosťou PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r. o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, pričom práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti preberá PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r. o., Tatranská 295, Považská Bystrica, IČO: 00 694 100. Dňom 28.1.2002 sa zrušená spoločnosť PRIMA ZDROJ ŽILINA, a.s., K cintorínu 51/97, Žilina, IČO: 31 639 917 z obchodného registra VYMAZÁVA.
  (od: 28.01.2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.07.1999 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 27. 11. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.02.2001 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 31.1. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.02.2001 do: 27.01.2002)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 31.7.2001 bola schválená zmena prokúry.
  (od: 19.11.2001 do: 27.01.2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 21.11.1995 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.08.1996 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.09.1996 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28. 1. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.03.1997 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.05.1997 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.05.1997 do: 27.01.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28. 8. 1997 bola schválená zmena stanov a bolo rozhodnuté o znížení základného imania na hodnotu 13.427.800,- Sk.
  (od: 18.09.1997 do: 27.01.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.9.1998 schválilo zmenu stanov a zmenu verejnej obchodovateľnosti akcií.
  (od: 14.09.1998 do: 04.11.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  15.04.2021
Dátum výpisu:  18.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)