Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50357/B

Business name: 
BILLARDS SK, s.r.o.
  (from: 08/23/2000)
Registered seat: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 11/28/2007)
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislva 821 02
  (from: 11/20/2007 until: 11/27/2007)
Brnianska 10
Trenčín 911 05
  (from: 08/23/2000 until: 11/19/2007)
Identification number (IČO): 
36 313 904
  (from: 08/23/2000)
Date of entry: 
08/23/2000
  (from: 08/23/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/23/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/23/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/23/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamnej a obchodnej činnosti
  (from: 08/23/2000)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 08/23/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností a obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (from: 08/23/2000)
Partners: 
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 11/08/2008)
Ing. Peter Struhár
Pri Hornej Skalke 1098/4
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
URBICOM, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 11/20/2007 until: 11/07/2008)
SCIO, s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 11/09/2006 until: 11/19/2007)
EXXON REAL s.r.o.
Radvanská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/07/2002 until: 11/08/2006)
PONTE spol. s r.o. IČO: 17 312 582
Trenčianska 53
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 11/08/2000)
Peter Penov
Horná 99
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/07/2002 until: 11/19/2007)
Peter Penov
Horná 99
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/04/2001 until: 06/06/2002)
Anton Penov
Horná 59
Banská Bystrica 974 00
Slovak Republic
  (from: 11/09/2000 until: 12/03/2001)
Ing. Peter Struhár
Pri Hornej Skalke 1098/4
Svätý Jur 900 21
Slovak Republic
  (from: 11/08/2008 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Rehák
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 10/14/2010)
Ing. Peter Struhár
  (from: 10/14/2010 until: 05/23/2022)
Ing. Peter Struhár
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/24/2022)
PONTE spol. s r.o.
Amount of investment: 33 000 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 33 000 000 Sk
  (from: 08/23/2000 until: 11/08/2000)
Anton Penov
Amount of investment: 33 000 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 33 000 000 Sk
  (from: 11/09/2000 until: 12/03/2001)
Peter Penov
Amount of investment: 33 000 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 33 000 000 Sk
  (from: 12/04/2001 until: 06/06/2002)
Peter Penov
Amount of investment: 16 500 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 16 500 000 Sk
  (from: 06/07/2002 until: 11/19/2007)
EXXON REAL s.r.o.
Amount of investment: 16 500 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 16 500 000 Sk
  (from: 06/07/2002 until: 11/08/2006)
SCIO, s.r.o.
Amount of investment: 16 500 000 Sk Paid up: 16 500 000 Sk
  (from: 11/09/2006 until: 11/19/2007)
URBICOM, a.s.
Amount of investment: 33 000 000 Sk Paid up: 33 000 000 Sk
  (from: 11/20/2007 until: 11/07/2008)
Ing. Ladislav Rehák
Amount of investment: 16 500 000 Sk Paid up: 16 500 000 Sk
  (from: 11/08/2008 until: 10/14/2009)
Ing. Peter Struhár
Amount of investment: 16 500 000 Sk Paid up: 16 500 000 Sk
  (from: 11/08/2008 until: 10/14/2009)
Ing. Ladislav Rehák
Amount of investment: 547 700 EUR Paid up: 547 700 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 10/13/2010)
Ing. Peter Struhár
Amount of investment: 547 700 EUR Paid up: 547 700 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 10/13/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/2008)
konatelia
  (from: 06/07/2002 until: 06/09/2008)
Individual managing director
  (from: 08/23/2000 until: 06/06/2002)
Ing. Dušan Peško
Sv. Vincenta 4
Bratislava 821 02
From: 11/01/2007
  (from: 11/20/2007)
Ing. Eva Bocková
Pražská 4
Bratislava 811 04
From: 10/24/2006
  (from: 11/09/2006 until: 11/19/2007)
Ing. Eva Bocková
Pražská 4
Bratislava 811 04
From: 10/24/2006 Until: 11/01/2007
  (from: 11/20/2007 until: 11/19/2007)
Norbert Michalák
Rudohorská 28
Banská Bystrica
  (from: 08/23/2000 until: 12/03/2001)
Imrich Móži
Múzejná 2
Bratislava
From: 04/24/2002
  (from: 06/07/2002 until: 05/12/2005)
Imrich Móži
Múzejná 2
Bratislava
From: 04/24/2002
  (from: 05/13/2005 until: 11/08/2006)
Imrich Móži
Múzejná 2
Bratislava
From: 04/24/2002 Until: 10/24/2006
  (from: 11/09/2006 until: 11/08/2006)
Peter Penov
Horná 99
Banská Bystrica
  (from: 12/04/2001 until: 05/12/2005)
Peter Penov
Horná 99
Banská Bystrica
From: 07/10/2001
  (from: 05/13/2005 until: 11/19/2007)
Peter Penov
Horná 99
Banská Bystrica
From: 07/10/2001 Until: 11/01/2007
  (from: 11/20/2007 until: 11/19/2007)
Ing. Boris Randa
Grösslingová 59
Bratislava 811 09
From: 11/01/2007
  (from: 11/20/2007 until: 06/09/2008)
Ing. Boris Randa
Grösslingová 59
Bratislava 811 09
From: 11/01/2007 Until: 05/13/2008
  (from: 06/10/2008 until: 06/09/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/07/2002)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ navonok samostatne.
  (from: 08/23/2000 until: 06/06/2002)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/14/2010)
1 095 400 EUR Paid up: 1 095 400 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 10/13/2010)
33 000 000 Sk Paid up: 33 000 000 Sk
  (from: 05/13/2005 until: 10/14/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 952/2000, NZ 945/2000 zo dňa 27.7.2000 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 08/23/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 25.8.2000 schválilo prevod obchodného podielu. Dodatok (notárska zápisnica N 1160/2000, NZ 1152/2000 zo dňa 5.10.2000) k zakladateľskej listine.
  (from: 11/09/2000)
Valné zhromaždenie dňa 10.7.2001 schválilo prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.7.2001) a zmenu zakladateľskej listiny - Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 449/2001, NZ 339/2001 zo dňa 13.7.2001. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 51/2001, NZ 146/2001 zo dňa 27.11.2001.
  (from: 12/04/2001)
Valné zhromaždenie dňa 24.4.2002 schválilo rozdelenie a prevod časti obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.5.2002) a zmenu zakladateľskej listiny prijatím dodatku č. 4, ktorým bola nahradená zakladateľská listina v znení jej dodatkov novým úplným znením spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/07/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.5.2008.
  (from: 06/10/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2008.
  (from: 11/08/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2010.
  (from: 10/14/2010)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person