Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11181/V

Business name: 
BODROG TRADE s.r.o.
  (from: 10/01/1999)
Registered seat: 
Obchodná 470/9
Somotor 076 35
  (from: 12/30/2011)
č. 470
Somotor 076 35
  (from: 07/19/2002 until: 12/29/2011)
470
Somotor
  (from: 10/01/1999 until: 07/18/2002)
Identification number (IČO): 
36 193 844
  (from: 10/01/1999)
Date of entry: 
10/01/1999
  (from: 10/01/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1999)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/01/1999)
maloobchod, veľkoobchod v odbore: potraviny, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, tabakové výrobky, kozmetika, textil, odevy, obuv, kožená galantéria, nábytok, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, železiarsky tovar, sklo, porcelán, farby-laky, potreby pre kutilov, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potreby, papier, čistiace a pracie prostriedky, obrábacie stroje, stavebné stroje, textilné stroje, kancelárske prístroje, dopravné prostriedky, poľnohospodárske stroje, príslušenstvo, náradie, traktory, základné poľnohospodárske produkty, surové kože a kožky, tabak, kovové rudy, drevo, stavebný materiál, inštalačné a vykurovacie zariadenia, chemikálie v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1999)
zásielkový predaj
  (from: 10/01/1999)
ambulantný predaj
  (from: 10/01/1999)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 10/01/1999)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 10/01/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/1999)
podnikateľské poradenstvo mimo činnosti ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 10/01/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/01/1999)
prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel
  (from: 10/01/1999)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 10/01/1999)
sprostredkovateľská činnosť v obchode
  (from: 10/01/1999)
realitná kancelária
  (from: 10/01/1999 until: 12/23/2016)
Partners: 
Ing. Viera Sokolová
Obchodná 470/9
Somotor 076 35
Slovak Republic
  (from: 09/14/2021)
Dávid Benkö
1. mája 22
Streda nad Bodrogom
Slovak Republic
  (from: 10/01/1999 until: 07/18/2002)
Margita Lubinszká
Hlavná 652/188
Streda nad Bodrogom
Slovak Republic
  (from: 10/01/1999 until: 03/26/2002)
Ing. Viera Sokolová
470
Somotor
Slovak Republic
  (from: 07/19/2002 until: 05/19/2009)
Ing. Viera Sokolová
470
Somotor
Slovak Republic
  (from: 03/27/2002 until: 07/18/2002)
Ing. Viera Sokolová
470
Somotor
Slovak Republic
  (from: 10/01/1999 until: 03/26/2002)
Ing. Viera Sokolová
Obchodná 470/9
Somotor 076 35
Slovak Republic
  (from: 05/20/2009 until: 09/13/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Viera Sokolová
  (from: 05/20/2009 until: 09/13/2021)
Ing. Viera Sokolová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/14/2021)
Ing. Viera Sokolová
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 10/01/1999 until: 03/26/2002)
Dávid Benkö
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/01/1999 until: 07/18/2002)
Margita Lubinszká
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 10/01/1999 until: 03/26/2002)
Ing. Viera Sokolová
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/27/2002 until: 07/18/2002)
Ing. Viera Sokolová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/19/2002 until: 05/19/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/14/2021)
konatelia
  (from: 07/19/2002 until: 09/13/2021)
konatelia
  (from: 10/01/1999 until: 07/18/2002)
Ing. Viera Sokolová
Obchodná 470/9
Somotor 076 35
From: 10/01/1999
  (from: 12/30/2011)
Dávid Benkö
1. mája 22
Streda nad Bodrogom
Until: 07/10/2002
  (from: 10/01/1999 until: 07/18/2002)
Margita Lubinszká
Hlavná 652/188
Streda nad Bodrogom
  (from: 10/01/1999 until: 03/26/2002)
Ing. Viera Sokolová
470
Somotor
  (from: 10/01/1999 until: 12/29/2011)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/19/2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/01/1999 until: 07/18/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/20/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/01/1999 until: 05/19/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 9. 1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 10/01/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 21.3.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.3.2002. Deň zániku funkcie konateľa Margity Lubinszkej: 27.2.2002. Deň vzniku funkcie konateľov Ing. Viery Sokolovej a Dávida Benköa: 17.9.1999. Rozsah splatenia základného imania: 200.000,- Sk.
  (from: 03/27/2002)
Zmena spoločenskej zmluvy formou Not. zápisnice zo dňa 10.7.2002 pod č. N 369/2002, Nz 369/2002.
  (from: 07/19/2002)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person