Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3595/N

Business name: 
MICRO COMP, spol. s r.o. " v likvidácii "
  (from: 09/03/2008 until: 12/05/2008)
MICRO COMP, spol. s r.o.
  (from: 02/22/1991 until: 09/02/2008)
Registered seat: 
Štefánikova 15
Nitra
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Identification number (IČO): 
00 613 193
  (from: 02/22/1991)
Date of entry: 
02/22/1991
  (from: 02/22/1991)
Date of deletion: 
12/06/2008
  (from: 12/06/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/06/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/22/1991)
Objects of the company: 
1. výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
2. tvorba počítačových programov a systémovej analýzy
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
3. reprografická činnosť
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
4. konzultačné a poradenské služby
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
5. organizovanie školení vo vyššie uvedených oblastiach
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
6. servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
7. zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie)
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
8. prenájom počítačov, ich periférii, telefaxov a kopírovacích zariadení
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Partners: 
Jozef Gál
č. 363
Žirany
Slovak Republic
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Ing. Vojtech Lukács
Stračia 1
Nitra
Slovak Republic
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Ing. Anton Grimm
Echterstrasse 18
Mníchov 8000
SRN
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Anton Grimm
Amount of investment: 90 000 Kčs
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Jozef Gál
Amount of investment: 20 000 Kčs
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Ing. Vojtech Lukács
Amount of investment: 20 000 Kčs
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Acting in the name of the company: 
1. Ing. Anton Grimm 2. Jozef Gál 3. Ing. Vojtech Lukács
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Capital: 
130 000 Kčs
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Jozef Gál
363
Žirany 951 74
From: 05/06/2008 Until: 12/06/2008
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Jozef Gál
363
Žirany 951 74
From: 05/06/2008
  (from: 09/03/2008 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 09/03/2008)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo 3595/N sa v y m a z á v a dňom 06.12.2008 obchodná spoločnosť MICRO COMP spol. s r.o. v likvidácii so sídlomŠtefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 00 613 193 na základe uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR 53/2007- 37 zo dňa 18.03.2008, právoplatného dňa 06.05.2008 o zrušení spoločnosti s likvidáciou a rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2008 o schválení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
  (from: 12/06/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.2.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb. Starý spis: Sro 724
  (from: 02/22/1991 until: 12/05/2008)
Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 18.03.2008 č. k. 28 CbR 53/2007-37 právoplatným dňa 06.05.2008 rozhodol o zrušení spoločnosti likvidáciou a menoval likvidátora spoločnosti.
  (from: 09/03/2008 until: 12/05/2008)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person