Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11241/V

Business name: 
VENDA SR, spol. s r.o.
  (from: 11/03/1999)
Registered seat: 
Idanská 39
Košice-Západ 040 11
  (from: 09/18/2015)
Popradská 58
Košice 040 11
  (from: 10/06/2005 until: 09/17/2015)
Popradská 58
Košice
  (from: 11/03/1999 until: 10/05/2005)
Identification number (IČO): 
36 194 417
  (from: 11/03/1999)
Date of entry: 
11/03/1999
  (from: 11/03/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1999)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod:potraviny, potravinárske polotovary a výrobky, ovocie, zelenina včítane mrazených potravín a mrazeného ovocia a zeleniny, cigarety, tabakové výrobky, nealkoholické nápoje, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutný materiál a výrobky, drevo, výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, kameň, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, kožená galantéria, motorové vozidlá, náhradné diely, ropné produkty, syntetické vlákna, farby, priemyselné hnojivá, strojárenské a elektrotechnické výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastov, kožušiny, produkty z mora, hračky, kozmetika, čistiace prostriedky, domáce potreby, kancelárske potreby, železiarsky tovar, športové potreby, umelecké a zberateľské predmety, ktoré nie sú starožitnosťami ani autorským dielom, zdravotnícke potreby, hygienické potreby a pomôcky, poľnohospodárske výrobky a produkty
  (from: 11/03/1999)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 11/03/1999)
sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, obchodu, služieb
  (from: 11/03/1999)
sprostredkovanie pozemnej dopravy
  (from: 11/03/1999)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/03/1999)
výstavnícka činnosť
  (from: 11/03/1999)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 11/03/1999)
požičiavanie, prenájom a leasing tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov, zariadení a strojových základných prostriedkov
  (from: 11/03/1999)
prieskum trhu
  (from: 11/03/1999)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/03/1999)
prevádzkovanie neverejného skladu
  (from: 11/03/1999)
vybavovanie colných formalít-zastupovanie v colnom konaní
  (from: 11/03/1999)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/03/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/03/1999)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom: upratovacie práce
  (from: 11/03/1999)
upratovacie práce
  (from: 11/03/1999)
maliarske práce
  (from: 11/03/1999)
búracie práce
  (from: 11/03/1999)
výroba detského, dámskeho a pánskeho ošatenia
  (from: 11/03/1999)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/28/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/28/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2003)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2003)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/28/2003)
poľnohospodárska a živočíšna výroba
  (from: 10/31/2003)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 04/11/2012)
finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v sektore: Poskytovanie úverov
  (from: 09/18/2015)
Partners: 
Ing. Václav Sedlatý
Kladenská 5
Košice-Krásna 040 18
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Martina Mrázová
Huncovská 31
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/03/1999 until: 08/03/2000)
Ing. Blanka Sedlatá
Trieda SNP 40
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 08/04/2000 until: 10/05/2005)
Ing. Václav Sedlatý
Titogradská 13
Košice 040 23
Slovak Republic
  (from: 10/06/2005 until: 09/17/2015)
Doc.Ing. Václav Sedlatý , CSc.
Trieda SNP 40
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 08/04/2000 until: 10/05/2005)
Ing. Václav Sedlatý
Kladenská 5
Košice-Krásna 040 18
Slovak Republic
  (from: 09/18/2015 until: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Václav Sedlatý
  (from: 02/04/2010 until: 09/17/2015)
Ing. Václav Sedlatý
  (from: 09/18/2015 until: 05/19/2022)
Ing. Václav Sedlatý
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/20/2022)
Martina Mrázová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 08/03/2000)
Doc.Ing. Václav Sedlatý , CSc.
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 08/04/2000 until: 10/05/2005)
Ing. Blanka Sedlatá
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 08/04/2000 until: 10/05/2005)
Ing. Václav Sedlatý
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/06/2005 until: 02/03/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/06/2005)
konatelia
  (from: 08/04/2000 until: 10/05/2005)
Individual managing director
  (from: 11/03/1999 until: 08/03/2000)
Ing. Václav Sedlatý
Kladenská 5
Košice-Krásna 040 18
From: 06/09/2000
  (from: 09/18/2015)
Martina Mrázová
Huncovská 31
Košice
  (from: 11/03/1999 until: 08/03/2000)
Ing. Blanka Sedlatá
Trieda SNP 40
Košice 040 11
  (from: 08/04/2000 until: 04/27/2003)
Ing. Blanka Sedlatá
Trieda SNP 40
Košice 040 11
From: 06/09/2000
  (from: 04/28/2003 until: 10/05/2005)
Ing. Blanka Sedlatá
Trieda SNP 40
Košice 040 11
From: 06/09/2000 Until: 03/08/2005
  (from: 10/06/2005 until: 10/05/2005)
Ing. Václav Sedlatý
Titogradská 13
Košice
  (from: 08/04/2000 until: 04/27/2003)
Ing. Václav Sedlatý
Titogradská 13
Košice
From: 06/09/2000
  (from: 04/28/2003 until: 09/17/2015)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosť navonok zastupujú, v jej mene konajú a podpisujú samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/04/2000)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/03/1999 until: 08/03/2000)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/04/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 02/03/2010)
200 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 04/27/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 98/99, Nz 99/99 zo dňa 23.9.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/03/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 20.6.2000.
  (from: 08/04/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 11.3.2003.
  (from: 04/28/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy podpísaná spoločníkmi dňa 3.7.2003.
  (from: 10/31/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person