Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1103/V

Obchodné meno: 
VSŽ OCEĽ a.s. Košice
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Sídlo: 
Vstupný areál VSŽ
Košice-Šaca
  (od: 09.03.2000 do: 29.03.2001)
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (od: 30.12.1999 do: 08.03.2000)
IČO: 
36 195 669
  (od: 30.12.1999)
Deň zápisu: 
31.12.1999
  (od: 30.12.1999)
Deň výmazu: 
30.03.2001
  (od: 30.03.2001)
Dôvod výmazu: 
zrušenie zlúčením
  (od: 30.03.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.12.1999)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt: koksu, surového železa, valcovaných oceľových plechov, plechov pre elektrotechniku
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výskum, vývoj, výroba a odbyt: v oblasti metalurgie a technológie výroby ocele a výrobkov z ocele, nových výobkov pre hutníctvo a strojárenstvo, technológií strojov, zariadení, prístrojov pre automatickú reguláciu, robotizáciu, mikroelektroniku a systémové riadenie
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba a renovácia náhradných dielov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup a predaj železných rúd
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
poskytovanie služieb k hlavnému predmetu činnosti, obchodná činnosť
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
odborná, sprostredkovateľská a poradenská činnosť k hlavnému predmetu činnosti
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výkony špeciálnych činností: diagnostika špeciálnych činností, technicko-priemyselná ochrana, bezpečnosť a hygiena práce, meranie v oblasti inšpekcie ekológie, nákup, predaj, úprava a spracovanie oceľového šrotu, zúžitkovanie, spracovanie a úprava odpadov a vedľajšch produktov vznikajúcich pri výrobe, uskladňovanie energetických odpadov, teplárska troska a popolček
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba týchto foriem energií: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, pitná voda, demineralizačná voda, zmäkčená voda, acetylén, technické plyny: kyslík, argón v plynnej a kvapalnej forme
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
rozvod týchto foriem energií: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, pitná voda, demineralizačná voda, zmäkčená voda
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup od externých dodávateľov: elektrickej energie, pitnej vody, povrchovej vody
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
predaj horeuvedených vyrábaných a nakupovaných energií a palív, úprava: povrchovej vody, odpadových vôd
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
prevádzkovanie: rozvodu fenolových vôd, hlavného kanalizačného rozvodu
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
údržba a oprava výrobných a hlavných rozvodových energetických zariadení, vrátane hlavného kanalizačného rozvodu
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
prevádzkovanie vodných nádrží Bukovec, Čaňa, Sokoľany a vodojemu pitnej vody
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
revízna činnosť v oblasti: parných kotlov 1.triedy, elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov do objektov triedy B a zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5000 kg, tlakových nádob stabilných, plynových zariadení na výrobu a úpravu kyslíka, dusíka, argónu a acetylénu, zvyšovanie a znižovanie tlaku, rozvod technických a vykurovacích plynov mimo propan-butánu bez obmedzenia tlaku a zariadení na spotrebu plynov spaľovaním bez obmedzenia výkonu, elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov do objektov triedy A
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup surovín a materiálov z tuzemska a zahraničia vykonávaním priamej a nepriamej zahranično-obchodnej činnosti a to: železné rudy, uhlie, koks, ferozliatiny, letek, oleje a tuky, surové železo, tireskacie materiály, zinok, cín, ostatné farebné kovy, kazivec, kyseliny, chemikálie a plyny, smola, iontomeničové hmoty, grafitové topné tyče, magnezit, piesky, cementy, oceliarske hmoty a špeciálna keramika, vákuovanie, liacie prášky exozásypy, torkretovacia hmota, izolačné dosky, hmoty pre VP a ostaný žiaruvzdorný materiál, posúvačové dosky
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup a predaj koksochemických výrobkov-oleje, decht, stredná smola, sírany a iné
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
poradenská činnosť
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup predmetov postupnej spotreby-jednoúčelových, kusových investícií a drobných kovových súčiastok
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
obstarávateľská a špedičná činnosť a vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
skladovacia a triediacia činnosť, úprava, balenie a spracovanie tovarov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
vykládka a náklady surovín a tovarov z/do železničných vozňov alebo na iných cestných dopravných prostriedkov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup a predaj náhradných dielov, predmetov, postupnej spotreby, DKP, materiálov, výkonov, kooperácií, náradia a ochranných pomôcok, výrobkov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
prenájom základných prostriedkov, leasing
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
skladovanie a obhospodarovanie zásob
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov a iného elektrického vybavenia
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
montáž káblových rozvodov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
stavebné inštalácie
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba vykurovacích telies
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
kovoobrábanie
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
zámočníctvo
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
povrchová úprava kovov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
mechanické úpravy kovových výrobkov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
spracovanie dát
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
databanky
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
poskytovanie software
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba oceľových trubiek
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
tvarovanie za studena
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
povrchová úprava kovov-izolácia rúr
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
elektroinštalácie
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
defektoskópia-kontrola Rtg, ultrazvukom, kapilárne a magnetické metódy
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
veľkoobchod a maloobchod s kovmi, kovovými výrobkami a kovovými rudami
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
sprostredkovanie obchodu a skladovanie
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba kovospracujúcich výrobkov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov, vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a prístrojov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba strojov pre lesníctvo
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba kovových trubiek
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
zušľachťovanie kovov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
montáž káblových rozvodov
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba statorov a rotorov pre elektromotory bez elektrických častí
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
prevádzkovanie strediská kalibračnej služby: kalibrácia meradiel dĺžky, teploty, tlaku a elektrických veličín v rozsahu uvedenom v prílohe Osvedčenia o akreditácií č. 21/1995, vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
prevádzkovanie železničnej dráhy a prevádzkovanie dopravy na železničnej vlečke
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba a predaj: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, technické plyny
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
skladovanie a preklad nákladov
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
zváračské práce
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
mechanické úpravy na zákazku
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
zámočníctvo
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
kovoobrábanie
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
revízie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
databanky
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
dodávky a poradenské služby pri programovaní a spracovaní dát
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: priemyselné chemikálie, náradie a ochranné pomôcky
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
montáž, oprava a údržba plynových zariadení
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
požiarna ochrana
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
odvod odpadových vôd
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup, úprava a predaj kovového a nekovového odpadu
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
zhodnocovanie kovového a nekovového odpadu na výrobky a predaj týchto výrobkov
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vyhl. č. 8/91 Zb.
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
predaj know-how a licencií
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
poradenská činnosť k hlavnému predmetu činnosti
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
vývoj a výroba zariadení pre úpravu kovového a nekovového odpadu
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
nákup a predaj železnej rudy, energetických palív, hutníckych, železiarenských, strojárskych a keramických výrobkov, technológie a technologických celkov
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
preklad nákladov, skladovanie
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
preklady a tlmočenie, prepisovanie textov
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
obchodná činnosť: rudy, uhlie, farebné kovy a ich zliatiny, legovacie prísady, suroviny pre výrobu magnezitodolomitových šamotových stavív a špeciálnu keramiku, materiály pre výrobu a kompletizáciu vyhrievacích telies, predmety postupnej potreby jednoúčelových kusových investícií, náhradné diely a drobné kovové súčiastky
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiteľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
baliace činnosti
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
nakladanie s odpadmi
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba a predaj rúr a radiátorov
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: žiaruvzdorný materiál, špeciálna keramika, kazivec, piesky, cement, vápno, oceliarska vysokopecná hmota, liacie prášky, koksochemické výrobky, tepelnoizolačné výrobky, iontomeničové hmoty, výrobky z dreva, plasty, guma, sklo, kovy, drahé kovy, meď, laky, oleje, mazivá, hydraulické zariadenia, obalové materiály, priemyselné chemikálie, kladkostroje, pracovné a oporné valce, elektrické motory, elektrotechnické zariadenia, lepidlá, grafitové topné tyče
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
leasing spojený s financovaním
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
výroba a rozvod elektriny, tepla a plynu
  (od: 09.03.2000 do: 29.03.2001)
nákup a spracovanie hutného materiálu
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
predaj hutníckych výrobkov a výrobkov z druhovýroby
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
zabezpečenie výmenného obchodu
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
nákup, skladovanie a predaj základných výrobkov hutníctva železa a neželezných kovov, hutníckych druhovýrobkov a iných výrobkov vo vlastných alebo prenajatých priestoroch
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
výroba, úprava, montáž a predaj jednoduchých dielcov zostavených z materiálov uvedených v predchádzajúcom bode
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
marketingová činnosť
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
konsignačná činnosť
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
prenájom strojov, technických a elektronických zariadení
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
reklamná činnosť
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
prieskum trhu
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
technik požiarnej ochrany
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
revízie hasiacich prístrojov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
uchovávanie spisov nearchívnej povahy
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
projektovanie a inžinierska činnosť v odbore výpočtovej techniky a počítačových sietí
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
dodávky a služby ohľadne programových balíkov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
obchodná činnosť a leasing v oblasti elektroniky a počítačovej techniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
predaj na trhoch a výstavách
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítačovým systémom
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
poradenská a školiaca činnosť
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
inštalácia, údržba a servis výpočtovej a automatizačnej techniky a počítačových sietí
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
komplexná údržba personálnych počítačov, kancelárskej a spotrebnej elektroniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
výroba a montáž zariadení spotrebnej a výpočtovej techniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
montáž kábelových rozvodov a elektroinštalácie
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
montáž a údržba kancelárskej techniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
servisná činnosť a oprava spotrebnej elektroniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
príjem, odosielanie a doručovanie poštových zásielok, tlače, ďalekopisov a telegramov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
sprostredkovanie telefónnych hovorov a informácií
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
montáž, údržba, kúpa a predaj: rozhlasových zariadení, jednotného času, rádiostaníc, dispečerských zariadení, konverčných zariadení, elektrických vrátnikov, autorádií, priemyselnej televízie, telefónnych prístrojov, sekretárskych zariadení, telefaxov, modemov, elektronických zabezpečovacích zariadení, telefónnych ústrední
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
prevádzkovanie telekomunikačných zariadení
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
nákup, predaj, montáž a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky a zariadení pre diaľkové riadenie elektroventilov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
údržba elektro-požiarnej signalizácie
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
zabezpečovanie poštovej novinovej služby, predaj tlače a doplnkového tovaru
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
predaj telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
nákup a predaj prostriedkov požiarnej ochrany
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
rozmnožovanie náhradných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
iný veľkoobchod
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
predaj na trhoch
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
databanky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
výskum a vývoj
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
ostatné vzdelávania
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
výroba montáž zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
elektroinštalácie
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
montáž káblových rozvodov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť, vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
oprava domácich elektrospotrebičov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
projektovanie báz dát a implementácia databázových systémov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
poskytovanie softwaru predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
projektovanie informačných systémov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
projektovanie automatizovaných systémov riadenia
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
zabezpečenie platobného styku podnikateľských subjektov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
realizácia zápočtov, pohľadávok a záväzkov podnikateľských subjektov
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
činnosť stavebného dozoru: pozemné stavby, technické vybavenie stavieb systémy riadenia a merania
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
činnosť stavebného dozoru: technické vybavenie stavieb vzduchotechnika
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Ing. Mária Hakulinová
Tr. SNP 46
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Ing. Ladislav Matusák
Plzenská 121
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Ing. Martin Pitorák
Krupinská 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Ing. Mikuláš Safko
Tr. SNP 36
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Základné imanie: 
707 027 000 Sk
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
704 127 000 Sk
  (od: 31.05.2000 do: 31.05.2000)
555 947 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 30.05.2000)
532 600 000 Sk
  (od: 30.12.1999 do: 30.12.1999)
Akcie: 
Počet: 706
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
Počet: 1027
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
Počet: 149127
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.05.2000 do: 31.05.2000)
Počet: 555
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 31.05.2000)
Počet: 947
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 30.05.2000)
Počet: 532
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 30.12.1999 do: 30.12.1999)
Počet: 600
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.12.1999 do: 30.12.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
4
Chmeľov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Ing. Attila Tóth , CSc.
Moravská 33
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Gabriel Eichler
Mandana Boulevard 704
Oakland
Spojené štáty americké
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1999 do: 29.03.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vložke číslo 1103/V pri: Obchodné meno: VSŽ OCEĽ a.s. Košice Sídlo: Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca IČO: 36 195 669 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie, zlúčením so spoločnosťou VSŽ akciová spoločnosť Košice, so sídlom v Košiciach podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 13. 10. 2000 ku dňu 30. 11. 2000. V zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti preberá VSŽ akciová spoločnosť Košice so sídlom v Košiciach dňom 30. 3. 2001. Deň výmazu: 30. 3. 2001.
  (od: 30.03.2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 31.12.1999. Akciová spoločnosť preberá všetky záväzky, povinnosti, práva a majetok VSŽ FERROENERGY a.s. a VSŽ EXPORT-IMPORT spol. s r.o. Košice v celom rozsahu na základe ich zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčením s VSŽ OCEĽ a.s. Košice ku dňu 1.1.2000.
  (od: 31.12.1999 do: 29.03.2001)
Zmena stanov schválená VZ dňa 27.4.2000.
  (od: 31.05.2000 do: 29.03.2001)
Akciová spoločnosť preberá majetok, práva a povinnosti VSŽ FERROHAS PLUS, s.r.o. Košice a VSŽ INFORMATIKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice so sídlom Košice, Vstupný areál VSŽ Košice a.s. Košice - Šaca zrušených bez likvidácie zlúčením ku dňu 1.6.2000.
  (od: 01.06.2000 do: 29.03.2001)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.1999. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky spoločnosti VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice. Akciová spoločnosť preberá majetok, práva a povinnosti spoločnosti VSŽ Serviscentrá a.s. Košice, so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s., Košice, zrušený bez likvidácie zlúčením ku dňu 1.5.2000.
  (od: 20.07.2000 do: 29.03.2001)
Vklad podniku ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti STEEL Košice, s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ, 044 54 Košice, IČO 36 199 222 na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2000.
  (od: 01.08.2000 do: 29.03.2001)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.1999. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky spoločnosti VSŽ OCEĽ, s.r.o. Košice.
  (od: 09.03.2000 do: 19.07.2000)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.1999. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky akciovej spoločnosti VSŽ OCEĽ, s.r.o. Košice.
  (od: 30.12.1999 do: 08.03.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  15.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)