Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15507/P

Business name: 
mArchus, s.r.o.
  (from: 11/04/2004)
Registered seat: 
Chmeľová 3
Prešov 080 05
  (from: 10/13/2016)
Mirka Nešpora 7
Prešov 080 01
  (from: 11/04/2004 until: 10/12/2016)
Identification number (IČO): 
36 499 081
  (from: 11/04/2004)
Date of entry: 
11/04/2004
  (from: 11/04/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 11/04/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/04/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/04/2004)
obchodná činnosť s kancelárskou a výpočtovou technikou (maloobchod a veľkoobchod)
  (from: 11/04/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/04/2004)
organizovanie školení, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/04/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/04/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/04/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 11/04/2004)
poradenstvo v stavebníctve
  (from: 11/04/2004)
požičiavanie stavebných strojov a zariadení
  (from: 11/04/2004)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 11/04/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/2004)
projektovanie pozemných stavieb
  (from: 11/04/2004)
Poradenskú činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 10/13/2016)
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 10/13/2016)
Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 10/13/2016)
Verejné obstarávanie
  (from: 10/13/2016)
Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 10/13/2016)
Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 10/13/2016)
Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 10/13/2016)
Vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 10/13/2016)
Grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 10/13/2016)
Poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 10/13/2016)
Vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 10/13/2016)
Partners: 
Ing. Marek Gmitro
Chmeľová 3
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 05/22/2022)
Ing. Marek Gmitro
Chmeľová 3
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 11/04/2004 until: 05/21/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Marek Gmitro
  (from: 10/13/2016 until: 05/21/2022)
Ing. Marek Gmitro
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/22/2022)
Ing. Marek Gmitro
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/04/2004 until: 03/03/2010)
Ing. Marek Gmitro
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/04/2010 until: 10/12/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/13/2016)
konatelia
  (from: 11/04/2004 until: 10/12/2016)
Ing. Marek Gmitro
Chmeľová 3
Prešov 080 05
From: 11/04/2004
  (from: 10/13/2016)
Ing. Marek Gmitro
Mirka Nešpora 7
Prešov 080 01
From: 11/04/2004
  (from: 11/04/2004 until: 10/12/2016)
Acting in the name of the company: 
Samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/04/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/13/2016)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/04/2010 until: 10/12/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/04/2004 until: 03/03/2010)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person