Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  418/L

Obchodné meno: 
Agropodnik, akciová spoločnosť " v likvidácii "
  (od: 27.10.2003 do: 01.04.2005)
Agropodnik, akciová spoločnosť
  (od: 03.04.1995 do: 26.10.2003)
Agropodnik Žilina, akciová spoločnosť
  (od: 16.11.1992 do: 02.04.1995)
Sídlo: 
Žilinská X/454
Lietavská Lúčka 010 07
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
IČO: 
31 573 541
  (od: 16.11.1992)
Deň zápisu: 
16.11.1992
  (od: 16.11.1992)
Deň výmazu: 
02.04.2005
  (od: 02.04.2005)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 02.04.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.11.1992)
Predmet činnosti: 
výroba kávy
  (od: 16.11.1992 do: 02.04.1995)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
výroba organických hnojív
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
čistenie kanalizačných stok a žump
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
výroba výrobkov z plastov
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
veľkoobchod s kávou
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
zámočníctvo
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
prenájom nehnuteľností
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 16.11.1992 do: 01.04.2005)
obchodná činnosť v plnom rozsahu, mimo koncesovaných živností
  (od: 03.04.1995 do: 01.04.2005)
činnosť na úseku ochrany a výživy rastlín
  (od: 15.10.1996 do: 01.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.10.2003 do: 01.04.2005)
predstavenstvo
  (od: 03.04.1995 do: 26.10.2003)
predstavenstvo
  (od: 16.11.1992 do: 02.04.1995)
Ing. Ivan Barta
Pod Sadom 13
Žilina - Závodie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 10.07.1997)
Milan Dolník
212
Kunerád
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Ing. Milan Dolník
212
Kunerad
Skončenie funkcie: 21.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 29.04.2002)
Pavol Chovan
525
Turie
Skončenie funkcie: 21.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 29.04.2002)
MVDr. Jozef Korňan
Hliny 1421/22
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 10.07.1997)
Ing. Vladimír Krchňák
Obrancov mieru 38/387
Rajec
Skončenie funkcie: 21.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 29.04.2002)
Ing. Viliam Lúčanik
Prúty 18
Žilina - Závodie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Ing. Daniel Mravec
19
Nededza
Skončenie funkcie: 21.02.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 29.04.2002)
Ing. Ján Neubauer
Družstevná 324
Predmier
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Ing. Tobiáš Palutka
Tulská 6/3
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1995 do: 14.10.1996)
Ing. Rudolf Paur
Brezová 30
Žilina - Rosinky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Ing. Ján Trajčík
99
Horný Hričov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Ing. Stanislav Červenec
1100
Štiavnik
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 01.04.2005)
MVDr. Jozef Korňan
Moyzesova 708/6
Rajec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.1997 do: 01.04.2005)
Ing. Ivan Barta
Pod Sadom 13/729
Žilina - Závodie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.1997 do: 01.04.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná likvidátor spoločnosti samostatne.
  (od: 27.10.2003 do: 01.04.2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.04.1995 do: 26.10.2003)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať predstavenstvo, výkonný riaditeľ spoločnosti a prokurista. Výkonný riaditeľ v rozsahu generálnej plnej moci. Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecnými právnymi predpismi.
  (od: 16.11.1992 do: 02.04.1995)
Prokúra: 
Ing. Alžbeta Kosová
Družstevná 31
Žilina - Bánová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 02.04.1995)
Základné imanie: 
24 794 000 Sk
  (od: 03.04.1995 do: 01.04.2005)
26 270 000 Sk
  (od: 16.11.1992 do: 02.04.1995)
Akcie: 
Počet: 24794
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.04.1995 do: 01.04.2005)
Počet: 2627
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 16.11.1992 do: 02.04.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Gajdošík
Bytča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
JUDr. Marián Kostolný
Predmier
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Ing. Milan Pavlech
Nešporová 19
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 10.07.1997)
Ing. Miroslav Pavlech
Nešporova 19
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Ing. Miroslav Pavlech
Nešporová 19/2570
Žilina
Skončenie funkcie: 27.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.1997 do: 26.03.2003)
Ing. Pavol Panák
231
Dolný Hričov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 01.04.2005)
Ing. Katarína Miškovičová
Gaštanová 10/3079
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.1996 do: 01.04.2005)
Ing. Helena Mikulová
Javorová 9
Žilina
Vznik funkcie: 27.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.03.2003 do: 01.04.2005)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.10.2003
  (od: 27.10.2003)
 Likvidátor:
Ing. Ján Paček , CSc.
Hečkova 2524/35
Žilina
Skončenie funkcie: 02.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe podaného návrhu zo dňa 10.03.2005, rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2003 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie dňom 01.10.2003, tiež na základe predloženej účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie, súhlasu správcu dane a ďalších príloh k návrhu, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Agropodnik, akciová spoločnosť "v likvidácii", so sídlom Žilinská X/454, 010 07 Lietavská Lúčka, IČO: 31 573 541 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 02.04.2005 v y m a z á v a.
  (od: 02.04.2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.6.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. § 172, 175 a prijatím stanov. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 522 Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 522
  (od: 15.10.1996 do: 01.04.2005)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.07.1997 do: 01.04.2005)
Na valnom zhromaždení dňa 30.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.12.2001 do: 01.04.2005)
Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.03.2003 do: 01.04.2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.2003 bolo rozhodnuté o vstupe spoločnosti do likvidácie dňom 1.10.2003.
  (od: 27.10.2003 do: 01.04.2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.6.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. § 172, 175 a prijatím stanov. Výkonný riaditeľ spoločnosti: Ing. Tobiáš Palutka, bytom Žilina, Tulská Starý spis: Sa 522
  (od: 16.11.1992 do: 14.10.1996)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 522
  (od: 03.04.1995 do: 14.10.1996)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)