Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11626/V

Business name: 
BUSINESS AGENCY, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 07/04/2012)
Registered seat: 
Lidické námestie 917/9
Košice 040 22
  (from: 03/27/2009)
Identification number (IČO): 
36 198 421
  (from: 05/16/2000)
Date of entry: 
05/16/2000
  (from: 05/16/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/16/2000)
Partners: 
Ondrej Novický
Októbrová 4716/50
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 03/27/2009)
Contribution of each member: 
Ondrej Novický
Amount of investment: 6 638,7837 EUR Paid up: 6 638,7837 EUR
  (from: 03/27/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/16/2000)
Ondrej Novický
Októbrová 4716/50
Prešov 080 01
From: 03/18/2009
  (from: 03/27/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/16/2000)
Capital: 
6 638,7837 EUR Paid up: 6 638,7837 EUR
  (from: 03/27/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/10/2013
  (from: 10/16/2019)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Melánia Burdová
Hraničná 2
Košice 040 17
From: 12/29/2016
  (from: 10/16/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/20/2011
  (from: 07/04/2012)
 Liquidators:
Ondrej Novický
Októbrová 4716/50
Prešov 080 01
From: 07/20/2011
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/04/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.3.2000 vo forme notárskej zápisnice č. N 37/2000, Nz 34/2000 podľa zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 05/16/2000)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 28Cbr 151/2008-45 zo dňa 23.7.2009, nariadil likvidáciu na majetok obchodnej spoločnosti BUSINESS AGENCY spol. s r.o. a za likvidátora menoval Ondreja Novického. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 20.7.2011.
  (from: 07/04/2012)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/23/2013-90 zo dňa 2.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2013 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BUSINESS AGENCY, spol. s r.o. v likvidácii a za správcu podstaty menoval JUDr. Vladimíra Lisáka.
  (from: 04/04/2014)
Rozhodnutím Okresného úradu Košice, odboru živnostenského podnikania č. OU-KE-OZP1-2014/045182-3 zo dňa 4.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.1.2015 bolo zrušené živnostenské oprávnenie spoločnosti BUSINESS AGENCY, spol. s r.o. v likvidácii.
  (from: 02/12/2016)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/23/2013-172 zo dňa 16.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2016 zbavil JUDr. Vladimíra Lisáka funkcie správcu konkurznej podstaty. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/23/2013-185 zo dňa 19.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2016 ustanovil JUDr. Melániu Burdovú do funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/16/2019)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person