Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11769/V

Business name: 
AGROKAM Beta, s.r.o. v likvidácii
  (from: 08/05/2011)
Registered seat: 
145
Nižná Kamenica 044 45
  (from: 07/20/2000)
Identification number (IČO): 
36 199 818
  (from: 07/20/2000)
Date of entry: 
07/20/2000
  (from: 07/20/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/2000)
Objects of the company: 
poľnohospodárska činnosť
  (from: 07/20/2000)
Partners: 
Božena Ferková
88
Nižná Kamenica
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002)
Ján Šinglár
29
Vyšná Kamenica
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002)
Jozef Maľučký
202
Kráľovce
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002)
Contribution of each member: 
Božena Ferková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/14/2002)
Ján Šinglár
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/14/2002)
Jozef Maľučký
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/14/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/20/2000)
Ing. Darina Rišiaňová
44
Trebejov
  (from: 02/14/2002)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/20/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/20/2000)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/09/2010
  (from: 08/05/2011)
 Liquidators:
Ing. Darina Rišiaňová
44
Trebejov
From: 11/09/2010
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/05/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19. 6. 2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov družstva Agrokam - Poľnohospodárske družstvo, Vyšná Kamenica 11, zrušeného rozdelením na dve spoločnosti s ručením obmedzeným.
  (from: 07/20/2000)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 33Cbr26/2010-24 zo dňa 12.10.2010 nariadil likvidáciu na majetok obchodnej spoločnosti AGROKAM Beta, s.r.o. a za likvidátora menoval Ing. Darinu Rišiaňovú. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 9.11.2010.
  (from: 08/05/2011)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person