Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  802/S

Obchodné meno: 
Liečebné termálne kúpele, a.s.
  (od: 09.01.1996)
Sídlo: 
Sklené Teplice 100
Sklené Teplice 966 03
  (od: 28.07.2004)
IČO: 
31 642 721
  (od: 09.01.1996)
Deň zápisu: 
09.01.1996
  (od: 09.01.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.01.1996)
Predmet činnosti: 
v súlade so zák.č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia
  (od: 09.01.1996)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdavotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 09.01.1996)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekár- skymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 09.01.1996)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov Slovenskej republiky a zahranič- ným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 09.01.1996)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravot- níckych služieb
  (od: 09.01.1996)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírod- ných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 09.01.1996)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 09.01.1996)
maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou
  (od: 09.01.1996)
pohostinská činnosť
  (od: 09.01.1996)
prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu
  (od: 09.01.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 28.05.2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software
  (od: 28.05.2003)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 23.09.2003)
pohostinská činnosť
  (od: 23.09.2003)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 23.08.2012)
reklamné a marketingové služby
  (od: 23.08.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.07.2004)
Mgr. Ľubica Kamenická - Člen predstavenstva
Umelecká ulica 109/10
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 05.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Ing. Ľuboslava Dudíková - Predseda predstavenstva
Ševčenkova 1059/8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 09.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2022)
Ing. Monika Kremská - Člen predstavenstva
Umelecká 171/12
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 09.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.06.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 28.07.2004)
Základné imanie: 
1 427 170 EUR Rozsah splatenia: 1 427 170 EUR
  (od: 29.01.2010)
Akcie: 
Počet: 43000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 29.01.2010)
Dozorná rada: 
Samuel Kremský - člen dozornej rady
Umelecká 171/12
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Jozef Debnár - člen dozornej rady
M. Chrásteka 503/6
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Rudolf Dudík - člen dozornej rady
Ševčenkova 1059/8
Bratislava - mestkská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 980
  (od: 09.01.1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.08.1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2001 v orgánoch spoločnosti.
  (od: 13.06.2001)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 01.12.2001, 09.02.2002 a 19.02.2003 v spoljení s mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 03.03.2003 - v NZ 15537/2003, napísanej JUDr. Annou Máčajovou, notárkou Zvolen, Kozačeka 11, ako aj úplné znenie stanov.
  (od: 28.05.2003)
Uznesením KS v Banskej Bystrici zo dňa 1.8.2003 č.k. 28 V /1/2003-162 súd povolil vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a.s. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr. Emila Vaňka, r.č. : , AK Nám. SNP 26/75, Zvolen.
  (od: 22.09.2003)
Zánik funkcie MUDr. Petra Bališa, r.č.: predsedu predstavenstva dňom 25.8.2003. Notárska zápisnica č. N 2332/2003, Nz 75077/2003 vyhotovená Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu, notára, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.2003, na ktorom bol doplnený predmet činnosti, zmenený spôsob konania menom spoločnosti a došlo k zmene v obsadení funkcie predsedu predstavenstva.
  (od: 23.09.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.7.2004. Dodatok k zápisnici z 21.7.2004. Stanovy spoločnosti.
  (od: 28.07.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 28 V/1/2003 - 248 zo dňa 17. 1. 2004 právoplatné dňa 14. 1. 2004 súd vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a. s. vyhlasuje za skončené.
  (od: 21.09.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  28.06.2022
Dátum výpisu:  29.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)