Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  802/S

Obchodné meno: 
Liečebné termálne kúpele, a.s.
  (od: 09.01.1996)
Sídlo: 
Sklené Teplice 100
Sklené Teplice 966 03
  (od: 28.07.2004)
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (od: 23.09.2003 do: 27.07.2004)
Hattalova 12/A
Bratislava
  (od: 28.05.2003 do: 22.09.2003)
Sklené Teplice 966 03
  (od: 09.01.1996 do: 27.05.2003)
IČO: 
31 642 721
  (od: 09.01.1996)
Deň zápisu: 
09.01.1996
  (od: 09.01.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.01.1996)
Predmet činnosti: 
v súlade so zák.č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia
  (od: 09.01.1996)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdavotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 09.01.1996)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekár- skymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 09.01.1996)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov Slovenskej republiky a zahranič- ným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 09.01.1996)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravot- níckych služieb
  (od: 09.01.1996)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírod- ných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 09.01.1996)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 09.01.1996)
maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou
  (od: 09.01.1996)
pohostinská činnosť
  (od: 09.01.1996)
prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu
  (od: 09.01.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 28.05.2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software
  (od: 28.05.2003)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 23.09.2003)
pohostinská činnosť
  (od: 23.09.2003)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 23.08.2012)
reklamné a marketingové služby
  (od: 23.08.2012)
zmenárne
  (od: 05.03.2004 do: 30.11.2012)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 23.09.2003 do: 12.05.2011)
leasing spojený s financovaním
  (od: 28.05.2003 do: 30.11.2012)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 28.08.1997 do: 30.11.2012)
faktoring a forfaiting
  (od: 28.05.2003 do: 30.11.2012)
výroba tepelnej energie a teplej vody
  (od: 09.01.1996 do: 30.11.2012)
pranie prádla
  (od: 09.01.1996 do: 30.11.2012)
záhradnícke služby
  (od: 09.01.1996 do: 30.11.2012)
vodoinštalárske práce
  (od: 09.01.1996 do: 30.11.2012)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 09.01.1996 do: 22.09.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 23.09.2003 do: 27.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 28.05.2003 do: 22.09.2003)
predstavenstvo
  (od: 09.01.1996 do: 27.05.2003)
Ján Kamenický - Predseda predstavenstva
Umelecká ulica 109/10
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 11.06.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Mgr. Ľubica Kamenická - Člen predstavenstva
Umelecká ulica 109/10
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 05.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Ing. Ľuboslava Dudíková - Člen predstavenstva
Ševčenkova 1059/8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
MUDr. Peter Bališ - predseda
Námestie Hraničiarov 29
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 22.09.2003)
Ing. Milan Broda - predseda
Hurbanova 1/40
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 12.06.2001)
Ing. Ľuboslava Dudíková - člen
Blagoevova 2678/24
Bratislava - Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 19.01.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2012 do: 18.06.2013)
Ing. Ľuboslava Dudíková - člen
Blagoevova 2678/24
Bratislava - Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 19.01.2012 Skončenie funkcie: 31.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2013 do: 18.06.2013)
Mgr. Ľubica Kamenická
Hviezdoslavov 109
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 05.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2013 do: 29.06.2017)
Ján Kamenický - člen
Haanova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 27.07.2004)
Ján Kamenický - člen
Haanova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ján Kamenický - predseda
109
Hviezdoslavov 941 30
Vznik funkcie: 11.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 29.06.2017)
MVDr. Ľubomír Kropil - predseda
Pod Donátom 898/14
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2001 do: 27.05.2003)
Karol Magula - člen
333
Banská Belá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 04.11.1996)
Štefan Mozoľa - člen
J. Kráľa 37
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 04.11.1996)
Oľga Neudekerová - člen
Sládkovičova 20/48
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2001 do: 27.05.2003)
Mgr. art. Jaroslav Pehal - predseda predstavenstva
Vajnorská 28
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2003 do: 27.07.2004)
Mgr. art. Jaroslav Pehal - predseda predstavenstva
Vajnorská 28
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.08.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Jozef Tokarčík - podpredseda
A. Štefanku 5/23
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 27.05.2003)
Ján Zaťko - člen
Hurbanova 7/25
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 04.11.1996)
Ján Zaťko - člen
Hurbanova 7/25
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 12.06.2001)
Ján Kamenický - predseda
109
Hviezdoslavov 941 30
Vznik funkcie: 11.06.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 08.07.2021)
JUDr. František Farkaš - člen
Halkova 5
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
Mgr. Ľubica Kamenická
Hviezdoslavov 109
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 05.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 08.07.2021)
JUDr. František Farkaš - člen
Halkova 5
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2021)
Ing. Iveta Šatková - člen
Vrbové 463
KLATOVY 339 01
Česká republika
Vznik funkcie: 11.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.09.2005)
Ing. Iveta Šatková - člen
Pri Kríži 3
Bratislava 4 841 02
Vznik funkcie: 11.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2005 do: 12.05.2011)
Ing. Iveta Šatková - člen
Pri Kríži 3
Bratislava 4 841 02
Vznik funkcie: 11.06.2004 Skončenie funkcie: 22.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2011 do: 12.05.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 28.07.2004)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s niektorým členom predstavenstva.
  (od: 23.09.2003 do: 27.07.2004)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s niektorým členom predstavenstva v súlade s podpisovým vzorom uloženým v Zbierke listín.
  (od: 28.05.2003 do: 22.09.2003)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 09.01.1996 do: 27.05.2003)
Základné imanie: 
1 427 170 EUR Rozsah splatenia: 1 427 170 EUR
  (od: 29.01.2010)
43 000 000 Sk Rozsah splatenia: 43 000 000 Sk
  (od: 28.09.2005 do: 28.01.2010)
7 967 000 Sk Rozsah splatenia: 7 967 000 Sk
  (od: 28.05.2003 do: 27.09.2005)
7 967 000 Sk
  (od: 09.01.1996 do: 27.05.2003)
Akcie: 
Počet: 43000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 29.01.2010)
Počet: 43000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.09.2005 do: 28.01.2010)
Počet: 7967
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.05.2003 do: 27.09.2005)
Počet: 0
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.01.1996 do: 27.05.2003)
Dozorná rada: 
Samuel Kremský - člen dozornej rady
Umelecká 171/12
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Jozef Debnár - člen dozornej rady
M. Chrásteka 503/6
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
Rudolf Dudík - člen dozornej rady
Ševčenkova 1059/8
Bratislava - mestkská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021)
JUDr. Pavel Babiak - predseda
A. Hlinku 22
Bojnice
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2001 do: 27.05.2003)
Ing. Miroslav Bajnok
85
Sklené Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 04.11.1996)
MUDr. Jana Bieliková
256
Kvetoslavov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 04.11.1996)
Martina Bilavská - člen
Čepenská 3081/118
Sereď
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 27.07.2004)
Martina Bilavská - člen
Čepenská 3081/118
Sereď
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Daniela Bímová - člen
205
Lovča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 12.06.2001)
Ing. Vladimír Hrmo - predseda
38
Lovča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 12.06.2001)
Gabriela Jordanová - člen
Lenardova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 27.07.2004)
Gabriela Jordanová - člen
Lenardova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
MVDr. Ľubomír Kropil - člen
A. Štefanku 2/140
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 12.06.2001)
Karol Magula - člen
333
Banská Belá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 12.06.2001)
Karol Magula - členovia
333
Banská Belá
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 01.12.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2001 do: 27.05.2003)
Martina Majerová
Priehradka 392
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 11.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.01.2015)
Martina Majerová
Priehradka 392
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 11.06.2004 Skončenie funkcie: 20.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2015 do: 27.01.2015)
Ing. František Majerský
Ľ.Štúra 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 04.11.1996)
Milan Marko
M.R.Štefánika 9
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 04.11.1996)
Ing. Ľubomír Meliš
Sklené Teplice 228
Sklené Teplice 966 03
Vznik funkcie: 11.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 12.05.2011)
Ing. Ľubomír Meliš
Sklené Teplice 228
Sklené Teplice 966 03
Vznik funkcie: 11.06.2004 Skončenie funkcie: 22.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2011 do: 17.04.2012)
Ing. Milan Murín - člen
Ľ. Štúra 529
Hliník nad Hronom
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 01.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2001 do: 27.05.2003)
MUDr. Gabriela Olejniková
Uhrová 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.1997 do: 12.06.2001)
Mgr. Helena Strmeňová - člen
Jahodová 5
Nitra
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 27.07.2004)
Mgr. Helena Strmeňová - člen
Jahodová 5
Nitra
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Ján Vaculčiak - člen
Rúbanisko II 419/11
Lučenec
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2001 do: 27.05.2003)
Jozef Želiar - člen
180
Sklené Teplice
Vznik funkcie: 07.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2001 do: 27.05.2003)
MUDr. Ján Žeňuch - člen
155
Bartošova Lehôtka
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 27.07.2004)
MUDr. Ján Žeňuch - člen
155
Bartošova Lehôtka
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Monika Kremská - člen
Haanova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 07.06.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
Slavomíra Blahušiaková
Dulice 276
Bela 038 11
Vznik funkcie: 18.10.2012 Skončenie funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
Slavomíra Blahušiaková
Dulice 276
Bela 038 11
Vznik funkcie: 18.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2012 do: 08.07.2021)
Blanka Búciová
Horná Žďaňa 61
Horná Ždaňa 966 04
Vznik funkcie: 20.06.2014 Skončenie funkcie: 07.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
Blanka Búciová
Horná Žďaňa 61
Horná Ždaňa 966 04
Vznik funkcie: 20.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2015 do: 08.07.2021)
Ing. Monika Kremská - člen
Haanova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 980
  (od: 09.01.1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.08.1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2001 v orgánoch spoločnosti.
  (od: 13.06.2001)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 01.12.2001, 09.02.2002 a 19.02.2003 v spoljení s mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 03.03.2003 - v NZ 15537/2003, napísanej JUDr. Annou Máčajovou, notárkou Zvolen, Kozačeka 11, ako aj úplné znenie stanov.
  (od: 28.05.2003)
Uznesením KS v Banskej Bystrici zo dňa 1.8.2003 č.k. 28 V /1/2003-162 súd povolil vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a.s. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr. Emila Vaňka, r.č. : , AK Nám. SNP 26/75, Zvolen.
  (od: 22.09.2003)
Zánik funkcie MUDr. Petra Bališa, r.č.: predsedu predstavenstva dňom 25.8.2003. Notárska zápisnica č. N 2332/2003, Nz 75077/2003 vyhotovená Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu, notára, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.2003, na ktorom bol doplnený predmet činnosti, zmenený spôsob konania menom spoločnosti a došlo k zmene v obsadení funkcie predsedu predstavenstva.
  (od: 23.09.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.7.2004. Dodatok k zápisnici z 21.7.2004. Stanovy spoločnosti.
  (od: 28.07.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 28 V/1/2003 - 248 zo dňa 17. 1. 2004 právoplatné dňa 14. 1. 2004 súd vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a. s. vyhlasuje za skončené.
  (od: 21.09.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022
Dátum výpisu:  25.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)