Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  803/S

Obchodné meno: 
Slovenská pošta, a.s.
  (od: 01.10.2004)
Sídlo: 
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 975 99
  (od: 01.10.2004)
IČO: 
36 631 124
  (od: 01.10.2004)
Deň zápisu: 
01.10.2004
  (od: 01.10.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.10.2004)
Predmet činnosti: 
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
  (od: 01.10.2004)
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty
  (od: 01.10.2004)
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty
  (od: 01.10.2004)
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
  (od: 01.10.2004)
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok
  (od: 01.10.2004)
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
  (od: 01.10.2004)
činnosť poštového múzea
  (od: 01.10.2004)
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.)
  (od: 01.10.2004)
výkon poštovej ohlasovne a úložne
  (od: 01.10.2004)
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
  (od: 01.10.2004)
projektová a konštrukčná činnosť
  (od: 01.10.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie softwaru
  (od: 01.10.2004)
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov
  (od: 01.10.2004)
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch
  (od: 01.10.2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.10.2004)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.10.2004)
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel
  (od: 01.10.2004)
cestná nákladná doprava
  (od: 01.10.2004)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 01.10.2004)
expedičná činnosť
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác
  (od: 01.10.2004)
výroba, montáž a predaj pečiatok
  (od: 01.10.2004)
colný deklarant
  (od: 01.10.2004)
zmenárne
  (od: 01.10.2004)
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte
  (od: 01.10.2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 01.10.2004)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2004)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.10.2004)
sprostredkovanie služieb
  (od: 01.10.2004)
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov
  (od: 01.10.2004)
kopírovacie služby
  (od: 01.10.2004)
oprava, servis a predaj servisných schránok
  (od: 01.10.2004)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.10.2004)
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií
  (od: 01.10.2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 01.10.2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie poštových služieb
  (od: 01.10.2004)
zasielateľstvo
  (od: 01.10.2004)
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
  (od: 01.10.2004)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 03.12.2005)
zásielkový obchod
  (od: 03.12.2005)
ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky
  (od: 03.12.2005)
skladovanie a prekládka tovarov
  (od: 03.12.2005)
balenie a kompletizácia tovaru
  (od: 03.12.2005)
prevádzkovanie neverejného skladu
  (od: 03.12.2005)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 03.12.2005)
fotografické služby
  (od: 03.12.2005)
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.12.2005)
poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
  (od: 03.12.2005)
prenájom reklamných plôch
  (od: 03.12.2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 03.12.2005)
spracovanie údajov
  (od: 03.12.2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií
  (od: 03.12.2005)
správa registratúry
  (od: 03.02.2006)
používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu
  (od: 27.05.2006)
výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu
  (od: 07.03.2009)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent
  (od: 13.05.2011)
finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent
  (od: 13.05.2011)
finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent
  (od: 13.05.2011)
poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb
  (od: 28.06.2011)
prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta
  (od: 08.03.2012)
výkon činnosti prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
  (od: 06.08.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.10.2004)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.06.2017
  (od: 08.07.2017)
Mgr. Norbert Polievka , MA - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 09.10.2019)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Predseda predstavenstva
Družstevná 799/3
Banská Štiavnica 969 00
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 18.12.2020)
Ing. Boris Katuščák - Člen predstavenstva
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 18.12.2020)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - Člen predstavenstva
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 18.12.2020)
Ing. Ľubomír Mindek - Podpredseda predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 15.01.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú v mene spoločnosti spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 25.08.2020)
Základné imanie: 
214 300 464 EUR Rozsah splatenia: 214 300 464 EUR
  (od: 03.02.2009)
Akcie: 
Počet: 6456
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 03.02.2009)
Akcionár: 
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava 811 06
  (od: 20.09.2018)
Dozorná rada: 
JUDr. Peter Pandy
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017)
Ing. Peter Valíček
Slamkova ulica 1859/17A
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 12.10.2018
  (od: 20.10.2018)
Ing. Viktor Anna
Lipovník 262
Lipovník 049 42
Vznik funkcie: 12.10.2018
  (od: 20.10.2018)
JUDr. Miroslava Mužíková
Nábrežná 1936/9
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 27.12.2018
  (od: 19.01.2019)
Ing. Agáta Gajdošíková
Bernolákova 1515/18
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 04.12.2020)
Ing. Danka Trávniková - člen dozornej rady
Jaseňová 4
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 04.12.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  14.09.2021
Dátum výpisu:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)