Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  839/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo "Šírava" Závadka v likvidácii
  (od: 17.04.2008)
Sídlo: 
Závadka 072 33
  (od: 06.04.1993)
IČO: 
31 669 743
  (od: 06.04.1993)
Deň zápisu: 
06.04.1993
  (od: 06.04.1993)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 06.04.1993)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo
  (od: 06.04.1993)
obchodná činnosť - s vlastnými poľnohospodárskymi výrobkami a nakúpenými výrobkami v oblasti rastlinnej a živočíšnej produkcie, mechanizácie a výrobkami stavebného, chemického, hutníckeho, sklárskeho, železiarskeho, elektrotechnického, kožiarského, papierenského, drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu
  (od: 06.04.1993)
vedľajšia činnosť v doprave - práce poľnohospodárskych, špeciálnych a účelových strojov
  (od: 06.04.1993)
prenájom tovaru os. potreby a potrieb pre domácnosť (svadobka)
  (od: 06.04.1993)
požičiavanie malej stavebnej mechanizácie
  (od: 06.04.1993)
kovovýroba
  (od: 06.04.1993)
drevovýroba
  (od: 06.04.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 06.04.1993)
pomocné stavebné práce
  (od: 06.04.1993)
zemné práce
  (od: 06.04.1993)
tlačiarenské práce-ofsetová tlač, gumotlač, sieťotlač
  (od: 06.04.1993)
služby - kopírovanie
  (od: 06.04.1993)
reklamná činnosť
  (od: 06.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.04.1993)
Juraj Gašpar - predseda
23
Závadka
  (od: 27.03.1997)
Drahoš Lachyta - podpredseda
31
Blatné Remety
  (od: 27.03.1997)
Michal Maľar - člen
13
Závadka
  (od: 27.03.1997)
Ladislav Sekletár - člen
126
Lúčky
  (od: 27.03.1997)
Ivan Ferko - člen
113
Závadka
  (od: 27.03.1997)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 06.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
1 524 000 Sk
  (od: 06.04.1993)
Základný členský vklad: 
6 000 Sk
  (od: 06.04.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 10.7.2007
  (od: 17.04.2008)
 Likvidátor:
Juraj Gašpár
23
Závadka
Vznik funkcie: 10.07.2007
  (od: 30.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene družstva samostatne.
  (od: 17.04.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené uznesením ustanovujú- cej členskej schôdze dňa 15.1.1993, ktorej priebeh a schválenie stanov družstva boli osvedčené notárskou zápisnicou spísanou notárom JUDr.Ladislavom Leheňom z Michaloviec dňa 22.1.1993 pod č. N 3/93, Nz 3/93 podľa ust. § 224 zák. č. 513/91 Zb, na základe rozdelenia Poľnohospodárskeho družstva "ŠÍRAVA" v Závadke, okres Michalovce so sídlom v Závadke, v súlade s transformačným projektom schváleným dňa 8.1.1993 podľa zák.č. 42/92 Zb.
  (od: 06.04.1993)
Zmena stanov schválená ČS dňa 11.3.1997.
  (od: 27.03.1997)
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30. 6. 1997 podľa § 476 a nasl. ust. Obchodného zákonníka prevedená časť podniku v rozsahu zmluvy na Agro Trend, spol. s r.o. Michalovce, IČO: 36 170 054
  (od: 07.11.1997)
Krajský súd Košice I. uznesením číslo K 60/96 zo dňa 20.januára 1998 vyhlásil konkurz na majetok dĺžníka: Poľnohospodárske družstvo "Šírava" Závadka so sídlom v Závadke, IČO: 31 669 743 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Jána Kizivata, advokáta, so sídlom v Michalovciach, nám. Osloboditeľov č. 1.
  (od: 28.01.1998)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K 60/96-132 zo dňa 10. júna 2005 (právoplatnosť nadobudlo dňa 19.7.2005) zrušil konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo "Šírava" Závadka a zbavil JUDr. Jána Kiziváta funkcie správcu konkurznej podstaty. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 9 Cbr 9/2006 zo dňa 31.5.2007 (právoplatnosť nadobudlo dňa 10.7.2007) nariadil likvidáciu družstva a za likvidátora vymenoval Juraja Gašpara.
  (od: 17.04.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  25.10.2021
Dátum výpisu:  26.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)