Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  15/N

Obchodné meno: 
OSRAM, a.s.
  (od: 05.11.2010)
Sídlo: 
Komárňanská cesta 7
Nové Zámky 940 93
  (od: 23.05.1996)
IČO: 
00 613 797
  (od: 28.12.1990)
Deň zápisu: 
28.12.1990
  (od: 28.12.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.12.1990)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba, montáž, oprava elektrických zdrojov svetla, žiarenia, svietidiel
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava predradných zapaľovačov a regulačných zariadení
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov, strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (od: 20.05.1994)
kompletizáca strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov obsahujúcich elektrické zdroje svetla
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava meracej a elektronickej meracej techniky
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava súčiastok, dielcov výrobkov v oblasti predmetu podnikania
  (od: 20.05.1994)
prenájom vlastných zariadení a technológií iným organizáciám
  (od: 20.05.1994)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 20.05.1994)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 20.05.1994)
návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, svetelne-technických zariadení
  (od: 20.05.1994)
servisné služby, propagačná, výstavnícka a dokumentačná činnosť v predmete podnikania
  (od: 20.05.1994)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.1994)
predaj polotovarov a ostatných materiálov v predmete podnikania
  (od: 20.05.1994)
vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďaľšej tlače
  (od: 20.05.1994)
príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných odboroch
  (od: 20.05.1994)
vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania
  (od: 20.05.1994)
podnikateľské poradenstvo v oblasti povolenej činnosti
  (od: 02.12.1996)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 02.12.1996)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 02.12.1996)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.12.1996)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 02.12.1996)
závodná kuchyňa a stravovanie
  (od: 12.04.2001)
vedenie personálnej a mzdovej agendy
  (od: 19.02.2004)
vedenie colnej agendy
  (od: 19.02.2004)
logistika prepravy a expedícia tovarov
  (od: 19.02.2004)
nákup a predaj tovarov
  (od: 02.06.2015)
finančný leasing
  (od: 02.06.2015)
faktoring a forfaiting
  (od: 02.06.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.05.1996)
Ing. Miriam Kollárová - člen
Kremnická 1
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.09.2019
  (od: 19.09.2019)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 09.08.2019
  (od: 19.09.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 23.05.1996)
Základné imanie: 
10 696 444 EUR Rozsah splatenia: 10 696 444 EUR
  (od: 20.08.2009)
Akcie: 
Počet: 8
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 165 970 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 60
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 250
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 120
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 2
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 033 493 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 1
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 440 218 EUR
  (od: 20.07.2012)
Akcionár: 
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
Mníchov 808 07
Nemecká spolková republika
  (od: 18.12.2012)
Dozorná rada: 
Georgína Széllová , MBA
Palackého 9446/1
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 14.12.2016
  (od: 22.12.2016)
Ing. Ondrej Kelle
Novozámocká 411/6
Andovce 941 23
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 25.07.2018)
Yunus Dogan
An der Klosterbreite 25
Regensburg 930 51
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.08.2019
  (od: 19.09.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom podľa § 15, § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 36
  (od: 28.12.1990)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení dňa 17.12.1993. Stary spis: Sa 36
  (od: 20.05.1994)
Na valnom zhromaždení boli dňa 2.10.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z TESLA Nové Zámky,a.s. na OSRAM Slovakia, a.s. Stary spis: Sa 36
  (od: 23.05.1996)
Na valnom zhromaždení boli dňa 10.0 .1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 36
  (od: 22.08.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 180/96, Nz 171/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Sa 36
  (od: 02.12.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 204/96, Nz 195/96 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI). Stary spis: Sa 36
  (od: 17.12.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 119/97, Nz 118/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI)
  (od: 30.06.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.9.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 263/97, Nz 263/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI) spoločnosti.
  (od: 07.11.1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999.
  (od: 06.04.2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 04.09.2000.
  (od: 12.04.2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.11.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva Ing. Ladislava Keveho a Roberta Baiocca dňom 27.11.2002 a Christopha Wernera Roderera dňom 1.7.2003.
  (od: 19.02.2004)
Zánik funkcie člena a predsedu predstavenstva Larsa Johnsena dňom 1.10.2003.
  (od: 08.03.2004)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM GmbH, IČO: FN111417z so sídlom Lemböckgasse 49/C/5, Viedeň, Rakúska republika.
  (od: 01.05.2011)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.
  (od: 19.05.2011)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2011)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
OSRAM GmbH
Lemböckgasse 49/C/5
Viedeň 1230
Rakúska republika
  (od: 01.05.2011)
OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Fehérvári út 84/A
Budapešť 1119
Maďarská republika
  (od: 01.05.2011)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim, a spoločnosťou LEDVANCE s.r.o., s pôvodným sídlom Komárňanská cesta 7, Nové Zámky 940 93 a novým sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 197 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 40398/N ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE s.r.o.
  (od: 26.07.2016)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim a spoločnosťou LEDVANCE GmbH so sídlom Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod registračným číslom FN 445292t, ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE GmbH.
  (od: 06.08.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)