Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  15/N

Obchodné meno: 
OSRAM, a.s.
  (od: 05.11.2010)
OSRAM Slovakia, a.s.
  (od: 23.05.1996 do: 04.11.2010)
Tesla Nové Zámky, a.s.
  (od: 28.12.1990 do: 22.05.1996)
Sídlo: 
Komárňanská cesta 7
Nové Zámky 940 93
  (od: 23.05.1996)
Komárňanská 7
Nové Zámky
  (od: 28.12.1990 do: 22.05.1996)
IČO: 
00 613 797
  (od: 28.12.1990)
Deň zápisu: 
28.12.1990
  (od: 28.12.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.12.1990)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba, montáž, oprava elektrických zdrojov svetla, žiarenia, svietidiel
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava predradných zapaľovačov a regulačných zariadení
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov, strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (od: 20.05.1994)
kompletizáca strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov obsahujúcich elektrické zdroje svetla
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava meracej a elektronickej meracej techniky
  (od: 20.05.1994)
vývoj, výroba, montáž, oprava súčiastok, dielcov výrobkov v oblasti predmetu podnikania
  (od: 20.05.1994)
prenájom vlastných zariadení a technológií iným organizáciám
  (od: 20.05.1994)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 20.05.1994)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 20.05.1994)
návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, svetelne-technických zariadení
  (od: 20.05.1994)
servisné služby, propagačná, výstavnícka a dokumentačná činnosť v predmete podnikania
  (od: 20.05.1994)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.1994)
predaj polotovarov a ostatných materiálov v predmete podnikania
  (od: 20.05.1994)
vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďaľšej tlače
  (od: 20.05.1994)
príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných odboroch
  (od: 20.05.1994)
vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania
  (od: 20.05.1994)
podnikateľské poradenstvo v oblasti povolenej činnosti
  (od: 02.12.1996)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 02.12.1996)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 02.12.1996)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.12.1996)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 02.12.1996)
závodná kuchyňa a stravovanie
  (od: 12.04.2001)
vedenie personálnej a mzdovej agendy
  (od: 19.02.2004)
vedenie colnej agendy
  (od: 19.02.2004)
logistika prepravy a expedícia tovarov
  (od: 19.02.2004)
nákup a predaj tovarov
  (od: 02.06.2015)
finančný leasing
  (od: 02.06.2015)
faktoring a forfaiting
  (od: 02.06.2015)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti určených konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 19.02.2004 do: 01.06.2015)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti určených na ich predaj ďalším podnikateľom (veľkoobchod)
  (od: 19.02.2004 do: 01.06.2015)
výroba tepelnej energie
  (od: 20.05.1994 do: 04.11.2013)
cestná nákladná doprava
  (od: 02.12.1996 do: 19.10.2005)
1. Vývoj, technická príprava výroby, výroba, montáž, opravy nasledujúcich druhov výrobkov a činností:
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
elektrické zdroje svetla a žiarenia včítane predradných zapaľovacích a a regulačných zariadení
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
výrobky, zariadenia a prístroje vákuovej techniky
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
technické plyny
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
elektrické svietidlá a ďalšie výrobky, ktorých základné funkčné súčasti sú elektrické zdroje svetla a žiarenia
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
meracie a elektronické meracie prístroje
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
špeciálna technika
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
stroje a zariadenia pre účely vákuovej a svetelnej techniky, včítane kompletizácie, montáže a externých dodávok
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
súčiastky, dielce a príslušenstvá výrobkov, ktoré sú predmetom podnikania spoločnosti
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
energia tepelná a elektrická
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
2. Zabezpečovanie inžinierskych dodávateľských a investorských činností
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
3. Výkon a prevádzanie stavebnej činnosti a výroby včítane funkcie vyššieho dodávateľa
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
4. Prevádzanie prác a poskytovanie služieb iným spoločnostiam, organizáciám a verejnosti s využitím zariadení a technológie používaných spoločnosťou pri zabezpečovaní predmetu podnikania spoločnosti
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
5. Návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, včítane svetelne-technických meraní
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
6. Servisné služby a výkony propagačnej, výstavníckej a dokumentačnej činnosti v plnom rosahu predmetu podnikania spoločnosti
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
7. Obchodná činnosť a poskytovanie služieb v tuzemsku
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
8. Predaj kovových a ostatných druhotných materiálov podľa príslušných predpisov
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
9. Vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďalšej tlače súvisiacej s predmetom podnikania spoločnosti v súlade s platnými právnymi normami
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
10. Príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných oboroch
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
11. Vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.05.1996)
predstavenstvo
  (od: 28.12.1990 do: 22.05.1996)
Ing. Miriam Kollárová - člen
Kremnická 1
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.09.2019
  (od: 19.09.2019)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 09.08.2019
  (od: 19.09.2019)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo
Vznik funkcie: 18.04.2001
  (od: 07.05.2002 do: 20.04.2006)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo
Vznik funkcie: 18.04.2001 Skončenie funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.04.2006 do: 20.04.2006)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 19.10.2010
  (od: 05.11.2010 do: 05.12.2012)
Ing. Andrej Árendáš - člen
Kasárenská 12
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 19.10.2010 Skončenie funkcie: 29.11.2012
  (od: 06.12.2012 do: 05.12.2012)
Roberto Baiocco - člen
Topoľová 19
Nové Zámky
  (od: 07.11.1997 do: 18.02.2004)
Tibor Bednárik - člen
Palackého 10
Nové Zámky
Vznik funkcie: 27.11.2002
  (od: 19.02.2004 do: 22.04.2008)
Tibor Bednárik - člen
Palackého 10
Nové Zámky
Vznik funkcie: 27.11.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Miklós Kálmán Bittera - člen
Kertész utca 8
Budaörs H-2040
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.10.2010
  (od: 05.11.2010 do: 16.12.2014)
Miklós Kálmán Bittera - člen
Kertész utca 8
Budaörs H-2040
Maďarská republika
Vznik funkcie: 19.10.2010 Skončenie funkcie: 30.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
Ing. Július Brenkuš
Trávna 2
Nové Zámky
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
Ing. Július Brenkuš - podpredseda
Trávna 2
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.09.2008
  (od: 18.10.2008 do: 19.07.2012)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.09.2008 Skončenie funkcie: 21.06.2012
  (od: 20.07.2012 do: 19.07.2012)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
Vznik funkcie: 21.06.2012
  (od: 20.07.2012 do: 05.12.2012)
Robert Caban - predseda
Laim 143
St.Gilgen A-5340
Rakúsko
Vznik funkcie: 21.06.2012 Skončenie funkcie: 29.11.2012
  (od: 06.12.2012 do: 05.12.2012)
Ing. Mária Csutkayová
Andovská 128
Nové Zámky
  (od: 20.10.1992 do: 19.05.1994)
Ing. Mária Csutkayová - člen
Andovská 128
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Ing. Adriana Dóciová - člen
Ulica Pod Borinou 5
Kolíňany 951 78
Vznik funkcie: 01.11.2018
  (od: 03.11.2018 do: 18.09.2019)
Ing. Adriana Dóciová - člen
Ulica Pod Borinou 5
Kolíňany 951 78
Vznik funkcie: 01.11.2018 Skončenie funkcie: 31.08.2019
  (od: 19.09.2019 do: 18.09.2019)
Andrew Ian Edger - člen
S.H. Vajanského 5708/46
Nové Zámky
Vznik funkcie: 01.07.2003
  (od: 19.02.2004 do: 30.05.2007)
Andrew Ian Edger - člen
S.H. Vajanského 5708/46
Nové Zámky
Vznik funkcie: 01.07.2003 Skončenie funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 30.05.2007)
Stefan Fritz - člen
Podzámska 29/9529
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 31.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 10.08.2011)
Stefan Fritz - člen
Podzámska 29/9529
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 31.03.2008 Skončenie funkcie: 15.07.2011
  (od: 11.08.2011 do: 10.08.2011)
Ing. Helena Grófová - člen
J.G.Tajovského 87/3
Bánov 941 01
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.04.2006 do: 04.11.2010)
Ing. Helena Grófová - člen
J.G.Tajovského 87/3
Bánov 941 01
Vznik funkcie: 22.03.2006 Skončenie funkcie: 19.10.2010
  (od: 05.11.2010 do: 04.11.2010)
Ing. Tomáš Hlavička
Gogoľova 17
Nové Zámky
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
Ing. Tomáš Hlavička - člen
Gogoľova 17
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Frank Illenberger - člen
Eichelhäherweg 4
Nattheim 895 64
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.08.2011
  (od: 11.08.2011 do: 31.08.2011)
Frank Illenberger - člen
Podzámska 9764/2
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 27.04.2015)
Frank Illenberger - člen
Podzámska 9764/2
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.08.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 28.04.2015 do: 27.04.2015)
Lars Johnsen - predseda
Bezručova 5748/42
Nové Zámky
  (od: 23.05.1996 do: 07.03.2004)
Ing. Ladislav Keve - člen
Kukučínova 4
Nové Zámky
  (od: 23.05.1996 do: 18.02.2004)
Ing. Miroslav Klobučník
Čerešňova 13
Nové Zámky
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
Ing. Miroslav Klobučník - člen
Čerešňova 13
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Ing. Miroslav Klobučník - člen
Čerešňová 13
Nové Zámky
  (od: 23.05.1996 do: 21.08.1996)
Hans Rudolf Lamprecht - člen
Mýtna 5111/1
Nové Zámky
  (od: 23.05.1996 do: 05.04.2000)
Ing. Dezider Mistrík
Nábrežie 6
Šurany
  (od: 28.12.1990 do: 19.05.1994)
Ing. Dezider Mistrík - predseda
Nábrežie 6
Šurany
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Bernd Gűnther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 55
Vznik funkcie: 27.11.2002
  (od: 20.10.2005 do: 22.04.2008)
Bernd Gűnther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 55
Vznik funkcie: 27.11.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Bernd Gűnther Naujoks - člen
Topoľová 19
Nové Zámky
Vznik funkcie: 27.11.2002
  (od: 19.02.2004 do: 19.10.2005)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2015
  (od: 28.04.2015 do: 12.07.2016)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - člen
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.04.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 13.07.2016 do: 18.09.2019)
Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks - predseda
Tatranská 121/65
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 09.08.2019
  (od: 19.09.2019 do: 18.09.2019)
Jörg Uwe Neumann - člen
Nábrežná 4697/34
Nové Zámky 940 64
Vznik funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 08.01.2010)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 29.03.2007
  (od: 09.01.2010 do: 02.02.2011)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 29.03.2007 Skončenie funkcie: 06.11.2010
  (od: 03.02.2011 do: 02.02.2011)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 06.11.2010
  (od: 03.02.2011 do: 05.02.2013)
Jörg Uwe Neumann - člen
Podzámska 5997/23A
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 06.11.2010 Skončenie funkcie: 28.01.2013
  (od: 06.02.2013 do: 05.02.2013)
Roman Ostertág - predseda
U potoka, Srbín 171
Mukařov 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2014
  (od: 17.12.2014 do: 12.07.2016)
Roman Ostertág - predseda
U potoka, Srbín 171
Mukařov 251 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.12.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Christoph Werner Roderer - člen
Mýtna 5111/1
Nové Zámky
  (od: 06.04.2000 do: 18.02.2004)
Ing. Roman Slobodník - člen
Andovská 8933/13
Nové Zámky 940 53
Vznik funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 02.02.2011)
Ing. Roman Slobodník - člen
Andovská 8933/13
Nové Zámky 940 53
Vznik funkcie: 29.03.2007 Skončenie funkcie: 06.11.2010
  (od: 03.02.2011 do: 02.02.2011)
Ing. Roman Slobodník - člen
Andovská 8933/13
Nové Zámky 940 53
Vznik funkcie: 06.11.2010
  (od: 03.02.2011 do: 05.12.2012)
Ing. Roman Slobodník - predseda
Poľná 9783/47
Nové Zámky 940 53
Vznik funkcie: 29.11.2012
  (od: 06.12.2012 do: 16.12.2014)
Ing. Roman Slobodník - predseda
Poľná 9783/47
Nové Zámky 940 53
Vznik funkcie: 29.11.2012 Skončenie funkcie: 30.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
László Sviszt - člen
Lécka 4933/28
Nové Zámky
  (od: 23.05.1996 do: 06.05.2002)
Drahomíra Szabová - člen
Plynárenská 15
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.09.2004
  (od: 14.10.2004 do: 30.05.2007)
Drahomíra Szabová - člen
Plynárenská 15
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.09.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 30.05.2007)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 28.01.2013
  (od: 06.02.2013 do: 12.07.2016)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 28.01.2013 Skončenie funkcie: 16.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 02.11.2018)
Ing. Róbert Verbich - člen
Veľkomoravská 2420/2
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 17.06.2016 Skončenie funkcie: 31.10.2018
  (od: 03.11.2018 do: 02.11.2018)
Ing. Vladimír Dvořáček
Vysočanská 235
Praha 9
Česká republika
  (od: 28.12.1990 do: 19.10.1992)
Ing. Pavel Hrabina
Vodárenská 2/125
Buštěhrad
Česká republika
  (od: 28.12.1990 do: 19.10.1992)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
prechodný pobyt na území SR :
473
Andovce 941 23
Vznik funkcie: 01.10.2003
  (od: 08.03.2004 do: 19.10.2005)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
prechodný pobyt na území SR :
Nábrežná 4697/34
Nové Zámky 940 64
Vznik funkcie: 01.10.2003
  (od: 20.10.2005 do: 30.05.2007)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
prechodný pobyt na území SR :
Tichá 9475/8
Nové Zámky 940 64
Vznik funkcie: 01.10.2003
  (od: 31.05.2007 do: 17.10.2008)
Ing. Johann Alois Müllauer - predseda
Weidenweg 25
Wipperfürth 516 88
Spolková republika Nemecko
prechodný pobyt na území SR :
Tichá 9475/8
Nové Zámky 940 64
Vznik funkcie: 01.10.2003 Skončenie funkcie: 25.09.2008
  (od: 18.10.2008 do: 17.10.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 23.05.1996)
Podpisovanie predstavenstva sa deje tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, prípadne podpredseda v dobe neprítomnosti predsedu a jeden člen predstavenstva
  (od: 28.12.1990 do: 22.05.1996)
Základné imanie: 
10 696 444 EUR Rozsah splatenia: 10 696 444 EUR
  (od: 20.08.2009)
322 236 000 Sk
  (od: 07.11.1997 do: 19.08.2009)
248 722 000 Sk
  (od: 30.06.1997 do: 06.11.1997)
187 461 000 Sk
  (od: 17.12.1996 do: 29.06.1997)
126 200 000 Sk
  (od: 20.05.1994 do: 16.12.1996)
126 199 424 Sk
  (od: 06.05.1992 do: 19.05.1994)
123 328 000 Sk
  (od: 28.12.1990 do: 05.05.1992)
Akcie: 
Počet: 8
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 165 970 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 60
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 250
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 120
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 2
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 033 493 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 1
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 440 218 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 8
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 165 970 EUR
  (od: 20.08.2009 do: 19.07.2012)
Počet: 60
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 20.08.2009 do: 19.07.2012)
Počet: 250
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 20.08.2009 do: 19.07.2012)
Počet: 120
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 20.08.2009 do: 19.07.2012)
Počet: 2
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 2 033 493 EUR
  (od: 20.08.2009 do: 19.07.2012)
Počet: 1
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 2 440 218 EUR
  (od: 20.08.2009 do: 19.07.2012)
Počet: 8
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 5 000 000 Sk
  (od: 06.04.2000 do: 19.08.2009)
Počet: 60
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 06.04.2000 do: 19.08.2009)
Počet: 250
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 06.04.2000 do: 19.08.2009)
Počet: 120
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 06.04.2000 do: 19.08.2009)
Počet: 2
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 61 261 000 Sk
  (od: 06.04.2000 do: 19.08.2009)
Počet: 1
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 73 514 000 Sk
  (od: 06.04.2000 do: 19.08.2009)
Počet: 8
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 000 Sk
  (od: 30.06.1997 do: 05.04.2000)
Počet: 60
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 30.06.1997 do: 05.04.2000)
Počet: 250
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 30.06.1997 do: 05.04.2000)
Počet: 120
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 30.06.1997 do: 05.04.2000)
Počet: 2
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 61 261 000 Sk
  (od: 30.06.1997 do: 05.04.2000)
Počet: 1
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 73 514 000 Sk
  (od: 07.11.1997 do: 05.04.2000)
Počet: 8
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 000 Sk
  (od: 20.05.1994 do: 29.06.1997)
Počet: 60
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 20.05.1994 do: 29.06.1997)
Počet: 250
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 20.05.1994 do: 29.06.1997)
Počet: 120
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.05.1994 do: 29.06.1997)
Akcionár: 
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
Mníchov 808 07
Nemecká spolková republika
  (od: 18.12.2012)
OSRAM AG
Hellabrunner Str. 1
Mníchov 815 43
Nemecká spolková republika
  (od: 01.09.2011 do: 17.12.2012)
Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mníchov
Spolková republika Nemecko
  (od: 08.03.2004 do: 31.08.2011)
Dozorná rada: 
Georgína Széllová , MBA
Palackého 9446/1
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 14.12.2016
  (od: 22.12.2016)
Ing. Ondrej Kelle
Novozámocká 411/6
Andovce 941 23
Vznik funkcie: 15.06.2018
  (od: 25.07.2018)
JUDr. Emília Abrmanová - člen
Wolkerova 22
Nové Zámky
  (od: 09.03.1999 do: 20.04.2006)
JUDr. Emília Abrmanová - člen
Wolkerova 22
Nové Zámky
Skončenie funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.04.2006 do: 20.04.2006)
JUDr. Mária Ančinová - člen
373
Andovce
  (od: 23.05.1996 do: 08.03.1999)
Ing. Juraj Augustín - člen
Hradná 41
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Ing. Juraj Augustín - člen
Hradná 41
Nové Zámky
  (od: 23.05.1996 do: 08.03.1999)
František Bednárik
ČA 18
Bánov 941 01
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 21.04.2006 do: 05.02.2013)
František Bednárik
ČA 18
Bánov 941 01
Vznik funkcie: 22.03.2006 Skončenie funkcie: 28.01.2013
  (od: 06.02.2013 do: 05.02.2013)
JUDr. Ján Bernát - predseda
Nábrežná 13
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Ondrej Bernáth
144
Bešeňov 941 41
Vznik funkcie: 31.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 05.11.2013)
Ondrej Bernáth
144
Bešeňov 941 41
Vznik funkcie: 31.03.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 06.11.2013 do: 05.11.2013)
Ondrej Bernáth
Bešeňov 144
Bešeňov 941 41
Vznik funkcie: 05.08.2013
  (od: 06.11.2013 do: 21.12.2016)
Ondrej Bernáth
Bešeňov 144
Bešeňov 941 41
Vznik funkcie: 05.08.2013 Skončenie funkcie: 14.12.2016
  (od: 22.12.2016 do: 21.12.2016)
JUDr. Anton Blaha - predseda
Nad Lomom 5
Bratislava
  (od: 23.05.1996 do: 30.05.2007)
JUDr. Anton Blaha - predseda
Nad Lomom 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 30.05.2007)
JUDr. Pavol Erben - člen
Znievska 10
Bratislava
  (od: 23.05.1996 do: 30.05.2007)
JUDr. Pavol Erben - člen
Znievska 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 30.05.2007)
František Fekete - člen
Nová 27
Nesvady
Vznik funkcie: 26.09.2001
  (od: 26.11.2002 do: 19.07.2012)
František Fekete - člen
Nová 27
Nesvady
Vznik funkcie: 26.09.2001 Skončenie funkcie: 21.06.2012
  (od: 20.07.2012 do: 19.07.2012)
Imrich Kele - člen
Hlboká 7
Tvrdošovce
  (od: 20.05.1994 do: 25.05.1995)
Imrich Kele
Hlboká 1795/7
Tvrdošovce 941 10
Vznik funkcie: 28.01.2013
  (od: 06.02.2013 do: 24.07.2018)
Imrich Kele
Hlboká 1795/7
Tvrdošovce 941 10
Vznik funkcie: 28.01.2013 Skončenie funkcie: 28.01.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. Rudolf Klučka - člen
Bočná 38
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Štefan Maderka - člen
Nábrežná 21
Nové Zámky
  (od: 26.05.1995 do: 22.05.1996)
Štefan Maderka - člen
Nábrežná 21
Nové Zámky
  (od: 23.05.1996 do: 25.11.2002)
Peter Mannhart
Bozener Straße 1
Mníchov 815 47
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 21.06.2012
  (od: 20.07.2012 do: 12.07.2016)
Peter Mannhart
Bozener Straße 1
Mníchov 815 47
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 21.06.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Peter Mojzeš - člen
Orechová 7
Tvrdošovce
  (od: 20.05.1994 do: 25.05.1995)
Ing. Miroslav Molnár - člen
Bernolákova 39
Bánov
  (od: 09.03.1999 do: 08.01.2010)
Ing. Miroslav Molnár - člen
Bernolákova 39
Bánov
Skončenie funkcie: 11.12.2009
  (od: 09.01.2010 do: 08.01.2010)
Alexander Rakúšan - člen
Tekovská 2
Levice
  (od: 26.05.1995 do: 22.05.1996)
Alexander Rakúšan - člen
Tekovská 2
Levice
  (od: 23.05.1996 do: 22.04.2008)
Alexander Rakúšan - člen
Tekovská 2
Levice
Skončenie funkcie: 31.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Christoph Werner Roderer
Waltherstr. 9C
Mníchov 803 37
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.07.2011
  (od: 11.08.2011 do: 19.07.2012)
Christoph Werner Roderer
Waltherstr. 9C
Mníchov 803 37
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 15.07.2011 Skončenie funkcie: 21.06.2012
  (od: 20.07.2012 do: 19.07.2012)
Thomas Schaffer
Jozef-Schwarz-Weg 14b
Mníchov 814 79
Nemecko
Vznik funkcie: 11.12.2009
  (od: 09.01.2010 do: 10.08.2011)
Thomas Schaffer
Jozef-Schwarz-Weg 14b
Mníchov 814 79
Nemecko
Vznik funkcie: 11.12.2009 Skončenie funkcie: 15.07.2011
  (od: 11.08.2011 do: 10.08.2011)
Anna Šimonová - člen
Ľ. Štúra 24
Nové Zámky
  (od: 20.05.1994 do: 22.05.1996)
Joerg-Eberhard Thäle
Ahornweg 3
Weisenhorn 892 64
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.12.2009
  (od: 09.01.2010 do: 19.07.2012)
Joerg-Eberhard Thäle
Ahornweg 3
Weisenhorn 892 64
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.12.2009 Skončenie funkcie: 21.06.2012
  (od: 20.07.2012 do: 19.07.2012)
Robert Wittgen
Gautinger Str. 13 b
Krailling 821 52
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 09.08.2019
  (od: 19.09.2019 do: 18.09.2019)
Robert Wittgen
Gautinger Str. 13 b
Krailling 821 52
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 13.07.2016 do: 18.09.2019)
Yunus Dogan
An der Klosterbreite 25
Regensburg 930 51
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.08.2019
  (od: 19.09.2019)
Johannes Närger
Hundingstr. 3
Mníchov
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 08.01.2010)
Johannes Närger
Hundingstr. 3
Mníchov
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.03.2007 Skončenie funkcie: 11.12.2009
  (od: 09.01.2010 do: 08.01.2010)
Claus Friedrich Regitz
Eichelhäherstrasse 84
Mníchov
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.03.2007 Skončenie funkcie: 11.12.2009
  (od: 09.01.2010 do: 08.01.2010)
Claus Friedrich Regitz
Eichelhäherstrasse 84
Mníchov
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 29.03.2007
  (od: 31.05.2007 do: 08.01.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom podľa § 15, § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 36
  (od: 28.12.1990)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení dňa 17.12.1993. Stary spis: Sa 36
  (od: 20.05.1994)
Na valnom zhromaždení boli dňa 2.10.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z TESLA Nové Zámky,a.s. na OSRAM Slovakia, a.s. Stary spis: Sa 36
  (od: 23.05.1996)
Na valnom zhromaždení boli dňa 10.0 .1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 36
  (od: 22.08.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 180/96, Nz 171/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Sa 36
  (od: 02.12.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 204/96, Nz 195/96 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI). Stary spis: Sa 36
  (od: 17.12.1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 119/97, Nz 118/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI)
  (od: 30.06.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.9.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 263/97, Nz 263/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI) spoločnosti.
  (od: 07.11.1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999.
  (od: 06.04.2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 04.09.2000.
  (od: 12.04.2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.11.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva Ing. Ladislava Keveho a Roberta Baiocca dňom 27.11.2002 a Christopha Wernera Roderera dňom 1.7.2003.
  (od: 19.02.2004)
Zánik funkcie člena a predsedu predstavenstva Larsa Johnsena dňom 1.10.2003.
  (od: 08.03.2004)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM GmbH, IČO: FN111417z so sídlom Lemböckgasse 49/C/5, Viedeň, Rakúska republika.
  (od: 01.05.2011)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.
  (od: 19.05.2011)
Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti, ktorá vznikla zlúčením zánikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.
  (od: 01.05.2011 do: 18.05.2011)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2011)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2011)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
OSRAM GmbH
Lemböckgasse 49/C/5
Viedeň 1230
Rakúska republika
  (od: 01.05.2011)
OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Fehérvári út 84/A
Budapešť 1119
Maďarská republika
  (od: 01.05.2011)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim, a spoločnosťou LEDVANCE s.r.o., s pôvodným sídlom Komárňanská cesta 7, Nové Zámky 940 93 a novým sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 197 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 40398/N ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE s.r.o.
  (od: 26.07.2016)
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim a spoločnosťou LEDVANCE GmbH so sídlom Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod registračným číslom FN 445292t, ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE GmbH.
  (od: 06.08.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)