Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  16/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"
  (od: 19.02.2013)
Sídlo: 
Nitrianska 512/108
Veľké Ripňany 956 07
  (od: 07.01.2003)
IČO: 
00 205 851
  (od: 01.01.1973)
Deň zápisu: 
01.01.1973
  (od: 01.01.1973)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1973)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb
  (od: 19.07.1999)
obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (od: 19.07.1999)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 19.07.1999)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 19.07.1999)
zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 19.07.1999)
poskytovanie poľnohospodárskych služieb pre právnické a fyzické osoby
  (od: 19.07.1999)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (od: 19.07.1999)
údržba a ošetrovanie parkov
  (od: 19.07.1999)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 19.07.1999)
výroba, odbyt, predaj plastových profilov
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj strojárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
zemné práce strojom
  (od: 19.07.1999)
oprava elektromotorov a oprava vysokotlakových hadíc
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj podložiek pre nemocných a jednorázových utierok z tissue papiera
  (od: 19.07.1999)
výprach vriec a oprava vriec pre potreby mlynov
  (od: 19.07.1999)
zabezpečovanie stravovania pre členov PD a nečlenov PD v rámci verejného stravovania
  (od: 19.07.1999)
stavebno-montážna činnosť
  (od: 19.07.1999)
činnosť stavebného dozoru
  (od: 19.07.1999)
činnosť stavbyvedúceho
  (od: 19.07.1999)
prenájom výrobných prostriedkov, budov a stavieb
  (od: 19.07.1999)
leasing
  (od: 19.07.1999)
prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom
  (od: 19.07.1999)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 19.07.1999)
požičovňa automobilov a predaj automobilov a náhradných dielov
  (od: 19.07.1999)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 19.07.1999)
sprostredkovanie dopravy-činnosť smerujúca k nadviazaniu kontaktov medzi dopravcom a prepravcom
  (od: 19.07.1999)
reklamná činnosť
  (od: 19.07.1999)
činnosť organizačných poradcov
  (od: 19.07.1999)
faktoring a forfaiting-inkasné služby nebankového charakteru
  (od: 19.07.1999)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 19.07.1999)
ubytovanie v rekreačných zariadeniach družstva
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj výrobkov z netkanej textílie pre zdravotníctvo a potravinársky priemysel
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj hygienických potrieb
  (od: 19.07.1999)
výroba vysokotlakových hadíc
  (od: 19.07.1999)
výroba, oprava, úprava a predaj zdravotníckych pomôcok
  (od: 26.09.2000)
veľkoobchod so zdravotníckym materiálom a technikou
  (od: 26.09.2000)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 03.02.2004)
stolárske práce
  (od: 03.02.2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 10.09.2004)
prevádzkovanie závlahových zariadení
  (od: 10.09.2004)
výroba a predaj vína
  (od: 10.09.2004)
výkon práva poľovníctva
  (od: 18.01.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 02.06.2010)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov - laminácia, spájanie a úprava materiálov
  (od: 13.07.2016)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 13.07.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.10.1993)
Ing. Štefan Korec - Predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Ing. Peter Ondrášek - Podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Peter Spišiak - Člen predstavenstva
ČSA 1367/121
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Miroslav Lesay - Člen predstavenstva
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Marian Ondrejka - Člen predstavenstva
Kamenná 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Konanie: 
V mene družstva koná predseda družstva alebo podpredseda družstva. Ak sa jedná o právny úkon, ktorý vyžaduje písomnú formu, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda družstva, inak je tento úkon neplatný.
  (od: 24.05.2007)
Kontrolná komisia: 
Dagmar Ondrášková
Kpt. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Ing. Michal Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Róbert Krajčík
Kpt. Nálepku 717/68
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Zapisované základné imanie: 
215 000 EUR
  (od: 11.07.2009)
Základný členský vklad: 
830 EUR
  (od: 11.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 9.4.1992 bola schválená zmena Stanov družstva v čl.13 ods.1 a doplnanie Stanov družstva v čl.9 bod 5, písm.r. Stary spis: Dr 36
  (od: 15.09.1992)
Údaje o zriadení:Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 15.2.1973 zlúčením JRD Pokrok vo Veľkých Ripňanoch,Biskupová, Lužany, Malé Ripňany a Radošina, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.33/73 dňa 9.marca 1973 vznik družstva schválila podľa zák.č. 49/59 Zb. Stanovy : Členskou schôdzou konanou dňa 19.2.1991 boli prijaté stanovy družstva v zmysle Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 6.11.1992. Stary spis: Dr 36
  (od: 22.10.1993)
Na členskej schôdzi dňa 18.02.1994 boli zmenené stanovy družstva zo dňa 06.11.1992. Stary spis: Dr 36
  (od: 02.06.1994)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou zo dňa 28.2.1995 v čl.12 odst.3. Stary spis: Dr 36
  (od: 23.05.1995)
Na členskej schôdzi bola dňa 29.03.1996 schválená zmena stanov družstva. Stary spis: Dr 36
  (od: 24.05.1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 21.3.1997.
  (od: 07.05.1997)
Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 24.4.1998 boli prijaté nové stanovy družstva.
  (od: 12.08.1998)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 26.3.1999.
  (od: 19.07.1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 31.03.2000.
  (od: 26.09.2000)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.03.2001.
  (od: 26.06.2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 26.4.2002.
  (od: 07.01.2003)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 7. 3. 2003.
  (od: 03.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)