Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  16/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"
  (od: 19.02.2013)
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Veľké Ripňany
  (od: 10.09.2004 do: 18.02.2013)
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Veľké Ripňany
  (od: 22.10.1993 do: 09.09.2004)
Poľnohospodárske družstvo Radošinka so sídlom vo Veľkých Ripňanoch
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
Sídlo: 
Nitrianska 512/108
Veľké Ripňany 956 07
  (od: 07.01.2003)
Veľké Ripňany
  (od: 01.01.1973 do: 06.01.2003)
IČO: 
00 205 851
  (od: 01.01.1973)
Deň zápisu: 
01.01.1973
  (od: 01.01.1973)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1973)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb
  (od: 19.07.1999)
obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (od: 19.07.1999)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 19.07.1999)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 19.07.1999)
zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 19.07.1999)
poskytovanie poľnohospodárskych služieb pre právnické a fyzické osoby
  (od: 19.07.1999)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (od: 19.07.1999)
údržba a ošetrovanie parkov
  (od: 19.07.1999)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 19.07.1999)
výroba, odbyt, predaj plastových profilov
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj strojárskych výrobkov
  (od: 19.07.1999)
zemné práce strojom
  (od: 19.07.1999)
oprava elektromotorov a oprava vysokotlakových hadíc
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj podložiek pre nemocných a jednorázových utierok z tissue papiera
  (od: 19.07.1999)
výprach vriec a oprava vriec pre potreby mlynov
  (od: 19.07.1999)
zabezpečovanie stravovania pre členov PD a nečlenov PD v rámci verejného stravovania
  (od: 19.07.1999)
stavebno-montážna činnosť
  (od: 19.07.1999)
činnosť stavebného dozoru
  (od: 19.07.1999)
činnosť stavbyvedúceho
  (od: 19.07.1999)
prenájom výrobných prostriedkov, budov a stavieb
  (od: 19.07.1999)
leasing
  (od: 19.07.1999)
prenájom strojov a prístrojov s obsluhujúcim personálom
  (od: 19.07.1999)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 19.07.1999)
požičovňa automobilov a predaj automobilov a náhradných dielov
  (od: 19.07.1999)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 19.07.1999)
sprostredkovanie dopravy-činnosť smerujúca k nadviazaniu kontaktov medzi dopravcom a prepravcom
  (od: 19.07.1999)
reklamná činnosť
  (od: 19.07.1999)
činnosť organizačných poradcov
  (od: 19.07.1999)
faktoring a forfaiting-inkasné služby nebankového charakteru
  (od: 19.07.1999)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 19.07.1999)
ubytovanie v rekreačných zariadeniach družstva
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj výrobkov z netkanej textílie pre zdravotníctvo a potravinársky priemysel
  (od: 19.07.1999)
výroba a predaj hygienických potrieb
  (od: 19.07.1999)
výroba vysokotlakových hadíc
  (od: 19.07.1999)
výroba, oprava, úprava a predaj zdravotníckych pomôcok
  (od: 26.09.2000)
veľkoobchod so zdravotníckym materiálom a technikou
  (od: 26.09.2000)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 03.02.2004)
stolárske práce
  (od: 03.02.2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 10.09.2004)
prevádzkovanie závlahových zariadení
  (od: 10.09.2004)
výroba a predaj vína
  (od: 10.09.2004)
výkon práva poľovníctva
  (od: 18.01.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 02.06.2010)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov - laminácia, spájanie a úprava materiálov
  (od: 13.07.2016)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 13.07.2016)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
výroba a predaj potravinárských výrobkov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
stavebno-montážna činnosť
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
výroba a predaj elektrotechnických výrobkov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
výroba a predaj strojárskych výrobkov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
obchodná činnosť do ktorej patrí-nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
zahranično-obchodná činnosť-okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
poskytovanie služieb pre podniky a občanov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
výroba, odbyt, predaj plastových profilov
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
výroba a predaj podložiek pod nemocných a jednorázových utierok z tissue papiera
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
balenie liekov v kooperácii so Slovakofarmou Hlohovec
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
údržba a ošetrovanie parkov v súčinnosti s Piamiatkostavom
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
výroba a predaj krmných zmesí
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
stavebnomontážna činnosť
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
výroba a predaj strojárskych výrobkov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
obchodná činnosť do ktorej patrí: nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
zabezpečovanie stravovania pre členov PD a nečlenov PD v rámci verejného stravovania
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok, chemických a ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
výprach vriec a oprava vriec pre potreby mlynov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
oprava elektromotorov a oprava vysokotlakých hadíc
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
zahranično obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
prenájom výrobných prostriedkov, budov a stavieb
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
poskytovanie služieb pre podniky a občanov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
výroba, predaj, odbyt plastových profilov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
výroba a predaj podložiek pod nemocných a jednorazových utierok z tissue papiera
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
údržba a ošetrovanie parkov
  (od: 22.10.1993 do: 18.07.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.10.1993)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
Ing. Štefan Korec - Predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Ing. Peter Ondrášek - Podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Peter Spišiak - Člen predstavenstva
ČSA 1367/121
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Miroslav Lesay - Člen predstavenstva
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Marian Ondrejka - Člen predstavenstva
Kamenná 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Vladimír Bago - člen
526
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Vladimír Bago - člen
526
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Daniel Balážik - člen
Behynce
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 01.06.1994)
Ing. Várady František - podpredseda
Májova 149
Jacovce 955 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1992 do: 01.06.1994)
Anton Frnčík - člen
Nitrianska Blatnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 01.06.1994)
Ing. František Gergel - člen
32
Malé Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ing. František Gergel - člen
32
Malé Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Ing. František Gergel - člen
32
Malé Ripňany
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Karol Halmo - Člen predstavenstva
Topoľčianska 350/564
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 16.08.2018)
Karol Halmo - Člen predstavenstva
Topoľčianska 350/564
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 10.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2018 do: 16.08.2018)
Mária Hanzlíková - člen
257
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Mária Hanzlíková - členka
257
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Jozef Hartman - podpredseda
Piešťanská 394/92
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Jozef Hartmann - podpredseda
Piešťanská 394/92
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.1994 do: 23.05.1996)
Ing. Juraj Hreha - člen
Beethovenova 450/2
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Ing. Juraj Hreha - člen
Beethovenova 450/2
Nitra
Vznik funkcie: 26.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 23.05.2007)
Ing. Juraj Hreha - člen
Beethovenova 450/2
Nitra
Vznik funkcie: 26.04.2002 Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Juraj Hreha - člen predstavenstva
Beethovenova 450/2
Nitra - Klokočina 949 11
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 12.07.2016)
Ing. Juraj Hreha - člen predstavenstva
Beethovenova 450/2
Nitra - Klokočina 949 11
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Ing. Juraj Hreha - člen predstavenstva
Beethovenova 450/2
Nitra-Klokočina 949 11
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 19.06.2012)
Ing. Juraj Hreha - člen predstavenstva
Beethovenova 450/2
Nitra-Klokočina 949 11
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Karla Ilková - člen
5
Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Ján Jančovič - člen
494
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Dominik Judák - člen
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Dominik Judák - člen
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Jaroslav Judák - člen
468
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Jozef Kačeriak
Bzince 59
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.1994 do: 23.05.1996)
Jozef Kačeriak - člen
Bzince 59
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Jozef Kačeriak - člen
Bzince 59
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Jozef Kačeriak - člen
Bzince 59
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Jozef Kačeriak - člen
Bzince 59
Radošina
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Jozef Kačeriak - člen predstavenstva
Bzince 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 19.06.2012)
Jozef Kačeriak - člen predstavenstva
Bzince 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Jozef Kačeriak - člen predstavenstva
Bzince 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 11.07.2017)
Jozef Kačeriak - člen predstavenstva
Bzince 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 04.04.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Jozef Kačeriak - Člen predstavenstva
Bzince 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 22.01.2019)
Jozef Kačeriak - Člen predstavenstva
Bzince 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 11.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2019 do: 22.01.2019)
Juraj Kaizer - člen
133
Malé Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ján Knížat - člen
84
Biskupová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Ján Knížat - člen
84
Biskupová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Ján Knížat - člen
94
Biskupová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ing. Štefan Korec - člen
666
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.1994 do: 23.05.1996)
Ing. Štefan Korec - člen
666
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Ing. Štefan Korec - člen
M.R. Štefánika 176
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ing. Štefan Korec - člen
M.R.Štefánika 176
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Ing. Štefan Korec - člen
M.R.Štefánika 176
Bošany
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Štefan Korec - podpredseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 19.06.2012)
Ing. Štefan Korec - podpredseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. Štefan Korec - podpredseda predstavenstva
M.R.Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 25.04.2013)
Ing. Štefan Korec - podpredseda predstavenstva
M.R.Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 09.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.2013 do: 25.04.2013)
Ing. Štefan Korec - Predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 03.06.2019)
Ing. Štefan Korec - Predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Ing. Štefan Korec - predseda predstavenstva
M.R.Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 09.04.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.2013 do: 11.07.2017)
Ing. Štefan Korec - predseda predstavenstva
M.R.Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 04.04.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Jozef Krištof - člen
444
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Jozef Kučerka - člen
531
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Jozef Kučerka - člen
531
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Miroslav Lesay - člen
Behynce 162
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Miroslav Lesay - člen
Behynce 162
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Jozef Macháč - člen
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Ing. Jozef Macháč - člen
502
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Rudolf Manas - člen
Nádražná 669
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Ing. Jozef Masrna - predseda
Hečkova 612
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Ing. Jozef Masrna - predseda
Hečkova 612
Radošina 956 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1992 do: 23.05.1996)
Ľubomír Miškolci - predseda
Kpt. J. Nálepku 564
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ľubomír Miškolci - predseda
Kpt. J.Nálepku 564
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Ľubomír Miškolci - predseda
Kpt. J.Nálepku 564
Radošina
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ľubomír Miškolci - predseda predstavenstva
274
Hvozdná 763 11
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2008 do: 19.06.2012)
Ľubomír Miškolci - predseda predstavenstva
274
Hvozdná 763 11
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ľubomír Miškolci - predseda predstavenstva
274
Hvozdná 763 11
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 25.04.2013)
Ľubomír Miškolci - predseda predstavenstva
274
Hvozdná 763 11
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 09.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.2013 do: 25.04.2013)
Ľubomír Miškolci - predseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 564/33
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 13.02.2008)
Anton Močko - podpredseda
Behynce 136
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Miloš Močko - člen
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Anton Močko - podpredseda
Behynce 136
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Anton Močko - podpredseda
Behynce 136
Veľké Ripňany
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Mária Močková - členka
Behynce
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 01.06.1994)
Tibor Nehéz - člen
468
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Jaroslav Nováčik - člen
451
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Jaroslav Nováčik - člen
451
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Jaroslav Nováčik - člen
451
Veľké Ripňany
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Peter Ondrášek - člen
Kpt. J.Nálepku 551/51
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Ing. Peter Ondrášek - člen
Kpt. J.Nálepku 551/51
Radošina
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Peter Ondrášek - člen predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 19.06.2012)
Ing. Peter Ondrášek - člen predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Ing. Peter Ondrášek - člen predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 25.04.2013)
Ing. Peter Ondrášek - člen predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 09.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.2013 do: 25.04.2013)
Ing. Peter Ondrášek - podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 09.04.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.2013 do: 11.07.2017)
Ing. Peter Ondrášek - podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 04.04.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Ing. Peter Ondrášek - Podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 03.06.2019)
Ing. Peter Ondrášek - Podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Ing. Ján Ondrej - člen
386
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 06.01.2003)
Ing. Jolana Ondrejová - člen
386
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ing. Jolana Ondrejová - člen
386
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Anton Rybánsky - člen
161
Malé Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Anton Rybánsky - člen
161
Malé Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Peter Spišák - Člen predstavenstva
Vajanského 732/9
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 03.06.2019)
Peter Spišák - Člen predstavenstva
Vajanského 732/9
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Emil Šišmič - člen
Obsolovce 13
Horné Obdokovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Viktor Štraus
Behynce 72
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.1994 do: 23.05.1996)
Viktor Štraus - člen
Behynce 72
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Viktor Štraus - člen
Bzynce 72
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 25.09.2000)
Pavo Šugra - člen
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Pavol Šugra - člen
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Pavol Šugra - člen
Nitrianska 294
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
František Šušuk - člen
224
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
František Šušuk - člen
224
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Jozef Švec - člen
71
Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Jozef Švec - člen
71
Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Jozef Švec - člen
71
Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ľudovít Trenčanský - člen
308
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.1997 do: 18.07.1999)
Ľudovít Trenčanský - člen
308
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1999 do: 23.05.2007)
Ľudovít Trenčanský - člen
308
Veľké Ripňany
Skončenie funkcie: 05.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 23.05.2007)
Ing. Vít Vavrík - predseda
Školská 424
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.1973 do: 14.09.1992)
Ing. Ján Vítek - podpredseda
č.183
Malé Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.1973 do: 14.09.1992)
Marian Vlasák - člen
462
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Marian Vlasák - člen
462
Veľké Ripňany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Peter Zachar - člen
405
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.1996)
Peter Zachar - člen
405
Radošina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1996 do: 06.05.1997)
Miroslav Lesay - Člen predstavenstva
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Marian Ondrejka - Člen predstavenstva
Kamenná 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Ing. Štefan Korec - predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Ing. Peter Ondrášek - podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Peter Spišiak - člen predstavenstva
ČSA 1367/121
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Ing. Štefan Korec - predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 176/50
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Ing. Peter Ondrášek - podpredseda predstavenstva
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Peter Spišiak - člen predstavenstva
ČSA 1367/121
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Miroslav Lesay - Člen predstavenstva
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Marian Ondrejka - Člen predstavenstva
Kamenná 59
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Konanie: 
V mene družstva koná predseda družstva alebo podpredseda družstva. Ak sa jedná o právny úkon, ktorý vyžaduje písomnú formu, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda družstva, inak je tento úkon neplatný.
  (od: 24.05.2007)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda. Lisiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (od: 22.10.1993 do: 23.05.2007)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
Kontrolná komisia: 
Dagmar Ondrášková
Kpt. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Ing. Michal Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Róbert Krajčík
Kpt. Nálepku 717/68
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022)
Karol Halmo
350
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 11.07.2017)
Karol Halmo
350
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 04.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Miroslav Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 03.06.2019)
Miroslav Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Miroslav Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany - Behynce 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 11.07.2017)
Miroslav Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany - Behynce 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 04.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Miroslav Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany-Behynce 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 19.06.2012)
Miroslav Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany-Behynce 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Anton Močko
Hlavná 136/39
Veľké Ripňany-Behynce 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 19.06.2012)
Anton Močko
Hlavná 136/39
Veľké Ripňany-Behynce 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Dagmar Ondrášková
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 11.07.2017)
Dagmar Ondrášková
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 06.04.2012 Skončenie funkcie: 04.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Dagmar Ondrášková
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 03.06.2019)
Dagmar Ondrášková
Kpt. J. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Ing. Ján Ondrej
Topoľčianska 386/609
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2007 do: 19.06.2012)
Ing. Ján Ondrej
Topoľčianska 386/609
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 06.04.2007 Skončenie funkcie: 05.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2012 do: 19.06.2012)
Marián Ondrejka
Kamenná 50
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2017 do: 03.06.2019)
Marián Ondrejka
Kamenná 50
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 05.04.2017 Skončenie funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Dagmar Ondrášková
Kpt. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Ing. Michal Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Róbert Krajčík
Kpt. Nálepku 717/68
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2022 do: 25.07.2022)
Dagmar Ondrášková
Kpt. Nálepku 551/51
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Ing. Michal Lesay
Hlavná 162/99
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Róbert Krajčík
Kpt. Nálepku 717/68
Radošina 956 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2019 do: 25.07.2022)
Zapisované základné imanie: 
215 000 EUR
  (od: 11.07.2009)
11 550 000 Sk
  (od: 22.10.1993 do: 10.07.2009)
Základný členský vklad: 
830 EUR
  (od: 11.07.2009)
25 000 Sk
  (od: 22.10.1993 do: 10.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 9.4.1992 bola schválená zmena Stanov družstva v čl.13 ods.1 a doplnanie Stanov družstva v čl.9 bod 5, písm.r. Stary spis: Dr 36
  (od: 15.09.1992)
Údaje o zriadení:Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 15.2.1973 zlúčením JRD Pokrok vo Veľkých Ripňanoch,Biskupová, Lužany, Malé Ripňany a Radošina, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.33/73 dňa 9.marca 1973 vznik družstva schválila podľa zák.č. 49/59 Zb. Stanovy : Členskou schôdzou konanou dňa 19.2.1991 boli prijaté stanovy družstva v zmysle Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 6.11.1992. Stary spis: Dr 36
  (od: 22.10.1993)
Na členskej schôdzi dňa 18.02.1994 boli zmenené stanovy družstva zo dňa 06.11.1992. Stary spis: Dr 36
  (od: 02.06.1994)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou zo dňa 28.2.1995 v čl.12 odst.3. Stary spis: Dr 36
  (od: 23.05.1995)
Na členskej schôdzi bola dňa 29.03.1996 schválená zmena stanov družstva. Stary spis: Dr 36
  (od: 24.05.1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 21.3.1997.
  (od: 07.05.1997)
Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 24.4.1998 boli prijaté nové stanovy družstva.
  (od: 12.08.1998)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 26.3.1999.
  (od: 19.07.1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 31.03.2000.
  (od: 26.09.2000)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.03.2001.
  (od: 26.06.2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 26.4.2002.
  (od: 07.01.2003)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 7. 3. 2003.
  (od: 03.02.2004)
Údaje o zriadení:Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 15.2.1973 zlúčením JRD Pokrok vo Veľkých Ripňanoch,Biskupová, Lužany, Malé Ripňany a Radošina, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.33/73 dňa 9.marca 1973 vznik družstva schválila podľa zák.č. 49/59 Zb. Stanovy : Členskou schôdzou konanou dňa 19.2.1991 boli prijaté stanovy družstva v zmysle Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, alebo členským vkladom a to až do jeho výšky.Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotliví členovia rovnakým podielom ( percentom ) svojho členského podielu a členského vkladu. Stary spis: Dr 36
  (od: 01.01.1973 do: 21.10.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  05.08.2022
Dátum výpisu:  09.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)