Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10119/L

Business name: 
VÝVOJ Martin, a.s.
  (from: 08/01/1998)
Registered seat: 
Komenského 19
Martin 036 01
  (from: 08/01/1998)
Identification number (IČO): 
36 381 829
  (from: 08/01/1998)
Date of entry: 
08/01/1998
  (from: 08/01/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/01/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj cestných strojov a dopravných zariadení
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj koľajových vozidiel
  (from: 02/09/2005)
výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane
  (from: 02/09/2005)
výroba, opravy, úpravy, nákup a predaj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 02/09/2005)
výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení
  (from: 02/09/2005)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/09/2005)
prenájom nehnuteľností vrátane odstavných plôch pre motorové vozidlá a prenájom strojov a prístrojov
  (from: 02/09/2005)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. povolenia PO6/2021-1050 zo dňa 24.02.2021
  (from: 04/20/2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/09/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/09/2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (from: 02/09/2005)
poradenská a expertná činnosť, inžiniering, projektové riadenie
  (from: 02/09/2005)
organizovanie kurzov, školení, prednášok
  (from: 02/09/2005)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (from: 04/18/2012)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/30/2012)
počítačové služby
  (from: 11/30/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/30/2012)
úschova zbraní a streliva
  (from: 11/30/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/30/2012)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (nebankovým spôsobom)
  (from: 11/30/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/30/2012)
preprava zbraní a streliva
  (from: 11/30/2012)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení a súvisiacich procesov
  (from: 11/30/2012)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
  (from: 11/30/2012)
montáž, údržba a rekonštrukcia nevyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/30/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/30/2012)
výroba nevyhradených elektrických zariadení, komunikačných zariadení, spotrebnej elektorniky, počítačov a kancelárskej techniky
  (from: 11/30/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 11/30/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/21/2014)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/25/2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 08/25/2016)
Výroba technických zariadení elektrických, elektrické rozvádzače bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 08/25/2016)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/03/2019)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 05/03/2019)
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 05/03/2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/03/2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 05/03/2019)
vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis agregátov a technologických zariadení spracovateľského priemyslu s dôrazom na strojárstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 06/30/2007 until: 11/29/2012)
vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis priemyselných polohovadiel, technologických prípravkov a robotických systémov v rozsahu voľných živností
  (from: 06/30/2007 until: 11/29/2012)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu - v rozsahu rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. Po12/2016-1050 zo dňa 22.03.2016 vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011 Z.z.
  (from: 10/26/2016 until: 04/19/2021)
Kovoobrábanie
  (from: 05/03/2019 until: 06/08/2020)
Zámočníctvo
  (from: 05/03/2019 until: 06/08/2020)
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
  (from: 02/09/2005 until: 11/29/2012)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 02/09/2005 until: 04/17/2012)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu uvedenom v špecifikácií vojenského materiálu udeleného Povolenia MH SR č. KB 10861003
  (from: 02/09/2005 until: 10/25/2016)
výroba, opravy a montáž týchto meradiel teploty: - prenosný odporový merač, panelový odporový merač, prenosný termočlánkový merač, panelový termočlánkový merač, Kalibráciu meradiel teploty
  (from: 02/09/2005 until: 11/29/2012)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/09/2005 until: 10/25/2016)
prenájom poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení pre údržbu ciest a diaľnic
  (from: 02/09/2005 until: 11/29/2012)
poradenská a expertná činnosť v oblasti riadenia kvality, normotvornej činnosti, revitalizačných procesov v rozsahu voľných živností
  (from: 02/09/2005 until: 11/29/2012)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
výskum a vývoj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
výskum a vývoj cestných strojov a dopravných zariadení
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
výskum a vývoj koľajových vozidiel
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
výroba, opravy, úpravy, nákup a predaj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
poradenská a expertná činnosť v odboroch strojárstva a elektrotechniky v rozsahu voľných živností
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
prenájom poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení pre údržbu ciest a diaľnic
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
poradenská a expertná činnosť v oblasti riadenia kvality, normotvornej činnosti, revitalizačných procesov v rozsahu voľných živností
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
prenájom nehnuteľností vrátane odstavných plôch pre motorové vozidlá a prenájom strojov a prístrojov
  (from: 08/01/1998 until: 02/08/2005)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu uvedenom v špecifikácií vojenského materiálu udeleného Povolenia MH SR č. KB 10861003
  (from: 04/22/1999 until: 02/08/2005)
výroba, opravy a montáž týchto meradiel teploty: - prenosný odporový merač, panelový odporový merač, prenosný termočlánkový merač, panelový termočlánkový merač, Kalibráciu meradiel teploty
  (from: 04/22/1999 until: 02/08/2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/22/1999 until: 02/08/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/22/1999 until: 02/08/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/22/1999 until: 02/08/2005)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 09/09/2002 until: 02/08/2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (from: 03/10/2003 until: 02/08/2005)
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
  (from: 03/10/2003 until: 02/08/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/21/2003)
Managing board
  (from: 08/01/1998 until: 07/20/2003)
Ing. Michal Pavlík - Chairman of the Board of Directors
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 08/01/2021
  (from: 08/05/2021)
Ing. Michal Baláž , PhD. - predseda
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
From: 10/01/2019
  (from: 10/10/2019 until: 08/04/2021)
Ing. Michal Baláž , PhD. - predseda
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
From: 10/01/2019 Until: 07/31/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/04/2021)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
From: 05/13/2010
  (from: 06/12/2010 until: 01/27/2011)
Ing. Milan Bugáň - člen
162
Valča 038 35
From: 05/13/2010 Until: 12/31/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča
From: 09/27/2003
  (from: 08/09/2004 until: 04/24/2008)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča
From: 09/27/2003 Until: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 04/24/2008)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča 038 35
From: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 06/11/2010)
Ing. Milan Bugáň - predseda
162
Valča 038 35
From: 04/02/2008 Until: 05/13/2010
  (from: 06/12/2010 until: 06/11/2010)
Ľudovít Černák - člen
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 01/01/2011
  (from: 01/28/2011 until: 07/28/2011)
Ľudovít Černák - člen
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 01/01/2011
  (from: 07/29/2011 until: 01/23/2013)
Ľudovít Černák - člen
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 01/01/2011 Until: 12/17/2012
  (from: 01/24/2013 until: 01/23/2013)
Ing. Ľudovít Černák - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 05/19/2015)
Ing. Ľudovít Černák - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 03/11/2013 Until: 01/01/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 05/13/2010
  (from: 06/12/2010 until: 01/15/2013)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - predseda
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 05/13/2010 Until: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 01/15/2013)
Ing. Michal Drunek - člen
Judíkova 2
Vrútky
Until: 10/31/2001
  (from: 08/01/1998 until: 12/16/2002)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 01/01/2011
  (from: 01/28/2011 until: 08/26/2013)
Ing. Jiří Heděnec - člen
Predmier 200
Turzovka 023 54
From: 01/01/2011 Until: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 08/26/2013)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 2/88
Martin
  (from: 08/01/1998 until: 04/24/2008)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 2/88
Martin
Until: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 04/24/2008)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 4216/2
Martin 036 01
From: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 01/15/2013)
Ing. Ľudovít Kmec , CSc. - člen
Košútska 4216/2
Martin 036 01
From: 04/02/2008 Until: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 01/15/2013)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin
From: 02/27/2004
  (from: 10/19/2004 until: 04/24/2008)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin
From: 02/27/2004 Until: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 04/24/2008)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin 036 01
From: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 01/15/2013)
Ing. Jozef Kožár - člen
Východná 3892/10
Martin 036 01
From: 04/02/2008 Until: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 01/15/2013)
Ing. Tomáš Magyarics - člen
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
From: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 08/24/2016)
Ing. Tomáš Magyarics - člen
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
From: 03/11/2013 Until: 08/05/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Ing. Tomáš Magyarics - predseda
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
From: 08/05/2016
  (from: 08/25/2016 until: 10/09/2019)
Ing. Tomáš Magyarics - predseda
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
From: 08/05/2016 Until: 09/30/2019
  (from: 10/10/2019 until: 10/09/2019)
Ing. Ján Masár , CSc. - podpredseda
Cyrila a Metoda 6/51
Vrútky
Until: 06/26/2002
  (from: 08/01/1998 until: 07/20/2003)
Ing. Ján Masár , CSc. - predseda
Sv. Cyrila a Metoda 3416/6
Vrútky
From: 06/27/2002 Until: 07/18/2003
  (from: 07/21/2003 until: 02/09/2004)
Doc. Ing. Jozef Mihok, , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
From: 07/19/2003 Until: 09/26/2003
  (from: 02/10/2004 until: 08/08/2004)
Ing. Jaroslav Morávek - člen
Zvolenská 15
Martin
Until: 09/26/2003
  (from: 08/01/1998 until: 08/08/2004)
Ing. Milan Slašťan - predseda
Horná Ves 44
Kremnica 967 01
From: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 04/16/2013)
Ing. Milan Slašťan - predseda
Horná Ves 44
Kremnica 967 01
From: 12/17/2012 Until: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 04/16/2013)
Ing. Marian Staník - člen
Podkarpatská 16
Bratislava 831 06
From: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 04/16/2013)
Ing. Marian Staník - člen
Podkarpatská 16
Bratislava 831 06
From: 12/17/2012 Until: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 04/16/2013)
Ing. Marián Tkáč - člen
Baštova 342/1
Bratislava
From: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 05/19/2015)
Ing. Marián Tkáč - člen
Baštova 342/1
Bratislava
From: 07/29/2013 Until: 01/01/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Ing. Marián Tkáč - predseda
Baštová 342/1
Bratislava 811 03
From: 01/01/2015
  (from: 05/20/2015 until: 08/24/2016)
Ing. Marián Tkáč - predseda
Baštová 342/1
Bratislava 811 03
From: 01/01/2015 Until: 08/05/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Ing. Alexander Wolf - predseda
Rudolfa Viesta 25
Martin
Until: 06/26/2002
  (from: 08/01/1998 until: 07/20/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/21/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/01/1998 until: 07/20/2003)
Procuration: 
Ing. Radomír Klein
Veselí 85
Veselí 74 235
Česká republika
From: 04/13/2022
  (from: 04/13/2022)
Ing. Michal Dojčan
A. Medňanského 11039/50
Martin 036 01
From: 07/21/2021
  (from: 07/21/2021 until: 04/12/2022)
Ing. Michal Dojčan
A. Medňanského 11039/50
Martin 036 01
From: 07/21/2021 Until: 03/16/2022
  (from: 04/13/2022 until: 04/12/2022)
Michal Trokan
Hlavná 2452/9
Trenčín 911 05
From: 01/27/2021
  (from: 01/27/2021 until: 07/20/2021)
Michal Trokan
Hlavná 2452/9
Trenčín 911 05
From: 01/27/2021 Until: 06/17/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (from: 07/21/2021)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (from: 01/27/2021 until: 07/20/2021)
Capital: 
2 652 000 EUR Paid up: 2 652 000 EUR
  (from: 01/01/2009)
78 000 000 Sk Paid up: 78 000 000 Sk
  (from: 12/08/2006 until: 12/31/2008)
61 004 500 Sk Paid up: 61 004 500 Sk
  (from: 02/09/2005 until: 12/07/2006)
122 009 000 Sk Paid up: 122 009 000 Sk
  (from: 05/07/2003 until: 02/08/2005)
122 009 000 Sk
  (from: 08/01/1998 until: 05/06/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 26 520 EUR
  (from: 01/15/2022)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 652 000 EUR
  (from: 12/16/2014 until: 01/14/2022)
Number of shares: 156000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 17 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/15/2014)
Number of shares: 156000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 Sk
  (from: 12/08/2006 until: 12/31/2008)
Number of shares: 122009
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 Sk
  (from: 02/09/2005 until: 12/07/2006)
Number of shares: 122009
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/03/2000 until: 02/08/2005)
Number of shares: 122009
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/01/1998 until: 02/02/2000)
Stockholder: 
Jediný akcionár: DMD FiN, a.s.
Kožušnícka 4
Trenčín
  (from: 05/07/2003 until: 12/07/2004)
MSM GROUP s.r.o.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (from: 08/16/2016 until: 04/10/2017)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 04/11/2017 until: 01/14/2022)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 01/15/2022 until: 01/31/2022)
SITNO HOLDING, a.s.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
  (from: 12/08/2006 until: 05/16/2008)
Supervisory board: 
Ing. Marek Koreň
Na skale 413/3
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 12/15/2020
  (from: 12/15/2020)
Ing. Mikuláš Fekiač
Gerlachovská 4025/5
Banská Bystrica 974 11
From: 03/17/2022
  (from: 04/13/2022)
Ing. Ján Balhárek , PhD.
Palárikova 1130/61
Čadca
From: 08/05/2016
  (from: 08/25/2016 until: 10/08/2018)
Ing. Ján Balhárek , PhD.
Palárikova 1130/61
Čadca
From: 08/05/2016 Until: 09/26/2018
  (from: 10/09/2018 until: 10/08/2018)
Ing. Anton Báthory
B.Němcovej 4043/1
Martin
From: 08/27/2004
  (from: 12/08/2004 until: 05/26/2006)
Ing. Anton Báthory
B.Němcovej 4043/1
Martin
From: 08/27/2004 Until: 04/24/2006
  (from: 05/27/2006 until: 05/26/2006)
Ing. Milan Bugáň
162
Valča 038 35
From: 01/01/2011
  (from: 01/28/2011 until: 01/15/2013)
Ing. Milan Bugáň
162
Valča 038 35
From: 01/01/2011 Until: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 01/15/2013)
Ing. Ján Cap - predseda
Legionárska 655/41
Trenčín
From: 06/27/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 07/21/2003 until: 11/23/2003)
Ing. Miloš Čeretka
Červenova 493/20
Nitra 949 01
From: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 04/16/2013)
Ing. Miloš Čeretka
Červenova 493/20
Nitra 949 01
From: 12/17/2012 Until: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 04/16/2013)
Ľudovít Černák
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 05/13/2010
  (from: 06/12/2010 until: 01/27/2011)
Ľudovít Černák
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 05/13/2010 Until: 12/31/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 04/02/2008
  (from: 02/23/2010 until: 06/11/2010)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 8/2808
Bratislava 811 02
From: 04/02/2008 Until: 05/12/2010
  (from: 06/12/2010 until: 06/11/2010)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Zechenterova 328/5
Kremnica
From: 02/27/2004
  (from: 10/19/2004 until: 04/24/2008)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Zechenterova 328/5
Kremnica
From: 02/27/2004 Until: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 04/24/2008)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
From: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 02/22/2010)
Mgr. Filip Černák
Buková 8
Bratislava
From: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 08/24/2016)
Mgr. Filip Černák
Buková 8
Bratislava
From: 03/11/2013 Until: 08/05/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Marián Gallo - predseda
M. Rázusa 1453/4
Trenčín
From: 04/30/2003 Until: 09/26/2003
  (from: 11/24/2003 until: 08/08/2004)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 01/27/2018
  (from: 02/03/2018 until: 09/11/2020)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 01/27/2018 Until: 08/28/2020
  (from: 09/12/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 09/27/2018
  (from: 10/09/2018 until: 10/09/2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 09/27/2018 Until: 09/30/2019
  (from: 10/10/2019 until: 10/09/2019)
Ing. Daniel Konstant - člen
Sládkovičova 6
Martin
  (from: 08/01/1998 until: 09/08/2002)
Ing. Milan Laca
Gen. Svobodu 60
Martin 036 01
From: 07/08/2011
  (from: 07/29/2011 until: 02/02/2018)
Ing. Milan Laca
Gen. Svobodu 60
Martin 036 01
From: 07/08/2011 Until: 01/26/2018
  (from: 02/03/2018 until: 02/02/2018)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
From: 02/27/2004
  (from: 10/19/2004 until: 04/24/2008)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
From: 02/27/2004 Until: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 04/24/2008)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen 960 01
From: 04/02/2008
  (from: 04/25/2008 until: 01/15/2013)
Ing. Miloš Lietava
Šmidkeho 1445/10
Zvolen 960 01
From: 04/02/2008 Until: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 01/15/2013)
Ing. Bohuslav Lipovský
Ukrajinská 1671/8
Bratislava 831 02
From: 12/17/2012
  (from: 01/16/2013 until: 04/16/2013)
Ing. Bohuslav Lipovský
Ukrajinská 1671/8
Bratislava 831 02
From: 12/17/2012 Until: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 04/16/2013)
Ing. Roman Mikulovský - člen
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
From: 09/27/2003
  (from: 08/09/2004 until: 12/07/2004)
Ing. Roman Mikulovský - člen
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
From: 09/27/2003 Until: 08/27/2004
  (from: 12/08/2004 until: 12/07/2004)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
From: 10/01/2019
  (from: 10/10/2019 until: 06/08/2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
From: 10/01/2019 Until: 05/27/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Ing. Emil Pafčuga - člen
Holubyho nám. 1685/1
Trenčín
Until: 06/26/2002
  (from: 08/01/1998 until: 07/20/2003)
Ing. Gabriel Petöcz - člen
Mraziarenská 1
Bratislava
Until: 06/26/2002
  (from: 08/01/1998 until: 07/20/2003)
Ing. Róbert Poloni - člen
Astrová 6
Bratislava
From: 04/30/2003 Until: 09/26/2003
  (from: 11/24/2003 until: 08/08/2004)
Ing. Jana Rakická
Janka Alexyho 1863/1
Bratislava
From: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 08/24/2016)
Ing. Jana Rakická
Janka Alexyho 1863/1
Bratislava
From: 07/29/2013 Until: 08/05/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Rastislav Reguli - člen
V. Žingora 16
Martin
From: 02/04/2000
  (from: 09/07/2003 until: 10/18/2004)
Rastislav Reguli - člen
V. Žingora 16
Martin
From: 02/04/2000 Until: 02/27/2004
  (from: 10/19/2004 until: 10/18/2004)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica
From: 09/27/2003
  (from: 08/09/2004 until: 10/18/2004)
Ing. Miroslav Solava - predseda
Okružná 519/101
Nová Dubnica
From: 09/27/2003 Until: 02/27/2004
  (from: 10/19/2004 until: 10/18/2004)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 07/21/2003 until: 11/23/2003)
Ing. Romana Šošková
Volgogradská 4891/29
Martin 8
From: 04/24/2006
  (from: 05/27/2006 until: 07/28/2011)
Ing. Romana Šošková
Volgogradská 4891/29
Martin 8
From: 04/24/2006 Until: 04/24/2011
  (from: 07/29/2011 until: 07/28/2011)
Ing. Miroslav Šparec
ul. SNP 196/12
Krpeľany
From: 08/05/2016
  (from: 08/25/2016 until: 05/14/2021)
Ing. Miroslav Šparec
ul. SNP 196/12
Krpeľany
From: 08/05/2016 Until: 04/30/2021
  (from: 05/15/2021 until: 05/14/2021)
Ing. Marián Tkáč
Baštová 1
Bratislava
From: 03/11/2013
  (from: 04/17/2013 until: 08/26/2013)
Ing. Marián Tkáč
Baštová 1
Bratislava
From: 03/11/2013 Until: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 08/26/2013)
Ing. Ivan Vaško
Hrdinov SNP 6759/13B
Martin 036 01
From: 05/28/2020
  (from: 06/09/2020 until: 12/14/2020)
Ing. Ivan Vaško
Hrdinov SNP 6759/13B
Martin 036 01
From: 05/28/2020 Until: 12/14/2020
  (from: 12/15/2020 until: 12/14/2020)
Vladimír Kuruc
Paláriková 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 08/29/2020 Until: 03/16/2022
  (from: 04/13/2022 until: 04/12/2022)
Vladimír Kuruc
Paláriková 197/30
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 08/29/2020
  (from: 09/12/2020 until: 04/12/2022)
Ing. Michal Ševčík
331
Bystrička 038 04
From: 05/01/2021 Until: 03/16/2022
  (from: 04/13/2022 until: 04/12/2022)
Ing. Michal Ševčík
331
Bystrička 038 04
From: 05/01/2021
  (from: 05/15/2021 until: 04/12/2022)
Irwan Bin Omar
TELOK KURAU ROAD 399
Singapur 423903
Singapurská republika
From: 03/17/2022
  (from: 04/13/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.7. 1998 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov, ako právny nástupca zrušenej spoločnosti DMD Vývoj, s.r.o. so sídlom Martin, Komenského 19.
  (from: 08/01/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 28.1.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 1.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/03/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/09/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 12.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/10/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.9.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/09/2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003 zo dňa 19.08.2003 súd povolil vyrovnanie dlžníka VÝVOJ Martin, a.s. Komenského 19, Martin , IČO: 36381829. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr.Milana Chovanca, J.Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto.
  (from: 09/11/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/02/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
MSM Banská Bystrica, a. s.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/02/2021)
Permission of the administration: 
Permission of the administration: 08/19/2003
  (from: 04/29/2005)
Permission of the administration: 08/19/2003
  (from: 12/08/2004 until: 04/28/2005)
Permission of the administration: 08/19/2003
  (from: 10/19/2004 until: 12/07/2004)
Permission of the administration: 08/19/2003
  (from: 09/11/2004 until: 10/18/2004)
Termination of the administration: 
Date of termination of the administration: 05/04/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003-347 zo dňa 26.4.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.5.2004 bolo vyrovnanie dlžníka skončené.
  (from: 04/29/2005)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person