Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  101/N

Business name: 
MEVAK a.s.
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
Biovetská 32
Nitra 949 05
  (from: 09/24/2013)
Biovetská 32
Nitra 949 91
  (from: 04/29/1992 until: 09/23/2013)
Identification number (IČO): 
31 412 718
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 10/20/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 10/20/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/20/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/20/1998)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/09/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/09/2015)
skladovanie
  (from: 01/09/2015)
výroba tovaru z plastov
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti živočíšnej výroby
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
výroba hotových krmív
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
výskum, výroba a predaj prísad pre potravinársku výrobu
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/20/1998 until: 01/08/2015)
vývoj, výskum, výroba a distribúcia zdravotníckych pomôcok - hemodialyzačných koncentrátov
  (from: 01/20/2005 until: 08/10/2016)
distribúcia a dodávka elektrickej energie pre právnické osoby
  (from: 09/27/2005 until: 01/08/2015)
výskum, vývoj, výroba:
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
profylaktických a liečbných sér a očkovacích látok, krvných derivátov, veterinárnych hromadne vyrábaných liečivých prípravkov farmaceutických prípravkov, chemických výrobkov pre priemysel určených pre živočíšnu výrobu, prípravkov pre potravinárske účely
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
baktericídnych, fungicídnych a dezinfekčných prípravkov
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
prípravkov pre konzervovanie krmív určených pre živočíšnu výrobu, siliacich a dietetických prípravkov
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
prípravkov pre ničenie škodcov poľnohospodárskych výrobkov a prípravkov určených pre diagnostické účely
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
kŕmnych doplnkov, preventívnych a špeciálnych kŕmnych doplnkov, špeciálnych veterinárnych liečiv a ostatných veterinárnych preparátov
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
výroba liečiv humánneho charakteru a ich predaj
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
vykonáva:
  (from: 04/29/1992 until: 08/10/2016)
distribúciu dovážaných veterinárnych prípravkov
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
zahranično - obchodnú činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 01/08/2015)
veľkoobchod-veterinárne liečivé prípravky
  (from: 03/22/1993 until: 08/10/2016)
výroba a rozvod pary
  (from: 03/22/1993 until: 01/08/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992)
JUDr. Jozef Lalo - predseda
Jamnického 3221/21
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019)
Ing. Peter Rehák - podpredseda
Kostolná- Záriečie 59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019)
Doc. Ing. Marko Árendáš , CSc. - člen
Čulenova 22
Nitra
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
Mgr. Pavol Benčo - člen
SNP 146/14
Šurany
  (from: 09/12/1997 until: 10/19/1998)
Ing. Andrej Čirč - člen
Bernolákova 65
Hlohovec
  (from: 05/15/1997 until: 09/11/1997)
MVDr. Eugen Demeter - - člen
Biela 3
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
RNDr. Marián Dubaj - - člen
Bažantia 9
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
Ing. Anna Dunčková - - člen
Sitnianská 1
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
Ing. Anna Dunčková - člen
Sitnianska 1
Nitra
  (from: 08/07/1996 until: 09/11/1997)
Ing. Ján Fukas - - podpredseda
Bizetova 21
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 05/16/1995)
Ing. Ján Fukas - člen
Bizetova 21
Nitra
  (from: 05/17/1995 until: 10/11/1995)
Doc.Ing. Ladislav Hetényi , CSc. - člen
Tr.A.Hlinku 19
Nitra
  (from: 05/15/1997 until: 09/11/1997)
RNDr. Richard Chumchal - podpredseda
Výstavná 21
Nitra
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
JUDr. Jozef Lalo - člen
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 08/12/2009
  (from: 11/03/2009 until: 01/08/2015)
JUDr. Jozef Lalo - člen
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 08/12/2009 Until: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
JUDr. Jozef Lalo - člen
Slaská 39
Lutila 966 22
From: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 11/02/2009)
Ing. Alexander Lipčák - podpredseda
Trstinská 43
Bratislava 841 06
From: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 09/08/2009)
Ing. Alexander Lipčák - podpredseda
Trstinská 43
Bratislava 841 06
From: 06/27/2007 Until: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Ing. Alexander Lipčák - predseda
Trstinská 43
Bratislava 841 06
From: 07/22/2005
  (from: 09/27/2005 until: 07/26/2007)
Ing. Alexander Lipčák - predseda
Trstinská 43
Bratislava 841 06
From: 07/22/2005 Until: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Ing. Alexander Lipčák - predseda
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 05/14/2001 until: 01/19/2005)
Ing. Alexander Lipčák - predseda
Zálužická 13
Bratislava
From: 09/08/2000
  (from: 01/20/2005 until: 09/26/2005)
Ing. Alexander Lipčák - predseda
Zálužická 13
Bratislava
From: 09/08/2000 Until: 07/22/2005
  (from: 09/27/2005 until: 09/26/2005)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 06/28/2012
  (from: 07/17/2012 until: 01/08/2015)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 06/28/2012 Until: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Ing. Marta Lobotková - predseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/16/2012)
Ing. Marta Lobotková - predseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 06/27/2007 Until: 06/27/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Ing. Karol Melocík - podpredseda
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava
  (from: 06/18/2001 until: 01/19/2005)
Ing. Karol Melocík - podpredseda
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava
From: 05/16/2001
  (from: 01/20/2005 until: 09/26/2005)
Ing. Karol Melocík - podpredseda
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava
From: 05/16/2001 Until: 07/22/2005
  (from: 09/27/2005 until: 09/26/2005)
Ing. Karol Melocík - podpredseda
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava 841 05
From: 07/22/2005
  (from: 09/27/2005 until: 07/26/2007)
Ing. Karol Melocík - podpredseda
Ľudovíta Fullu 52
Bratislava 841 05
From: 07/22/2005 Until: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Pavel Michalič - člen
Polývkova 350
Svidník
  (from: 02/16/2000 until: 06/17/2001)
Ing. Juraj Moravčík
Kmeťkova 11
Nitra
  (from: 11/08/1994 until: 05/16/1995)
Ing. Juraj Moravčík - podpredseda
Kmeťkova 11
Nitra
  (from: 08/07/1996 until: 05/14/1997)
Ing. Juraj Moravčík - predseda
Kmeťkova 11
Nitra
  (from: 05/17/1995 until: 10/11/1995)
PhDr. František Okruhlica , CSc.
Fedinova 3
Bratislava
  (from: 11/08/1994 until: 05/16/1995)
PhDr. František Okruhlica , CSc. - člen
Fedinova 5
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 10/11/1995)
Ing. Peter Rehák - člen
59
Kostolná - Zárečie 913 04
From: 07/22/2005
  (from: 09/27/2005 until: 07/26/2007)
Ing. Peter Rehák - člen
59
Kostolná - Zárečie 913 04
From: 07/22/2005 Until: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Ing. Peter Rehák - člen
59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 11/02/2007)
Ing. Peter Rehák - člen
59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 06/27/2007
  (from: 11/03/2007 until: 09/08/2009)
Ing. Peter Rehák - člen
59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 06/27/2007 Until: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Ing. Peter Rehák - podpredseda
59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 01/08/2015)
Ing. Peter Rehák - podpredseda
59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 08/12/2009 Until: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Ing. Pavol Scholtz - predseda
Rázusova 6
Trnava
  (from: 09/12/1997 until: 10/19/1998)
Dominik Svetík - člen
Furdekova 6
Bratislava
  (from: 06/18/2001 until: 01/19/2005)
Dominik Svetík - člen
Furdekova 6
Bratislava
From: 05/16/2001
  (from: 01/20/2005 until: 09/26/2005)
Dominik Svetík - člen
Furdekova 6
Bratislava
From: 05/16/2001 Until: 07/22/2005
  (from: 09/27/2005 until: 09/26/2005)
Ing. Ivan Sýkora - člen
Hrobákova 4
Bratislava
  (from: 10/20/1998 until: 02/15/2000)
Ing. Ivan Sýkora - podpredseda
Hrobákova 4
Bratislava
  (from: 02/16/2000 until: 06/17/2001)
RNDr. Štefan Széchenyi - - člen
Hornočermánska 8
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 05/16/1995)
RNDr. Štefan Széchenyi - člen
Hornočermánska 8
Nitra
  (from: 05/17/1995 until: 10/11/1995)
RNDr. Štefan Széchenyi - predseda
Hornočermánska 8
Nitra
  (from: 10/12/1995 until: 09/11/1997)
MVDr. Július Šnirc - podpredseda
Hradné nám. 1
Nitra
  (from: 05/17/1995 until: 10/11/1995)
MVDr. Július Šnirc , CSc. - - predseda
Hradné nám. 1
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 05/16/1995)
RNDr. Alojz Uherec - predseda
Slatinská 28
Bratislava
  (from: 10/20/1998 until: 02/15/2000)
Ing. Ľudmila Vargová - člen
Drobného 12
Bratislava
  (from: 08/07/1996 until: 05/14/1997)
Mgr. Ľudmila Vargová - podpredseda
Drobného 12
Bratislava
  (from: 05/15/1997 until: 10/19/1998)
Ing. Miroslav Vavrina - predseda
Krížna 3
Stupava
  (from: 02/16/2000 until: 05/13/2001)
Ing. Július Vrábeľ - podpredseda
Liesková 3
Rimavská Sobota
  (from: 10/20/1998 until: 02/15/2000)
Ing. Juraj Zvara - člen
Tománkova 4
Bratislava
  (from: 08/07/1996 until: 05/14/1997)
MVDr. Tomáš Žuffa - - člen
Vinohradnícka 19
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
JUDr. Jozef Lalo - predseda
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 11/13/2014 Until: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019 until: 12/17/2019)
JUDr. Jozef Lalo - predseda
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 12/17/2019)
Ing. Peter Rehák - podpredseda
59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 11/13/2014 Until: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019 until: 12/17/2019)
Ing. Peter Rehák - podpredseda
59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 12/17/2019)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/09/2009)
Predstavenstvo je oprávnené v mene spoločnosti vo všetkých veciach konať. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/2009 until: 09/08/2009)
Predstavenstvo je oprávnené v mene spoločnosti vo všetkých veciach konať. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 04/28/2009)
Capital: 
1 914 250 EUR Paid up: 1 914 250 EUR
  (from: 11/03/2009)
6 353 395,75 EUR Paid up: 6 353 395,75 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 11/02/2009)
191 425 000 Sk
  (from: 11/08/1994 until: 04/28/2009)
168 315 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
Shares: 
Number of shares: 191425
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
  (from: 05/15/2010)
Number of shares: 191425
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 EUR
  (from: 11/03/2009 until: 05/14/2010)
Number of shares: 191425
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 11/02/2009)
Number of shares: 191425
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/27/2007 until: 04/28/2009)
Number of shares: 191425
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/12/1995 until: 07/26/2007)
Number of shares: 186376
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/08/1994 until: 10/11/1995)
Number of shares: 5049
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/08/1994 until: 10/11/1995)
Number of shares: 163266
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
Number of shares: 5049
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
Supervisory board: 
Mgr. Jana Lalová
Šulekova 19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019)
Eva Mikulášových
Krátka 9/488
Stupava 900 31
From: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019)
Ing. Silvia Reháková - predseda
Kostolná-Zárečie 59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019)
Ing. Elena .Bačkonja - podpredseda
Koprivnická 28
Bratislava
  (from: 08/07/1996 until: 09/11/1997)
Ing. Milan Bilík - predseda
Kapicova 6
Bratislava
  (from: 09/12/1997 until: 10/19/1998)
MVDr. Daniel Eliáš - člen
Panská dolina 59
Nitra 949 01
From: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 09/08/2009)
MVDr. Daniel Eliáš - člen
Panská dolina 59
Nitra 949 01
From: 06/27/2007 Until: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Ľudovít Farkaš
Hviezdna 4
Nitra
  (from: 11/08/1994 until: 10/11/1995)
Doc. Ing. Ján Gallo - predseda
Čajkovského 22
Nitra
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
Ing. Peter Jedlovský - člen
Tehelná 88
Nitra 949 01
From: 12/17/2003
  (from: 02/14/2005 until: 07/26/2007)
Ing. Peter Jedlovský - člen
Tehelná 88
Nitra 949 01
From: 12/17/2003 Until: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Mgr. Viktória Kucharová - člen
Bardošová 6
Bratislava
  (from: 08/07/1996 until: 09/11/1997)
JUDr. Jozef Lalo - predseda
Slaská 39
Lutila 966 22
From: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 09/08/2009)
JUDr. Jozef Lalo - predseda
Slaská 39
Lutila 966 22
From: 06/27/2007 Until: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 09/08/2009)
Mgr. Jana Lalová
58
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 11/02/2009)
Mgr. Jana Lalová
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 08/12/2009
  (from: 11/03/2009 until: 01/08/2015)
Mgr. Jana Lalová
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 08/12/2009 Until: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Mgr. Mária Miazdrová
Viglašská 6
Bratislava
  (from: 11/08/1994 until: 10/11/1995)
MVDr. Alena Miháliková - člen
Novomeského 59
Nitra
  (from: 05/14/2001 until: 01/19/2005)
MVDr. Alena Miháliková - člen
Novomeského 59
Nitra
From: 09/10/1999
  (from: 01/20/2005 until: 02/13/2005)
Ing. Juraj Moravčík - člen
Kmeťkova 11
Nitra
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
PhDr. František Okruhlica - predseda
Fedinova 5
Bratislava
  (from: 08/07/1996 until: 09/11/1997)
PhDr. František Okruhlica , Csc. - podpredseda
Fedinova 5
Bratislava
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
Ing. Viera Pavlíková
Škultétyho 6
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
JUDr. .Eva Pavlikovská - podpredseda
Bartoškova 8
Bratislava
  (from: 09/12/1997 until: 10/19/1998)
Ing. Silvia Reháková
59
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 08/12/2009
  (from: 09/09/2009 until: 01/08/2015)
Ing. Silvia Reháková
59
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 08/12/2009 Until: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Ing. Magdaléna Remšíková - člen
19
Veľké Rovné
  (from: 10/20/1998 until: 05/13/2001)
Ing. Magdaléna Remšíková - člen
19
Veľké Rovné 013 62
From: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 08/04/2008)
Ing. Magdaléna Remšíková - člen
19
Veľké Rovné 013 62
From: 06/27/2007 Until: 07/03/2008
  (from: 08/05/2008 until: 08/04/2008)
Ing. Magdaléna Remšíková - predseda
19
Veľké Rovné
  (from: 05/14/2001 until: 01/19/2005)
Ing. Magdaléna Remšíková - predseda
19
Veľké Rovné
From: 08/26/1998
  (from: 01/20/2005 until: 02/13/2005)
Ing. Magdaléna Remšíková - predseda
19
Veľké Rovné
From: 10/02/2003
  (from: 02/14/2005 until: 07/26/2007)
Ing. Magdaléna Remšíková - predseda
19
Veľké Rovné
From: 10/02/2003 Until: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Vojtech Ružička
301
Alekšince
  (from: 11/08/1994 until: 10/11/1995)
Vojtech Ružička - člen
300
Alekšince
  (from: 08/07/1996 until: 09/11/1997)
Vojtech Ružička - tajomník
300
Alekšince
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
RNDr. Emília Sarvašová - predseda
Bazovského 3
Nitra
  (from: 10/20/1998 until: 06/17/2001)
RNDr. Emília Sarvašová - člen
Bazovského 3
Nitra
  (from: 06/18/2001 until: 01/19/2005)
RNDr. Emília Sarvašová - člen
Bazovského 3
Nitra
From: 08/26/1998
  (from: 01/20/2005 until: 02/13/2005)
RNDr. Emília Sarvašová - člen
Bazovského 3
Nitra
From: 10/02/2003
  (from: 02/14/2005 until: 07/26/2007)
RNDr. Emília Sarvašová - člen
Bazovského 3
Nitra
From: 10/02/2003 Until: 06/27/2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
MUDr. Michal Spišák - člen
Trnavského 5
Nitra
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
MVDr. Michal Spišák - člen
Trnavského 5
Nitra
  (from: 08/07/1996 until: 05/13/2001)
JUDr. Edita Šupová
Pionierska 26
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
JUDr. Edita Šupová - člen
Svätourbánska 26
Nitra
  (from: 10/12/1995 until: 08/06/1996)
Ing. Janka Švorcová
Hany Meličkovej 41
Bratislava 841 05
From: 07/03/2008
  (from: 08/05/2008 until: 09/08/2009)
Ing. Janka Švorcová - predseda
Hany Meličkovej 41
Bratislava 841 05
From: 07/03/2008
  (from: 09/09/2009 until: 11/11/2011)
Ing. Janka Švorcová - predseda
Hany Meličkovej 41
Bratislava 841 05
From: 07/03/2008 Until: 10/02/2011
  (from: 11/12/2011 until: 11/11/2011)
MVDr. Štefan Švrček , DrSc.
Kavečianska 29
Košice
  (from: 04/29/1992 until: 11/07/1994)
Ing. Anežka Zacharová - člen
Jánskeho 13
Nitra
  (from: 08/07/1996 until: 09/11/1997)
Eva Mikulášových
Krátka 9/488
Stupava 900 31
From: 11/13/2014 Until: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019 until: 12/17/2019)
Eva Mikulášových
Krátka 9/488
Stupava 900 31
From: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 12/17/2019)
Mgr. Jana Lalová
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 11/13/2014 Until: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019 until: 12/17/2019)
Mgr. Jana Lalová
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 12/17/2019)
Ing. Silvia Reháková
59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 11/13/2014 Until: 11/28/2019
  (from: 12/18/2019 until: 12/17/2019)
Ing. Silvia Reháková
59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 11/13/2014
  (from: 01/09/2015 until: 12/17/2019)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti prijaté valným zhromaždením spoločnosti dňa 17.12.1992. Stary spis: Sa 300
  (from: 11/08/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.06.1993, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 145/93. Stary spis: Sa 300
  (from: 05/17/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.06.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 202/95 Stary spis: Sa 300
  (from: 10/12/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 10.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 6/96, Nz 19/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 300
  (from: 08/07/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 17.06.1997.
  (from: 09/12/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.8.1998, not. záp. č. N 282/98, NZ 282/98.
  (from: 10/20/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.05.2001.
  (from: 06/18/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.12.2002.
  (from: 01/20/2005)
MVDr. Alene Mihálikovej zanikla funkcia člena dozornej rady dňom 16.12.2003.
  (from: 02/14/2005)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person