Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12368/V

Business name: 
INPEX s.r.o.
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
Užhorodská 9
Košice 040 01
  (from: 04/03/2001 until: 04/02/2003)
Identification number (IČO): 
36 205 605
  (from: 04/03/2001)
Date of entry: 
04/03/2001
  (from: 04/03/2001)
Person dissolved from: 
25.7.2006
  (from: 09/07/2006)
Date of deletion: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/03/2001)
Objects of the company: 
výskum verejnej mienky
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb mimo ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
kancelárske a sekretárske služby / vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb /
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
prenájom nehnuteľností a hnuteľného majetku
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
prenájom a sprostredkovanie predaja motorových vozidiel
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
veľkoobchodný a maloobchodný predaj potravín, nápojov, potrieb pre domácnosť, železiarskeho tovaru, odevov, obuvi, textilu, kozmetiky, nábytku
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
zásielkový predaj
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
predaj na trhoch
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
finančný leasing
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
spracovanie údajov
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
služby súvisiace s databázami
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
poskytovanie databázových služieb
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
poskytovanie software
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
Partners: 
Peter Denk
Užhorodská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/03/2001 until: 04/02/2003)
Mário Tomi
Wuppertálska 61
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
Contribution of each member: 
Peter Denk
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/03/2001 until: 04/02/2003)
Mário Tomi
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
Peter Denk
Užhorodská 9
Košice
Until: 01/22/2003
  (from: 04/03/2001 until: 04/02/2003)
Mário Tomi
Wuppertálska 61
Košice
From: 01/22/2003
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/11/2012
  (from: 09/11/2015)
 Liquidators:
Ing. Branislav Zachar
Turgenevova 8
Košice 040 01
From: 07/11/2012 Until: 09/07/2006
  (from: 09/11/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/11/2015)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: INPEX s.r.o. Sídlo: Letná 45, Košice IČO: 36 205 605 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K/132/2005-8 zo dňa 22.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.7.2006 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka INPEX s.r.o., Letná 45, Košice, IČO: 36 205 605 pre nedostatok majetku.
  (from: 09/07/2006)
Okresný súd Košie I uznesením č.k. 31Cbr/53/2009-17 zo dňa 14.6.2012 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku spoločnosti a za likvidátora spoločnosti menoval Ing. Branislava Zachara, bytom Turgenevova 8, 040 01 Košce. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2012.
  (from: 09/11/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 21. 3. 2001 vo forme notárskej zápisnice N 58/01, Nz 57/01 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 04/03/2001 until: 09/06/2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 22.1.2003.
  (from: 04/03/2003 until: 09/06/2006)
Date of updating data in databases:  09/22/2022
Date of extract :  09/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person