Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1179/V

Obchodné meno: 
AGW HOLDING a.s. v likvidácii
  (od: 29.05.2007)
AGW HOLDING a.s.
  (od: 21.03.2002 do: 28.05.2007)
AGW a.s.
  (od: 14.05.2001 do: 20.03.2002)
Sídlo: 
Kukučínova 7
Košice
  (od: 14.05.2001)
IČO: 
36 206 601
  (od: 14.05.2001)
Deň zápisu: 
14.05.2001
  (od: 14.05.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.05.2001)
Predmet činnosti: 
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 14.05.2001)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 14.05.2001)
predaj dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 14.05.2001)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 14.05.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 14.05.2001)
finančný leasing
  (od: 14.05.2001)
veľkoobchod a maloobchod - hutnícky materiál, obilie, osivo, krmivo, kvety, rastliny, živé zvieratá, potraviny, nápoje, tabak, tabakový tovar, cukor, čokoláda, cukroviny, káva, čaj, kakao, korenie, zelenina, ovocie, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, potraviny vrátane rýb, chobotnice a mäkkýše, mliekárenské výrobky, vajcia, oleje, tuky, odevy, obuv, tovar pre domácnosť, porcelán, sklenené výrobky, tapety, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, pevné, plynné a tekuté palivá, kovy a kovové rudy, drevo, stavebný materiál, sanitárne zariadenia, laky a nátery, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia a komponenty, technológia veľkokuchýň, zariadenia obchodov, barov a reštaurácii, výťahy a zdvíhacie zariadenia, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje a mechanizmy, stroje pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje, kancelársky nábytok, svietidlá, stroje, zariadenia a výpočtová technika, exotické zvieratstvo a vtáctvo, akvarijné rybky, knihy, časopisy, noviny, počítače, kancelárska a výpočtová technika
  (od: 14.05.2001)
konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 14.05.2001)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (od: 14.05.2001)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 14.05.2001)
skladovanie
  (od: 14.05.2001)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 14.05.2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 14.05.2001)
prenájom lodí a lietadiel
  (od: 14.05.2001)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 14.05.2001)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 14.05.2001)
reklamné činnosti
  (od: 14.05.2001)
čistenie budov
  (od: 14.05.2001)
upratovacie práce
  (od: 14.05.2001)
fotografické služby
  (od: 14.05.2001)
požičiavanie, distribúcia videa
  (od: 14.05.2001)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 14.05.2001)
súkromné domácnosti s domácim personálom - opatrovateľská služba
  (od: 14.05.2001)
sekretárske služby
  (od: 14.05.2001)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 14.05.2001)
organizovanie verejných, kultúrnych a športových podujatí
  (od: 14.05.2001)
natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe
  (od: 14.05.2001)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (od: 14.05.2001)
výroba výrobkov z plastov
  (od: 14.05.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.05.2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 14.05.2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania okrem účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva
  (od: 14.05.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.05.2001)
Mgr. Matúš Grega - predseda
Vojenská 2
Košice
  (od: 14.05.2001)
Pavol Deglovič - člen
Bellova 8
Nitra
  (od: 14.05.2001)
Mgr. Soňa Hoholková - podpredseda
Lesná 10
Čaňa
Vznik funkcie: 04.04.2002
  (od: 23.05.2002 do: 29.10.2008)
Mgr. Soňa Hoholková - podpredseda
Lesná 10
Čaňa
Vznik funkcie: 04.04.2002 Skončenie funkcie: 04.04.2007
  (od: 30.10.2008 do: 29.10.2008)
Mgr. Marek Križánek - podpredseda
Česká 5
Snina
Skončenie funkcie: 04.04.2002
  (od: 14.05.2001 do: 22.05.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.05.2001)
Základné imanie: 
2 800 000 000 Sk
  (od: 21.03.2002)
2 500 000 000 Sk
  (od: 18.12.2001 do: 20.03.2002)
1 500 000 000 Sk
  (od: 15.11.2001 do: 17.12.2001)
1 052 650 000 Sk
  (od: 24.07.2001 do: 14.11.2001)
1 000 000 000 Sk
  (od: 13.07.2001 do: 23.07.2001)
500 000 000 Sk
  (od: 28.05.2001 do: 12.07.2001)
100 000 000 Sk
  (od: 14.05.2001 do: 27.05.2001)
Akcie: 
Počet: 235000
Druh: kmeňové, na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 21.03.2002)
Počet: 450000
Druh: kmeňové, na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.03.2002)
Počet: 235000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 18.12.2001 do: 20.03.2002)
Počet: 150000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.12.2001 do: 20.03.2002)
Počet: 150000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 15.11.2001 do: 17.12.2001)
Počet: 105265
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 24.07.2001 do: 14.11.2001)
Počet: 100000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 13.07.2001 do: 23.07.2001)
Počet: 50000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.05.2001 do: 12.07.2001)
Počet: 10000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.05.2001 do: 27.05.2001)
Dozorná rada: 
Ing. Daniel Hronský - člen
Nešporova 16
Košice
  (od: 14.05.2001)
Ing. Ladislav Hreha - člen
Haviarska 2
Košice
  (od: 14.05.2001)
JUDr. Peter Cirbes - predseda
Paulínyho 66
Košice
Skončenie funkcie: 04.04.2002
  (od: 14.05.2001 do: 22.05.2002)
Ing. Roman Švarc - predseda
Donská 1387/2
Košice
Vznik funkcie: 04.04.2002 Skončenie funkcie: 22.04.2021
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
Ing. Roman Švarc - predseda
Donská 1387/2
Košice
Vznik funkcie: 04.04.2002
  (od: 23.05.2002 do: 03.05.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 6.12.2006
  (od: 29.05.2007)
 Likvidátor:
JUDr. Jozef Mižák
Havlíčkova 29
Košice
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 29.05.2007)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti v likvidácii koná likvidátor samostatne.
  (od: 29.05.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3. 5. 2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (od: 14.05.2001)
Zmena stanov zo dňa 28. 5. 2001.
  (od: 28.05.2001)
Zmena stanov zo dňa 27.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 129/2001, Nz 128/2001 a N 149/2001, Nz 149/2001.
  (od: 13.07.2001)
Zmena stanov zo dňa 27.6.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 158/2001, Nz 157/2001.
  (od: 24.07.2001)
Zmena stanov zo dňa 9. 11. 2001.
  (od: 15.11.2001)
Zmena stanov zo dňa 10.12.2001.
  (od: 18.12.2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.2.2002. Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva. Základné imanie splatené v rozsahu: 2.800.000.000,- Sk.
  (od: 21.03.2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.2002 o zmenách v orgánoch akciovej spoločnosti.
  (od: 23.05.2002)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31 Cbr 12/05-154 zo dňa 30. októbra 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2006 zrušil spoločnosť AGW HOLDING, a.s. s likvidáciou a za likvidátora menoval JUDr. Jozefa Mižáka so sídlom Škultétyho 1, Košice.
  (od: 29.05.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021
Dátum výpisu:  07.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)