Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1662/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
  (od: 01.01.2009)
Sídlo organizačnej zložky: 
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2016)
IČO: 
36 861 260
  (od: 01.01.2009)
Deň zápisu: 
01.01.2009
  (od: 01.01.2009)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 29.05.2021)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 01.01.2009)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
  (od: 01.01.2009)
finančný leasing
  (od: 01.01.2009)
služby spojené s prevodom peňazí
  (od: 01.01.2009)
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky)
  (od: 01.01.2009)
záruky (garancie) a prísľuby
  (od: 01.01.2009)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 01.01.2009)
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
  (od: 01.01.2009)
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
  (od: 01.01.2009)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (od: 01.01.2009)
správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo
  (od: 01.01.2009)
úschova a správa cenných papierov
  (od: 01.01.2009)
úverové referenčné služby
  (od: 01.01.2009)
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
  (od: 01.01.2009)
funkcia depozitára
  (od: 01.01.2009)
investičné služby a činnosti: - prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov - vykonávanie pokynov v mene klientov - obchodovanie na vlastný účet pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti
  (od: 01.01.2009)
vedľajšie služby: úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania
  (od: 01.01.2009)
Vedúci organizačnej zložky: 
Branislav Sandtner
Pod Mlynom 732/8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 29.07.2021
  (od: 24.09.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) je oprávnený samostatne vykonávať všetky právne úkony súvisiace s predmetom činnosti týkajúce sa organizačnej zložky - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.
  (od: 01.01.2009)
Prokúra: 
Martin Magda
Hany Meličkovej 2982/11
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009)
Peter Sobôtka
Jégeho 16999/8
Bratislava - Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 07.02.2018
  (od: 07.02.2018)
Andrej Valentovič
Pribišova 3083/4
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 06.02.2013
  (od: 06.02.2013)
Každý prokurista koná vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.
  (od: 17.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.11.2008.
  (od: 01.01.2009)
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.12.2008. Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 08.01.2009.
  (od: 17.02.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.09.2009.
  (od: 20.11.2009)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 14.10.2013.
  (od: 19.10.2013)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2015.
  (od: 25.02.2015)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 24.02.2016.
  (od: 27.02.2016)
Osvedčenie spoločníka zo dňa 08.12.2017.
  (od: 07.02.2018)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 24.09.2021)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 24.09.2021)
Silvia Carpitella
Arranmore, Pembroke Road 13-17
Ballsbridge, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 15.12.2020
  (od: 24.09.2021)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 24.09.2021)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 24.09.2021)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 24.09.2021)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 24.09.2021)
Gilian Denise Guy Lungley
High House, Coles Park
Buntingford, Herts SG9 9LT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 15.07.2021
  (od: 24.09.2021)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 12.03.2020
  (od: 24.09.2021)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 24.09.2021)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 24.09.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 24.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)