Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1662/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
  (od: 01.01.2009)
Sídlo organizačnej zložky: 
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2016)
Mlynské nivy 43
Bratislava 825 01
  (od: 01.01.2009 do: 31.12.2015)
IČO: 
36 861 260
  (od: 01.01.2009)
Deň zápisu: 
01.01.2009
  (od: 01.01.2009)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 29.05.2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.01.2009 do: 28.05.2021)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 01.01.2009)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
  (od: 01.01.2009)
finančný leasing
  (od: 01.01.2009)
služby spojené s prevodom peňazí
  (od: 01.01.2009)
vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky)
  (od: 01.01.2009)
záruky (garancie) a prísľuby
  (od: 01.01.2009)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 01.01.2009)
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
  (od: 01.01.2009)
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
  (od: 01.01.2009)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (od: 01.01.2009)
správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo
  (od: 01.01.2009)
úschova a správa cenných papierov
  (od: 01.01.2009)
úverové referenčné služby
  (od: 01.01.2009)
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
  (od: 01.01.2009)
funkcia depozitára
  (od: 01.01.2009)
investičné služby a činnosti: - prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov - vykonávanie pokynov v mene klientov - obchodovanie na vlastný účet pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti
  (od: 01.01.2009)
vedľajšie služby: úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania
  (od: 01.01.2009)
Vedúci organizačnej zložky: 
Branislav Sandtner
Pod Mlynom 732/8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 29.07.2021
  (od: 24.09.2021)
Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 20.11.2009
  (od: 20.11.2009 do: 31.12.2015)
Igor Kottman
Československej armády 1154/17
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 20.11.2009 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
Henricus Joseph Maria Alexander Lemmens
Nekrasovova 1072/6
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 01.01.2009 do: 19.11.2009)
Henricus Joseph Maria Alexander Lemmens
Nekrasovova 1072/6
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 20.11.2009 do: 19.11.2009)
Michal Nebeský
Evropská 263/153
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2016
  (od: 01.01.2016 do: 16.05.2016)
Michal Nebeský
Evropská 263/153
Praha 6 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2016 Skončenie funkcie: 03.05.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Michal Nebeský
Evropská 263/159
Praha - Veleslavín 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.04.2021
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Michal Nebeský
Evropská 263/159
Praha - Veleslavín 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.04.2021 Skončenie funkcie: 28.07.2021
  (od: 24.09.2021 do: 23.09.2021)
Veronika Špaňárová
Vršovická 730/6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.05.2016
  (od: 17.05.2016 do: 02.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) je oprávnený samostatne vykonávať všetky právne úkony súvisiace s predmetom činnosti týkajúce sa organizačnej zložky - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.
  (od: 01.01.2009)
Prokúra: 
Martin Magda
Hany Meličkovej 2982/11
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009)
Peter Sobôtka
Jégeho 16999/8
Bratislava - Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 07.02.2018
  (od: 07.02.2018)
Andrej Valentovič
Pribišova 3083/4
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 06.02.2013
  (od: 06.02.2013)
Martin Borodovčák
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - Ružinov
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009 do: 29.04.2010)
Martin Borodovčák
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - Ružinov
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 30.04.2010 do: 29.04.2010)
Miloš Ješko
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - Lamač
Vznik funkcie: 06.02.2013
  (od: 06.02.2013 do: 31.12.2015)
Miloš Ješko
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - Lamač
Vznik funkcie: 06.02.2013 Skončenie funkcie: 25.12.2015
  (od: 01.01.2016 do: 31.12.2015)
Denisa Králiková
Lermontovova 913/7
Bratislava - Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009 do: 05.02.2013)
Denisa Králiková
Lermontovova 913/7
Bratislava - Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 01.01.2013
  (od: 06.02.2013 do: 05.02.2013)
Júlia Lachká
Belanská 1302/03
Košice - Staré Mesto
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009 do: 05.02.2013)
Júlia Lachká
Belanská 1302/03
Košice - Staré Mesto
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 01.01.2013
  (od: 06.02.2013 do: 05.02.2013)
Branislav Sandtner
Pod Mlynom 732/B
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009 do: 23.09.2021)
Branislav Sandtner
Pod Mlynom 732/B
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 29.07.2021
  (od: 24.09.2021 do: 23.09.2021)
Filip Záhořík
Zámocká 6873/14
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009 do: 11.11.2010)
Filip Záhořík
Zámocká 6873/14
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 01.11.2010
  (od: 12.11.2010 do: 11.11.2010)
Zuzana Žemlová
Hálova 1081/10
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 17.02.2009
  (od: 17.02.2009 do: 18.12.2009)
Zuzana Žemlová
Hálova 1081/10
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 17.02.2009 Skončenie funkcie: 08.12.2009
  (od: 19.12.2009 do: 18.12.2009)
Každý prokurista koná vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne.
  (od: 17.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.11.2008.
  (od: 01.01.2009)
Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.12.2008. Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 08.01.2009.
  (od: 17.02.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.09.2009.
  (od: 20.11.2009)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 14.10.2013.
  (od: 19.10.2013)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2015.
  (od: 25.02.2015)
Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 24.02.2016.
  (od: 27.02.2016)
Osvedčenie spoločníka zo dňa 08.12.2017.
  (od: 07.02.2018)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 24.09.2021)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Obchodné meno: Citibank Europe plc
Sídlo:
North Wall Quay 1
Dublin 1
Írsko
Právna forma: Public Limited Company (akciová spoločnosť)
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Companies Registration Office (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 132781
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 24.09.2021)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Silvia Carpitella
Arranmore, Pembroke Road 13-17
Ballsbridge, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 15.12.2020
  (od: 24.09.2021)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 24.09.2021)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 24.09.2021)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 24.09.2021)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 24.09.2021)
Gilian Denise Guy Lungley
High House, Coles Park
Buntingford, Herts SG9 9LT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 15.07.2021
  (od: 24.09.2021)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 12.03.2020
  (od: 24.09.2021)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 24.09.2021)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 24.09.2021)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Shirish Apte
Grosvenor Square 15
London W1k 6ld
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007 Skončenie funkcie: 02.12.2009
  (od: 30.04.2010 do: 29.04.2010)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Aidan Michael Brady
Richview Park 15
Rathmines, Dublin 6
Írsko
Vznik funkcie: 16.10.1992 Skončenie funkcie: 29.01.2016
  (od: 27.02.2016 do: 26.02.2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Breffni Byrne
Souk El Raab
Leopardstown Road, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2021
  (od: 24.09.2021 do: 23.09.2021)
Breffni Byrne
Souk El Raab 18
Leopardstown Road, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Silvia Carpitella
Arranmore, Pembroke Road 13-17
Ballsbridge, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 15.12.2020
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Desmond Crowley
9 Ardilea Wood, Clonskeagh
Dublin 14 D14NW01
Írsko
Vznik funkcie: 07.11.2019
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Francesco Vanni d' Archirafi
Ennismore Gardens 4
London Sw7 1nl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Susan Dean
Bonhunt Place
Wicken Bonhunt, Saffron Walden CB113UG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 22.03.2016
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Jain Deepak
Tabard Street 19
Londýn Se1 41a
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 10.12.2014 Skončenie funkcie: 06.09.2019
  (od: 05.05.2020 do: 04.05.2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Patrick Richard P. Dewilde
36 Denbigh Gardens
Richmond Tw106el
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.01.2019
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Maurice Francis Doyle
Whitebeam Road 9
Clonskeagh, Dublin 14
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Maurice Francis Doyle
Whitebeam Road 9
Clonskeagh, Dublin 14
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Maurice Francis Doyle
Whitebeam Road 9
Clonskeagh, Dublin 14
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001 Skončenie funkcie: 10.09.2009
  (od: 03.12.2009 do: 02.12.2009)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Jim Farrell
Palm Lodge
Avonmore, Foxrock, Dublin 18
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013 Skončenie funkcie: 31.07.2019
  (od: 11.09.2019 do: 10.09.2019)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 05.04.2004 Skončenie funkcie: 31.01.2014
  (od: 16.04.2014 do: 15.04.2014)
Mark Fitzgerald
Cloister Way 25
Carysfort Avenue, Blackrock, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Mark Fitzgerald
Pear Tree Field 1
Carysfort Downs, Blackrock, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
James Stephen Foster
Sparelease Hill 4a
Loughton, Essex Ig10 1bt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
James Stephen Foster
Sparelease Hill 4a
Loughton, Essex Ig10 1bt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.11.2006 Skončenie funkcie: 18.02.2009
  (od: 21.07.2009 do: 20.07.2009)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
John Anthony Gollan
Hulmetree Lodge, Cleardown
Woking, Surrey GU22 7HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.03.2019
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Bo J. Hammerich
Flat 11, Hanover House, West Ferry Circus 32
Canary Wharf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013 Skončenie funkcie: 04.07.2018
  (od: 31.07.2018 do: 30.07.2018)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Brian Hayes
The Hawthorns 2
Castleknock, Dublin 15
Írsko
Vznik funkcie: 05.04.2004 Skončenie funkcie: 06.09.2013
  (od: 19.10.2013 do: 18.10.2013)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Sanjeeb Chaudhuri
Queensgate Terrace 35
London Sw7 5pn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 30.05.2007 Skončenie funkcie: 21.03.2013
  (od: 02.07.2013 do: 01.07.2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Mary Veronica Lambkin
Nutley Park 45
Donnybrook, Dublin 4
Írsko
Vznik funkcie: 26.03.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2017
  (od: 11.08.2017 do: 10.08.2017)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Marc Luet
Broomhouse Road 36
London Sw6 3qx
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013 Skončenie funkcie: 01.01.2017
  (od: 08.04.2017 do: 07.04.2017)
Peter Maskrey
Ebury Street 100
London Sw1w 9qd
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 16.12.2005
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Peter Maskrey
Ebury Street 100
London Sw1w 9qd
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 16.12.2005 Skončenie funkcie: 18.02.2009
  (od: 21.07.2009 do: 20.07.2009)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Frank McCabe
Kilteragh Pines 13
Westminster Road, Foxrock, Dublin 18
Írsko
Vznik funkcie: 15.03.2001 Skončenie funkcie: 21.03.2013
  (od: 02.07.2013 do: 01.07.2013)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 12.03.2020
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 12.03.2020
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Peter McCarthy
22 The Drive, Wallington Sm6 9 lx
Surrey
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 12.03.2020
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Rajesh Mehta
Flat 1, Fitzjohn´S Avenue, Hampstead
Londýn Nw3 5lt
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013 Skončenie funkcie: 01.01.2017
  (od: 08.04.2017 do: 07.04.2017)
William Mills
Grosvenor Square 37-38 35-37
London W1k 2hn
England
Vznik funkcie: 02.12.2009
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
William Mills
Grosvenor Square 37-38 35-37
London W1k 2hn
England
Vznik funkcie: 02.12.2009 Skončenie funkcie: 21.03.2013
  (od: 02.07.2013 do: 01.07.2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Terence John O´ Leary
Rookwood Park 16
Horsham, West Sussex RH12 1UB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 08.07.2013
  (od: 15.08.2013 do: 14.08.2013)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Barry O'Leary
Ormond Road South 9
Dublin 6 D06YIX5
Írsko
Vznik funkcie: 17.06.2016 Skončenie funkcie: 30.12.2019
  (od: 05.05.2020 do: 04.05.2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Ebru Pakcan
Belsize Grove, Flat 4, 9-11
Londýn Nw3 4uu
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 02.07.2020
  (od: 19.09.2020 do: 18.09.2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
ĺrsko
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Cecilia Ronan
Drynam Drive 38
Drynam, Hall, Kinsealy, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Patrick Scally
Little Barn, Limes Farm, Mill Lane
Hildenborough
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 30.04.2013 Skončenie funkcie: 01.01.2017
  (od: 08.04.2017 do: 07.04.2017)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Jeanne Elizabeth Short
Manor Cottage, Speldhurst Road, Langton Green
Tunbridge Wells, Kent Tn3 0jl
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.07.2017
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Naveed Sultan
Iverna Court 46
Iverna Gardens, London W86 ts
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 29.11.2006 Skončenie funkcie: 21.03.2013
  (od: 02.07.2013 do: 01.07.2013)
Christopher Anthony Teano
Bryanston Square, Flat 2 30
London W1H 2DT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Christopher Anthony Teano
Bryanston Square, Flat 2 30
London W1H 2DT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Christopher Anthony Teano
Bryanston Square, Flat 2 30
London W1H 2DT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Christopher Anthony Teano
Gordon Square 52
London Wc1h Opn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 01.01.2017
  (od: 08.04.2017 do: 07.04.2017)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Zdeněk Turek
Oakwood Road, Virginia Water, Surrey 7
Londýn Gu25 4rz
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 02.12.2013 Skončenie funkcie: 02.07.2020
  (od: 19.09.2020 do: 18.09.2020)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Francesco Paolo Vanni d' Archirafi
Mozart Terrace, Ebury Street 182
London Sw1w 8up
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 08.12.2005 Skončenie funkcie: 01.01.2017
  (od: 08.04.2017 do: 07.04.2017)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Tony Woods
Muldowney Court 14
Malahide, Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 30.05.2007 Skončenie funkcie: 01.01.2017
  (od: 08.04.2017 do: 07.04.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 24.09.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 03.06.2021 do: 23.09.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 19.09.2020 do: 02.06.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 12.06.2020 do: 18.09.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 05.05.2020 do: 11.06.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 11.09.2019 do: 04.05.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 07.05.2019 do: 10.09.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 23.02.2019 do: 06.05.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 31.07.2018 do: 22.02.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 11.08.2017 do: 30.07.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 08.04.2017 do: 10.08.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 16.08.2016 do: 07.04.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 17.05.2016 do: 15.08.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 27.02.2016 do: 16.05.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 25.02.2015 do: 26.02.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 16.04.2014 do: 24.02.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 18.01.2014 do: 15.04.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 19.10.2013 do: 17.01.2014)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 15.08.2013 do: 18.10.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 19.07.2013 do: 14.08.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 02.07.2013 do: 18.07.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 30.04.2010 do: 01.07.2013)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 03.12.2009 do: 29.04.2010)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 21.07.2009 do: 02.12.2009)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 01.01.2009 do: 20.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)