Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4677/B

Obchodné meno: 
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
  (od: 10.08.2019)
Sídlo: 
Satinského I.7770/1
Bratislava 811 08
  (od: 09.04.2016)
IČO: 
44 570 783
  (od: 31.12.2008)
Deň zápisu: 
31.12.2008
  (od: 31.12.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.2008)
Predmet činnosti: 
poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z.z o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákona č. 315/2001 Z. z o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
  (od: 04.04.2017)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a orgány a organizácie v ich pôsobnosti
  (od: 04.04.2017)
poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 04.04.2017)
zubná technika
  (od: 04.04.2017)
pracovná zdravotná služba
  (od: 04.04.2017)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
  (od: 04.04.2017)
dopravná zdravotná služba
  (od: 04.04.2017)
preprava z a do zdravotníckeho zariadenia
  (od: 04.04.2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 04.04.2017)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 04.04.2017)
vydavateľská činnosť
  (od: 04.04.2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.04.2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 04.04.2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 04.04.2017)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 04.04.2017)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 04.04.2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 04.04.2017)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
  (od: 04.04.2017)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
  (od: 04.04.2017)
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozdiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 04.04.2017)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.04.2017)
výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 04.04.2017)
výskum a vývoj v oblasti lekárskych vied
  (od: 04.04.2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (od: 04.04.2017)
Poskytovanie špecializovanej odbornej starostlivosti letcom a leteckému personálu
  (od: 01.05.2019)
PREVÁDZKOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ V ROZSAHU POVOLENÍ: - zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecná nemocnica v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS), otorinolaryngológia, oftalmológia, chirurgia (vrátane JIS), urológia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia, ortopédia, anestéziológia a intenzívna medicína, neurochirurgia, gastroenterológia
  (od: 12.06.2020)
zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – liečebňa v špecializačných odboroch: geriatria, vnútorné lekárstvo (vrátane dlhodobo chorých)
  (od: 01.05.2019)
zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – špecializované ambulancie: ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo), algeziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: algeziológia), ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (v špecializačnom odbore: anestéziológia intenzívna medicína), ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy), endokrinologická ambulancia (v špecializačnom odbore: endokrinológia), otorinolaryngologická ambulancia (v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia), ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), gastroenterologická ambulancia (v špecializačnom odbore: gastroenterológia), hematologická a transfúziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia vrátane ústavnej pohotovostnej služby), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia klinickej imunológie a alergológie (v špecializačnom odbore: klinická imunológia a alergológia), ambulancia klinickej, onkológie (v špecializačnom odbore: klinická onkológia), ambulancia pracovného lekárstva (v špecializačnom odbore: pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia), nefrologická ambulancia (v špecializačnom odbore: nefrológia), gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (v špecializačnom odbore: gynekológia a pôrodníctvo, onkológia v gynekológii), urologická ambulancia (v špecializačnom odbore: urológia, onkológia v urológii), pneumologicko-ftizeologická ambulancia (v špecializačnom odbore: pneumológia a ftizeológia), reumatologická ambulancia (v špecializačnom odbore: reumatológia), ambulancia úrazovej chirurgie (v špecializačnom odbore: úrazová chirurgia), ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo vrátane ústavnej pohotovostnej služby), dermatovenerologická ambulancia (v špecializačnom odbore: dermatovenerológia), ambulancia klinickej psychológie (v špecializačnom odbore: klinická psychológia), neurologická ambulancia (v špecializačnom odbore: neurológia), oftalmologická ambulancia (v špecializačnom odbore: oftalmológia), ortopedická ambulancia (v špecializačnom odbore: ortopédia), psychiatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: psychiatria, psychiatrická sexuológia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo v certifikovanej pracovnej činnosti: dentoalveolárna chirurgia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo), hepatologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hepatológia), ambulancia neurochirurgická (v špecializačnom odbore: neurochirurgia), ambulancia klinickej logopédie (v špecializačnom odbore: klinická logopédia)
  (od: 12.06.2020)
zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné ambulancie: ambulancia všeobecného lekárstva (v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo)
  (od: 01.05.2019)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – ZSVaLZ v špecializačnom odbore: funkčná diagnostika, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: rádiológia, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: klinická biochémia, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia
  (od: 01.05.2019)
zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti - zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: oftalmológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: chirurgia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: ortopédia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: úrazová chirurgia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: gynekológia a pôrodníctvo, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: urológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: gastroenterológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: plastická chirurgia
  (od: 12.06.2020)
stacionár – stacionár v špecializačnom odbore: neurológia, stacionár v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo
  (od: 01.05.2019)
poliklinika - všeobecné ambulancie: ambulancia všeobecného lekárstva (v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo)
  (od: 01.05.2019)
poliklinika – špecializované ambulancie: ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo), ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo v certifikovanej pracovnej činnosti: letecké lekárstvo), ), neurologická ambulancia (v špecializačnom odbore: neurológia), psychiatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: psychiatria), ambulancia pracovného lekárstva (v špecializačnom odbore: pracovné lekárstvo), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia), otorinolaryngologická ambulancia (v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia), oftalmologická ambulancia (v špecializačnom odbore: oftalmológia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo), dermatovenerologická ambulancia (v špecializačnom odbore: dermatovenerológia), ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), hematologická a transfúziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia), ambulancia klinickej imunológie a alergológie (v špecializačnom odbore: klinická imunológia a alergológia), gastroenterologická ambulancia (v špecializačnom odbore: gastroenterológia), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia v certifikovanej činnosti: letecké lekárstvo), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy), angiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: angiológia), geriatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: geriatria), ambulancia klinickej psychológia (v špecializačnom odbore: klinická psychológia)certifikovanej činnosti: letecké lekárstvo), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy), angiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: angiológia), geriatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: geriatria), ambulancia klinickej psychológia (v špecializačnom odbore: klinická psychológia)
  (od: 01.05.2019)
Upratovacie práce a čistenie budov
  (od: 01.05.2019)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.05.2019)
Prednášková činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.05.2019)
Poradenská činnosť v oblasti hardware
  (od: 01.05.2019)
Poradenská činnosť v oblasti software
  (od: 01.05.2019)
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 01.05.2019)
Tvorba a aktualizácia webových stránok
  (od: 01.05.2019)
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 01.05.2019)
Rozmnožovanie a nahrávanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (od: 01.05.2019)
Výroba nenahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
  (od: 01.05.2019)
Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
  (od: 01.05.2019)
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 01.05.2019)
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 01.05.2019)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
  (od: 21.05.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.12.2008)
Ing. Radovan Majerský , PhD. - člen predstavenstva
Hriňovská 7542/9
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.08.2017
  (od: 01.08.2017)
Doc. MUDr. Branislav Delej , PhD., MPH - predseda predstavenstva
Beniakova 3086/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 20.11.2020)
Ing. Milan Kyrinovič - člen predstavenstva
Pod Rovnicami 3245/25
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 20.11.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
1. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ním písomne poverený člen predstavenstva. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 20.11.2020)
Základné imanie: 
112 302 692,698672 EUR Rozsah splatenia: 112 302 692,698672 EUR
  (od: 15.11.2020)
Akcie: 
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391,887407 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 22.01.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659 695,943704 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 22.01.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 695 246,630818 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 22.01.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 26 650 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 29.08.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 007 620 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 29.08.2009)
Počet: 4
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 250 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 30.04.2015)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 000 EUR
  (od: 05.07.2019)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
  (od: 15.11.2020)
Akcionár: 
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
Bratislava 812 72
  (od: 31.12.2008)
Dozorná rada: 
Mgr. Ján Lazar
Wilsonova 2803/2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 14.05.2020
  (od: 03.06.2020)
PhDr. Mgr. Matúš Machan
Školská 187/41
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 14.05.2020
  (od: 03.06.2020)
Ing. Miroslav Wieger
Podzáhradná 10789/588
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 14.05.2020
  (od: 03.06.2020)
PhDr. Lenka Barteková
Beniakova 3/3086
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.09.2020
  (od: 15.11.2020)
PhDr. Katarína Lengyelová
Dobrovského 7/2199
Bratislava Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 25.09.2020
  (od: 15.11.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 1520/2008, Nz 62548/2008 dňa 18.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 31.12.2008)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.3.2009.
  (od: 12.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 697/2009, Nz 21869/2009, NCRls 22245/2009 zo dňa 29.06.2009 o zlúčení so zanikajúcou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., ktoré Vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 916 zo dňa 10.12.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 698/2009, Nz 21870/2009, NCRls 22256/2009 zo dňa 29.06.2009 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., so sídlom Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, IČO: 35 972 653, zapísanou v odd. Sa, vl. č. 3781/B a nástupníckou spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s., so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, zapísanou v odd. Sa, vl. č. 4677/B, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., preberá všetky jej práva a záväzky, pohľadávky a celé jej obchodné imanie.
  (od: 03.07.2009)
Notárska zápisnica N 892/2009, Nz 28545/2009, NCRls 28980/2009 zo dňa 24.08.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 29.08.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2009. Zápisnica z volieb členov zástupcov zamestnancov do dozornej rady zo dňa 8. - 11.03.2010
  (od: 13.05.2010)
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.06.2011
  (od: 05.07.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.02.2012.
  (od: 21.02.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2012.
  (od: 23.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012.
  (od: 23.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2012.
  (od: 09.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 83/2014 Nz 12174/2014 NCRls 12399/2014 dňa 28.03.2014.
  (od: 10.04.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 20.04.2015.
  (od: 30.04.2015)
Notárska zápisnica N 353/2015, Nz 23903/2015, NCRls 24434/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.07.2015.
  (od: 25.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 38/2016, Nz 7659/2016, NCRls 7887/2016 zo dňa 04.03.2016.
  (od: 01.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice N 76/2017, Nz 9257/2017, NCRIs 9446/2017 zo dňa 20.03.2017
  (od: 04.04.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2017
  (od: 14.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2017 a zo dňa 11.07.2017.
  (od: 01.08.2017)
Zmluva o zlučení vo forme notárskej zápisnice N173/2019, NZ10670/2019, NCRIs10903/2019 zo dňa 04.04.2019.
  (od: 01.05.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 03.07.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 86
  (od: 01.05.2019)
Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s.
Cesta na Červený most 1
Bratislava 833 31
  (od: 03.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)