Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4675/B

Business name: 
Broker Consulting, a. s.
  (from: 12/24/2008)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 12/24/2008)
Identification number (IČO): 
36 651 419
  (from: 12/24/2008)
Date of entry: 
07/11/2006
  (from: 12/24/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/24/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/25/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/25/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2014)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/25/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/25/2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2014)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2014)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore : 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov 6. starobného dôchodkového sporenia
  (from: 02/25/2014)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 08/05/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/06/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/24/2008 until: 02/24/2014)
sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent
  (from: 12/24/2008 until: 08/20/2010)
sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
  (from: 12/24/2008 until: 08/20/2010)
sprostredkovanie investičných služieb
  (from: 12/24/2008 until: 08/20/2010)
činnosť samostatného finančného agenta v sektore : 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. doplnkového dôchodkového sporenia 4. prijímania vkladov 5. poskytovania úverov
  (from: 08/21/2010 until: 02/24/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/24/2008)
Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 09/19/2018
  (from: 11/15/2018)
Ing. Erika Süčová - člen predstavenstva
Slávičie údolie 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/15/2019
  (from: 08/13/2019)
Ing. Petr Hora - člen predstavenstva
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 05/14/2009
  (from: 07/01/2009 until: 11/05/2013)
Ing. Petr Hora - člen predstavenstva
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 05/14/2009 Until: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Peter Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
ČR
From: 12/24/2008
  (from: 12/24/2008 until: 01/29/2009)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeňská cesta 38 Plzeň 326 00
Česká republika
From: 12/24/2008
  (from: 01/30/2009 until: 11/05/2013)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeňská cesta 38 Plzeň 326 00
Česká republika
From: 12/24/2008 Until: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Ing. Andrea Piešová - člen predstavenstva
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 12/24/2008
  (from: 08/05/2009 until: 11/05/2013)
Ing. Andrea Piešová - člen predstavenstva
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 12/24/2008 Until: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Ing. Andrea Piešová - člen predstavenstva
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
From: 12/24/2008
  (from: 12/24/2008 until: 08/04/2009)
Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava 841 03
From: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/14/2018)
Ing. Július Rusňák - podpredseda predstavenstva
Skerličova 5/1593
Bratislava 841 03
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/14/2018)
Maroš Stanislav - člen predstavenstva
Seberíniho 11
Bratislava 821 03
From: 12/24/2008
  (from: 12/24/2008 until: 06/30/2009)
Maroš Stanislav - člen predstavenstva
Seberíniho 11
Bratislava 821 03
From: 12/24/2008 Until: 05/13/2009
  (from: 07/01/2009 until: 06/30/2009)
Erika Süčová - člen predstavenstva
Slávičie údolie 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/15/2019
  (from: 01/31/2019 until: 08/12/2019)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/15/2018)
Vilém Podliska - člen predstavenstva
Koukolová 1138/5
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 06/20/2019
  (from: 08/13/2019)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/14/2018)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/14/2018)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/14/2018)
Petr Hrubý - predseda predstavenstva
Plzeňská cesta 38
Plzeň 326 00
Česká republika
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/14/2018)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/19/2018 Until: 06/20/2019
  (from: 08/13/2019 until: 08/12/2019)
Ing. Jiří Brabec - člen predstavenstva
Bělohorská 1703/144
Praha 169 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/15/2018 until: 08/12/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje podpredseda predstavenstva samostatne vo všetkých záležitostiach okrem tých, ktorých hodnota presahuje sumu 10.000 EUR (desaťtisíc euro) a okrem záležitostí podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti. V záležitostiach, ktorých hodnota presahuje sumu 10.000 EUR (desaťtisíc euro) a v záležitostiach podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy spoločne.
  (from: 02/25/2014)
Za spoločnosť bude konať a podpisovať podpredseda predstavenstva samostatne do hodnoty transakcií 10.000 EUR (desaťtisíc euro) vrátane, nad uvedený limit a v záležitostiach podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti vždy s predsedom predstavenstva.
  (from: 11/12/2013 until: 02/24/2014)
Za spoločnosť bude konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne do hodnoty transakcií 10.000 EUR (desaťtisíc euro) vrátane, nad uvedený limit a v záležitostiach podľa článku 17 bodu 2 stanov spoločnosti vždy s predsedom predstavenstva.
  (from: 11/06/2013 until: 11/11/2013)
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 12/24/2008 until: 11/05/2013)
Capital: 
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 07/01/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/24/2008 until: 06/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií a zriadenie záložného práva na akcie podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením. Akcionári spoločnosti majú predkupné právo k akciám ostatných akcionárov.
  (from: 11/06/2013)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 07/01/2009 until: 11/05/2013)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/24/2008 until: 06/30/2009)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 09/19/2018
  (from: 11/15/2018)
Ing. Andrea Piešová
Holíčska 16
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 09/19/2018
  (from: 11/15/2018)
Ivana Čmovšová
282
Kozolupy 330 32
Česká republika
From: 12/24/2008
  (from: 12/24/2008 until: 11/05/2013)
Ivana Čmovšová
282
Kozolupy 330 32
Česká republika
From: 12/24/2008 Until: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Martin Hrubý
Republikánská 23
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 02/12/2010
  (from: 02/26/2010 until: 11/05/2013)
Martin Hrubý
Republikánská 23
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 02/12/2010 Until: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Ing. Pavel Matoušek - predseda
Pálavská 86
Heyrovského 46 301 00 Plzeň 323 00
Česká republika
From: 12/24/2008
  (from: 01/30/2009 until: 02/25/2010)
Ing. Pavel Matoušek - predseda
Pálavská 86
Heyrovského 46 301 00 Plzeň 323 00
Česká republika
From: 12/24/2008 Until: 02/11/2010
  (from: 02/26/2010 until: 02/25/2010)
Ing. Pavel Matoušek - predseda
Pálavská 86
Plzeň 323 00
ČR
From: 12/24/2008
  (from: 12/24/2008 until: 01/29/2009)
Vilém Podliska
U Karlova stánku 1195
Praha 5 - Zbraslav 156 00
Česká republika
From: 12/24/2008
  (from: 01/30/2009 until: 11/05/2013)
Vilém Podliska
U Karlova stánku 1195
Praha 5 - Zbraslav 156 00
Česká republika
From: 12/24/2008 Until: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Vilém Podliska
U Karlova stánku 1195
Praha5 156 00
Česká republika
From: 12/24/2008
  (from: 12/24/2008 until: 01/29/2009)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava 841 01
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/14/2018)
Ing. Róbert Vitkovský
Drobného 2
Bratislava 841 01
From: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/14/2018)
Ing. Andrea Piešová
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/14/2018)
Ing. Andrea Piešová
Holíčska 16
Bratislava 851 05
From: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/14/2018)
Ing. Petr Hora
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 09/19/2018
  (from: 11/15/2018)
Ing. Petr Hora
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 09/18/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/14/2018)
Ing. Petr Hora
Manětínská 1536/55
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 09/18/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/14/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/24/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 154/06, Nz 28672/06, NCRls 28630/06 zo dňa 20.7.2006.
  (from: 12/24/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2008.
  (from: 12/24/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.6.2008.
  (from: 12/24/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2008.
  (from: 12/24/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2008.
  (from: 12/24/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 o zmene právnej formy spoločnosti Broker Consulting, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 651 419, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41401/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 12/24/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2029.
  (from: 07/01/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2010.
  (from: 02/26/2010)
Notárska zápisnica N 79/2010, NZ 29330/2010 zo dňa 18.08.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 08/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.09.2013.
  (from: 11/06/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 64/2014 Nz4648/2014 NCRls 4713/2014 dňa 07.02.2014.
  (from: 02/25/2014)
Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.06.2016
  (from: 08/05/2016)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person