Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  880/V

Obchodné meno: 
Bytové družstvo Košíková Košice v likvidácii
  (od: 08.08.2013 do: 15.01.2018)
Bytové družstvo Košíková Košice
  (od: 20.04.1993 do: 07.08.2013)
Bytové družstvo, Košíkova ulica, Košice
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
Sídlo: 
Alvinczyho 22
Košice
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
Košíkova 22
Košice
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
IČO: 
17 081 645
  (od: 04.11.1991)
Deň zápisu: 
04.11.1991
  (od: 04.11.1991)
Deň výmazu: 
16.01.2018
  (od: 16.01.2018)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 16.01.2018)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 04.11.1991)
Predmet činnosti: 
starostlivosť o údržbu a opravy, rekonštrukcia bytového majetku, garáži a nebytových priestorov
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
modernizácia a rekonštrukcia bytov a miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
iné služby a hospodárska činnosť podľa potrieb členov družstva
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
správa a prevádzka bloku, v ktorom sa nachádzajú byty nájomné a byty vo vlastníctve členov BD
  (od: 20.04.1993 do: 03.03.2004)
starostlivosť o údržbu, opravu a rekonštrukciu bytového majetku, garáži a nebytových priestorov družstva
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
prideľovanie družstevných bytov a nebytových priestorov členom, prípadne prevody do osobného vlastníctva
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
zaisťovanie prevodu vlastníckych práv
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
iná hospodárska činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
správa a prevádzka bloku, v ktorom sa nachádzajú byty vo vlastníctve členov BD
  (od: 04.03.2004 do: 15.01.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
Katarín Bencsátová - podpredseda
Alvinczyho 22
Košice
Skončenie funkcie: 06.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.1999 do: 03.03.2004)
Vojtech BÉRES - podpredseda
Palárikova 14
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
Vojtech Béres - podpredseda
Palárikova 14
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1993 do: 12.06.1997)
Alexandra Boldižárová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 14.05.2007)
Alexandra Boldižárová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004 Skončenie funkcie: 13.09.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 14.05.2007)
Zuzana Hamková - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 29.06.2017)
Karol Hulman - člen
Alvinczyho 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1993 do: 12.06.1997)
Karol Hulman - člen
Alvinczyho 22
Košice
Skončenie funkcie: 06.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.1997 do: 03.03.2004)
Karol HULMAN - predseda
Košíkova 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
Juraj Kolesár - člen
Alvinczyho 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1993 do: 12.06.1997)
Juraj Kolesár - predseda
Alvinczyho 22
Košice
Skončenie funkcie: 06.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.1997 do: 03.03.2004)
Ema Majherová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 29.06.2017)
Marek Moravec - predseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 14.05.2007)
Marek Moravec - predseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 14.05.2007)
Miroslav Rosiar - člen predstavenstva
Komenského 616/47
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 14.05.2007)
Miroslav Rosiar - člen predstavenstva
Komenského 616/47
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 06.02.2004 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 14.05.2007)
Milan Schwertner - predseda
Alvinczyho 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1993 do: 12.06.1997)
Igor Szaffko - člen
Alvinczyho 22
Košice
Skončenie funkcie: 06.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.1999 do: 03.03.2004)
Ing. Daniela Urblíkova - člen
Alvinczyho 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.04.1993 do: 12.06.1997)
Ing. Daniela Urblíková - člen
Alvinczyho 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.1997 do: 14.07.1999)
Daniela Urblíková - podpredseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 14.05.2007)
Daniela Urblíková - podpredseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 14.05.2007)
Ingrid Vandlíková - podpredseda
Alvinczyho 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.1997 do: 14.07.1999)
Valéria Zienkovská - člen
Alvinczyho 22
Košice
Skončenie funkcie: 06.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.1997 do: 03.03.2004)
Zuzana Hamková - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 15.01.2018)
Ing. Daniela Urblíková - predseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 15.01.2018)
Juraj Kolesár - podpredseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 15.01.2018)
Emma Majherová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 15.01.2018)
Ingrid Vandlíková - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2007 do: 15.01.2018)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Elfrída Peterčáková
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 15.01.2018)
Darina Papugová
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 15.01.2018)
Alexander Horváth
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2004 do: 15.01.2018)
Zapisované základné imanie: 
59 000 Sk
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
Základný členský vklad: 
1 500 Sk
  (od: 20.04.1993 do: 03.03.2004)
1 500 Sk
  (od: 04.03.2004 do: 15.01.2018)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 29.11.2012
  (od: 08.08.2013)
 Likvidátor:
Ing. Daniela Urblíková , PhD.
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.03.2013 Skončenie funkcie: 16.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2017)
 Likvidátor:
Ing. Daniela Urblíková , PhD.
Alvinczyho 22
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.03.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2013 do: 01.02.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho likvidácii.
  (od: 08.08.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Bytové družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 20. 8. 1991 podľa § 49 zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Zmeny v zápise boli vykonané v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. na základe zmeny stanov schválenej členskou schôdzou dňa 7. 12. 1992.
  (od: 20.04.1993 do: 15.01.2018)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 4. 3. 1999.
  (od: 15.07.1999 do: 15.01.2018)
Bytové družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 20.8. 1991 podľa § 49 zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárení družstva v plnej výške.
  (od: 04.11.1991 do: 19.04.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)