Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  880/V

Business name: 
Bytové družstvo Košíková Košice v likvidácii
  (from: 08/08/2013 until: 01/15/2018)
Bytové družstvo Košíková Košice
  (from: 04/20/1993 until: 08/07/2013)
Bytové družstvo, Košíkova ulica, Košice
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
Registered seat: 
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
Košíkova 22
Košice
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
Identification number (IČO): 
17 081 645
  (from: 11/04/1991)
Date of entry: 
11/04/1991
  (from: 11/04/1991)
Date of deletion: 
01/16/2018
  (from: 01/16/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/16/2018)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/04/1991)
Objects of the company: 
starostlivosť o údržbu a opravy, rekonštrukcia bytového majetku, garáži a nebytových priestorov
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
modernizácia a rekonštrukcia bytov a miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
iné služby a hospodárska činnosť podľa potrieb členov družstva
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
správa a prevádzka bloku, v ktorom sa nachádzajú byty nájomné a byty vo vlastníctve členov BD
  (from: 04/20/1993 until: 03/03/2004)
starostlivosť o údržbu, opravu a rekonštrukciu bytového majetku, garáži a nebytových priestorov družstva
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
prideľovanie družstevných bytov a nebytových priestorov členom, prípadne prevody do osobného vlastníctva
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
zaisťovanie prevodu vlastníckych práv
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
iná hospodárska činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
správa a prevádzka bloku, v ktorom sa nachádzajú byty vo vlastníctve členov BD
  (from: 03/04/2004 until: 01/15/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
Katarín Bencsátová - podpredseda
Alvinczyho 22
Košice
Until: 02/06/2004
  (from: 07/15/1999 until: 03/03/2004)
Vojtech BÉRES - podpredseda
Palárikova 14
Košice
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
Vojtech Béres - podpredseda
Palárikova 14
Košice
  (from: 04/20/1993 until: 06/12/1997)
Alexandra Boldižárová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 05/14/2007)
Alexandra Boldižárová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004 Until: 09/13/2004
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Zuzana Hamková - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 06/29/2017)
Karol Hulman - člen
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 04/20/1993 until: 06/12/1997)
Karol Hulman - člen
Alvinczyho 22
Košice
Until: 02/06/2004
  (from: 06/13/1997 until: 03/03/2004)
Karol HULMAN - predseda
Košíkova 22
Košice
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
Juraj Kolesár - člen
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 04/20/1993 until: 06/12/1997)
Juraj Kolesár - predseda
Alvinczyho 22
Košice
Until: 02/06/2004
  (from: 06/13/1997 until: 03/03/2004)
Ema Majherová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 01/25/2007
  (from: 05/15/2007 until: 06/29/2017)
Marek Moravec - predseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 05/14/2007)
Marek Moravec - predseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004 Until: 01/25/2007
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Miroslav Rosiar - člen predstavenstva
Komenského 616/47
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 05/14/2007)
Miroslav Rosiar - člen predstavenstva
Komenského 616/47
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/06/2004 Until: 01/25/2007
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Milan Schwertner - predseda
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 04/20/1993 until: 06/12/1997)
Igor Szaffko - člen
Alvinczyho 22
Košice
Until: 02/06/2004
  (from: 07/15/1999 until: 03/03/2004)
Ing. Daniela Urblíkova - člen
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 04/20/1993 until: 06/12/1997)
Ing. Daniela Urblíková - člen
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 06/13/1997 until: 07/14/1999)
Daniela Urblíková - podpredseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 05/14/2007)
Daniela Urblíková - podpredseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004 Until: 01/25/2007
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Ingrid Vandlíková - podpredseda
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 06/13/1997 until: 07/14/1999)
Valéria Zienkovská - člen
Alvinczyho 22
Košice
Until: 02/06/2004
  (from: 06/13/1997 until: 03/03/2004)
Zuzana Hamková - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 06/30/2017 until: 01/15/2018)
Ing. Daniela Urblíková - predseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 01/25/2007
  (from: 05/15/2007 until: 01/15/2018)
Juraj Kolesár - podpredseda predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 01/25/2007
  (from: 05/15/2007 until: 01/15/2018)
Emma Majherová - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 01/25/2007
  (from: 06/30/2017 until: 01/15/2018)
Ingrid Vandlíková - člen predstavenstva
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 01/25/2007
  (from: 05/15/2007 until: 01/15/2018)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
Supervisory board: 
Elfrída Peterčáková
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 01/15/2018)
Darina Papugová
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 01/15/2018)
Alexander Horváth
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 02/06/2004
  (from: 03/04/2004 until: 01/15/2018)
Registered capital: 
59 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
Basic member contribution: 
1 500 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 03/03/2004)
1 500 Sk
  (from: 03/04/2004 until: 01/15/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/29/2012
  (from: 08/08/2013)
 Liquidators:
Ing. Daniela Urblíková , PhD.
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 03/14/2013 Until: 01/16/2018
  (from: 02/02/2017)
 Liquidators:
Ing. Daniela Urblíková , PhD.
Alvinczyho 22
Košice 040 01
From: 03/14/2013
  (from: 08/08/2013 until: 02/01/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k jeho likvidácii.
  (from: 08/08/2013)
Other legal facts: 
Bytové družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 20. 8. 1991 podľa § 49 zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Zmeny v zápise boli vykonané v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. na základe zmeny stanov schválenej členskou schôdzou dňa 7. 12. 1992.
  (from: 04/20/1993 until: 01/15/2018)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 4. 3. 1999.
  (from: 07/15/1999 until: 01/15/2018)
Bytové družstvo sa zakladá na stanovách schválených na členskej schôdzi dňa 20.8. 1991 podľa § 49 zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárení družstva v plnej výške.
  (from: 11/04/1991 until: 04/19/1993)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person