Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12658/B

Business name: 
INTERTRANSACTION spol. s r.o.
  (from: 12/16/1991)
Registered seat: 
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 04/12/1999)
Okružná 1338
Ivánka pri Dunaji
  (from: 12/16/1991 until: 04/11/1999)
Identification number (IČO): 
31 104 240
  (from: 12/16/1991)
Date of entry: 
12/16/1991
  (from: 12/16/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/19/1993)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 01/19/1993)
poskytovanie a tvorba softwaru na základe objednávky
  (from: 01/19/1993)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 01/19/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/19/1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elekrických zariadení a výroba rozvadzačov nízkeho napätia
  (from: 01/19/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/19/1993)
sprostredkovanie obchodu-zastupovanie firiem
  (from: 01/19/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, v zmysle platných predpisov
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu, v zmysle platných predpisov
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
výroba výrobkov z dreva, plástov, skla, kovov a prírodných materiálov
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
poľnohospodárska výroba
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
sprostredkovateľská činnosť, dealerstvo
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
montáž, opravárenská a servisná činnosť
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
informačná, poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
komplexná stavebná činnosť vrátane hlavných stavebných prác, dodávky stavieb na kľúč
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
poskytovanie reštauračných, ubytovacích, stravovacích cestovných a ostatných služieb
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
účasť na riadení iných spoločností
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
tvorba softwaru
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
Spoločnosť sa domáha zápisu, oproti notárskej zápisnici, užšieho predmetu činnosti. Zápisu ďalších predmetov činností sa bude domáhať, až keď si vybaví príslušné povolenia.
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
Partners: 
Jitka Zemanová
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 03/20/2018)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 07/10/2004 until: 03/19/2018)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 04/12/1999 until: 07/09/2004)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 12/16/1991 until: 04/11/1999)
Contribution of each member: 
Jitka Zemanová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/20/2018)
Ing. Ivan Zeman
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 04/11/1999)
Ing. Ivan Zeman
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/12/1999 until: 07/09/2004)
Ing. Ivan Zeman
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/10/2004 until: 09/30/2010)
Ing. Ivan Zeman
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 10/01/2010 until: 03/19/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/20/2018)
konatelia
  (from: 01/19/1993 until: 03/19/2018)
konatelia
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
Jitka Zemanová
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/16/1991
  (from: 03/27/2018)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338
Ivanka pri Dunaji
  (from: 01/19/1993 until: 04/11/1999)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji
  (from: 04/12/1999 until: 07/09/2004)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/16/1991
  (from: 07/10/2004 until: 06/26/2017)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/16/1991
  (from: 06/27/2017 until: 03/19/2018)
Ing. Ivan Zeman
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/16/1991 Until: 07/17/2017
  (from: 03/20/2018 until: 03/19/2018)
Jitka Zemanová
Okružná 1338
Ivanka pri Dunaji
  (from: 01/19/1993 until: 04/11/1999)
Jitka Zemanová
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji
  (from: 04/12/1999 until: 07/09/2004)
Jitka Zemanová
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/16/1991
  (from: 07/10/2004 until: 06/26/2017)
Jitka Zemanová
Okružná 1338/49
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/16/1991
  (from: 06/27/2017 until: 03/19/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia, a to každý z nich samostatne.
  (from: 01/19/1993)
Ing. Ivan Zeman, Okružná 1338, Ivanka pri Dunaji Jitka Zemanová, Okružná 1338, Ivanka pri Dunaji každý samostatne.
  (from: 12/16/1991 until: 01/18/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/20/2018)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 10/01/2010 until: 03/19/2018)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/10/2004 until: 09/30/2010)
200 000 Sk
  (from: 04/12/1999 until: 07/09/2004)
100 000 Sk
  (from: 12/16/1991 until: 04/11/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3769 Stary spis: S.r.o. 19633
  (from: 12/16/1991)
Prijatím Dodatku č. 1 zo dňa 11.8.1992 notárskej zápisnice zo dňa 10.12.1991 bola daná zakladateľská listina do súladu s platným Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3769 Stary spis: S.r.o. 19633
  (from: 01/19/1993)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 16.11.1998. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 332/98, Nz 328/98 zo dňa 23.11.1998.
  (from: 04/12/1999)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person