Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  171/N

Obchodné meno: 
Nitrianske strojárne, a.s.
  (od: 23.04.1992 do: 15.12.2005)
Sídlo: 
Dvorčianska č. 411/59
Nitra 949 05
  (od: 23.04.1992 do: 15.12.2005)
IČO: 
31 411 703
  (od: 23.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 23.04.1992)
Deň výmazu: 
16.12.2005
  (od: 16.12.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 16.12.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1992)
Predmet činnosti: 
Výskum, vývoj a výroba prototypov strojov a zariadení.
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
Kovovýroba polotovarov a súčiastok, výroba strojov, zariadení a rozvádzačov nízkeho napätia.
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
Zahranično-obchodnú činnosť vo vývoze veci vlastnej výroby, dovozu veci k využitiu vo vlastnej výrobe a poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti.
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
výskum, vývoj a výroba prototypov strojov a zariadení
  (od: 24.05.1994 do: 15.12.2005)
výroba polotovarov, súčiastok strojov a zariadení
  (od: 24.05.1994 do: 15.12.2005)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselným zariadením
  (od: 24.05.1994 do: 15.12.2005)
veľkoobchod so strojmi, zariadeniami, súčiastkami
  (od: 24.05.1994 do: 15.12.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.04.1992 do: 15.12.2005)
Ing. Marián Bernát - člen
Petzwalova 10
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
JUDr. František Bernát - člen
A.Hlinku 18/1
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
Ing. Ján Blaško - člen
Wilsonovo nábrežie 172
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 09.07.1997)
Dr. Martin Blaškovič - podpredseda
Jasovská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Vladimár Blaškovič - člen
Jasovská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Gejza Böhm - predseda
Budyšinská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 07.02.1996)
Ing. Peter Dubecký - predseda
Wilsonovo nábr. 170
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Dr. Ing Michal Hirjak , CSc. - člen
Klenova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Ferdinand Nagy - člen
Ružová ul. 30
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Ing. Milan Rác - člen
Benková 13
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 23.05.1994)
Ing. Jozef Riečičiar - podpredseda
Lúčna 3
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
Ing. Karol Strnádek - člen
Slovenskej armády 1747/13
Zlaté Moravce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 26.03.1997)
Štefan Štefanka - člen
Jurkovičová 6
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 23.05.1994)
Ing. Ladislav Takáč - člen
Jégeho 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Tibor Vaňúr - člen
Muškátova 6
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Anton Zelenka - člen
Nitrianska 26
Zlaté Moravce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Ing. Gejza Böhm - predseda
Budyšinská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 15.12.2005)
Anton Bledý - člen
Dlhá 42
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.03.1997 do: 15.12.2005)
Ing. Justín Štibraný - člen
štvrť Laca Novomeského 3
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.1997 do: 15.12.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať menom v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.04.1992 do: 15.12.2005)
Základné imanie: 
179 186 000 Sk
  (od: 24.05.1994 do: 15.12.2005)
277 128 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
Akcie: 
Počet: 179186
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.05.1994 do: 15.12.2005)
Počet: 268814
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
Počet: 8314
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 23.05.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Blaškovič - člen
Jasovská 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 23.05.1994)
Ladislav Fuska - člen
Javorova 2
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Ing. Dana Haľamová
Saratovska 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1994 do: 07.02.1996)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 15.12.2005)
RNDr. Eduard Horváth - predseda
Jasovská 17
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 15.12.2005)
Milan Chňapek
Clementisova 41
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.1994 do: 07.02.1996)
Milan Chňapek - člen
Clementisa 41
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.1996 do: 15.12.2005)
Ing. Vladimír Kalec - člen
Štefánikova 42
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Tomáš Križan - člen
Benkova 15
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 23.05.1994)
Ing. Ján Líška - člen
Žitná 60
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Ing. Peter Papp - podpredseda
Wilsonovo nábrežie 180
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 23.05.1994)
Ing. Peter Papp - predseda
Wilsonovo nábr. 180
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Dr. Stanislav Silný - predseda
Vajanského 909/C
Galanta
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 07.02.1996)
Štefan Štefanka - podpredseda
Jurkovičova 6/4
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1992 do: 03.03.1993)
Ing. Ladislav Takáč - člen
Jégeho 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.1993 do: 23.05.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 8K 174/98-2302 zo dňa 24.08.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2005, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti Nitrianske strojárne, a.s. po splnení rozvrhového uznesenia. Zároveň súd zbavil advokáta JUDr. Romana Slivku, CSc. funkcie správcu konkurznej podstaty. Po splnení rozvrhového uznesenia spoločnosti nezostal žiaden majetok. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa 171/N v y m a z u j e sa dňom 16.12.2005 obchodná spoločnosť Nitrianske strojárne, a.s. so sídlom Dvorčianska č. 411/59, 949 05 Nitra, IČO: 31 411 703, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 16.12.2005)
Notársky zápis z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1993, 3.12.93, stanovy spoločnosti prijaté valným zhromaždením dňa 24.6.1993 v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 489
  (od: 24.05.1994 do: 15.12.2005)
Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 22.11.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 489
  (od: 08.02.1996 do: 15.12.2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.11.1998 pod č.k. 8K 174/98 bol na majetok akciovej spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený komerčný právnik JUDr. Roman Slivka so sídlom Rajecká 5, 821 07 Bratislava.
  (od: 17.12.1998 do: 15.12.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)