Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  163/S

Business name: 
Roľnícke družstvo Pôtor - Žihľava v likvidácii
  (from: 08/26/2004)
Registered seat: 
Pôtor 991 03
  (from: 10/19/1993)
Identification number (IČO): 
31 593 909
  (from: 10/19/1993)
Date of entry: 
10/19/1993
  (from: 10/19/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/19/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lestníctve, vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 10/19/1993)
veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 08/10/2001)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/10/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/10/2001)
sprostredkovateľská činnosť v službách okrem činností, na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 08/10/2001)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi a stavebnými mechanizmami
  (from: 08/10/2001)
predaj poľnohospodárskych produktov v rozsahu voľných živností
  (from: 08/10/2001)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 08/10/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/26/2004)
Ing. Stanislav Kukučka - predseda
Okružná 43
Veľký Krtíš
  (from: 10/19/1993)
Ing. Anna Ivanová - podpredseda
40
Pôtor
  (from: 10/19/1993)
Ján Ďuriš - člen
78
Pôtor
  (from: 08/10/2001)
Dušan Sanda - člen
275
Žihľava
  (from: 08/10/2001)
Branislav Laco - člen
12
Pôtor
  (from: 08/10/2001)
Acting: 
Za družstvo koná likvidátor samostatne.
  (from: 08/26/2004)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 10/19/1993)
Basic member contribution: 
1 000 Sk
  (from: 10/19/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/19/2004
  (from: 08/26/2004)
 Liquidators:
Ivana Koždoňová
Boženy Nemcovej 47
Veľký Krtíš 990 01
From: 06/09/2004
  (from: 06/30/2017)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schôdze konanej dňa 10.10.1993 schválením stanov v zmysle § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/19/1993)
. Uznesením členskej schôdze kkonanej dňa 21.10.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/10/2001)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person