Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4694/B

Obchodné meno: 
Chemko, a. s. Slovakia
  (od: 02.04.2009)
Sídlo: 
Mlynské nivy 10
Bratislava 821 09
  (od: 19.12.2018)
IČO: 
36 210 625
  (od: 22.11.2001)
Deň zápisu: 
22.11.2001
  (od: 22.11.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.11.2001)
Predmet činnosti: 
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie, gumárenských chemikálií, Novokolu, základných výrobkov organickej a anorganickej chémie, základných anorganických kyselín, látok organickej chémie na báze acetónu, špavku, organických kyselín a alkoholov, ekoolejov
  (od: 22.11.2001)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe
  (od: 22.11.2001)
obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papiernickými, hutníckymi, železiarskymi, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými (priemyselné chemikálie, agrochemikálie, hnojivá, spotrebná chémia, plasty), automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel a dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, kŕmnymi zmesami a premixami, autodoplnkami a autopríslušenstvom
  (od: 22.11.2001)
obchodný servis
  (od: 22.11.2001)
colný deklarant
  (od: 22.11.2001)
poskytovanie colno-deklaračných služieb
  (od: 22.11.2001)
vystavovanie dokladov v režime tranzitu
  (od: 22.11.2001)
leasingová činnosť
  (od: 22.11.2001)
prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie
  (od: 22.11.2001)
poradenstvo v oblasti životného prostredia a enviromentálnej politiky
  (od: 22.11.2001)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (od: 22.11.2001)
výroba čistiacich, lešťiacich a kozmetických prípravkov
  (od: 02.04.2002)
nákup a predaj výrobkov aldehydovej chémie, malotonážnej chémie, hnojív, strojárskych výrobkov, vyhradených technických zariadení, meracej a regulačnej techniky
  (od: 02.04.2002)
marketingová činnosť
  (od: 02.04.2002)
spracovanie dát a súvisiacich činností
  (od: 02.04.2002)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 02.04.2002)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých
  (od: 02.04.2002)
zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (od: 02.04.2002)
uvádzanie výbušnín do obehu
  (od: 02.04.2002)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie výbušnín
  (od: 02.04.2002)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 02.04.2002)
spracovanie údajov - poskytovanie služieb a prác v oblasti spracovania personálnej a mzdovej agendy na výpočtovej technike
  (od: 13.05.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.05.2004)
účtovnícke, ekonomické, organizačné a finančné poradenstvo a služby s tým spojené
  (od: 13.05.2004)
sklárske práce (fúkanie skla, zhotovovanie sklenných aparatúr, oprava laboratórnych sklenných aparatúr)
  (od: 13.05.2004)
poskytovanie služieb aplikačného manažéra
  (od: 13.05.2004)
poradenstvo v oblasti systému kvality, výkon auditov systému kvality
  (od: 13.05.2004)
výkon analýz a poradenstvo v oblasti špeciálnej analytickej chémie
  (od: 13.05.2004)
analýza odpadov, vôd
  (od: 13.05.2004)
výkon metrologických činností
  (od: 13.05.2004)
výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (od: 13.05.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 13.05.2004)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 06.09.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 06.09.2004)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 06.09.2004)
činnosť bezpečnostného poradcu pri manipulácii s nákladmi
  (od: 06.10.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.12.2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 28.12.2013)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 28.12.2013)
výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (od: 28.12.2013)
výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
  (od: 28.12.2013)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (od: 28.12.2013)
výroba elektromerov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (od: 28.12.2013)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (od: 28.12.2013)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (od: 28.12.2013)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 28.12.2013)
počítačové služby
  (od: 28.12.2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 28.12.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 28.12.2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 28.12.2013)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 28.12.2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.02.2014)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 25.02.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 25.02.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 25.02.2014)
zámočníctvo
  (od: 25.02.2014)
kovoobrábanie
  (od: 25.02.2014)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 25.02.2014)
klampiarstvo
  (od: 25.02.2014)
murárstvo
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 25.02.2014)
reklamná a a propagačná činnosť
  (od: 24.01.2015)
faktoring a forfaiting
  (od: 16.12.2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 16.12.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 16.12.2014)
administratívne a sekretárske práce
  (od: 16.12.2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 16.12.2014)
zasielateľstvo
  (od: 16.12.2014)
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
  (od: 16.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 16.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 16.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 16.12.2014)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 10.01.2018)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.01.2018)
výroba organických chemikálií: výroba organických zlúčenín s dusíkatou funkčnou skupinou
  (od: 10.01.2018)
maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami, ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om
  (od: 10.01.2018)
skladovanie
  (od: 10.01.2018)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (od: 10.01.2018)
výskum a experimentálny vývoj špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
  (od: 10.01.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 10.01.2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 10.01.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.11.2001)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019)
Ing. Michal Bočko - člen
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú vždy minimálne dvaja členovania predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.04.2014)
Základné imanie: 
21 334 000 EUR Rozsah splatenia: 21 334 000 EUR
  (od: 04.05.2021)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 05.03.2009)
Počet: 213
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 04.05.2021)
Akcionár: 
ENERGOCHEMICA SE
Janáčkovo nábřeží 478/39
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
  (od: 26.10.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Boris Kreheľ - predseda
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014)
RNDr. Igor Chomča , PhD.
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 21.09.2018
  (od: 03.10.2018)
Tatiana Krochmalová
Okružná 476/7
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 26.10.2018
  (od: 03.05.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 3.9.2001 v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (od: 22.11.2001)
Zmena stanov zo dňa 7.8.2002.
  (od: 21.04.2004)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.2002 - priebeh osvedčený notárskou zápisniciou č. N 316/2002 Nz 319/2002 zo dňa 10.6.2002. Doplnok č.1 k Osvedčeniu o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. Nz 522/2002 zo dňa 17.9.2002.
  (od: 13.05.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 340/2003, Nz 78471/2003 zo dňa 8.9.2003. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 366/2003, Nz 84218/2003 zo dňa 24.9.2003.
  (od: 23.10.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2009. forma not. zápisnice N 1141/2009 Nz 9888/2009 zmena obchodného mena z CHEMZA, a.s. Strážske na Chemko, a.s. Slovakia
  (od: 02.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 103/2009, Nz 10704/2009 zo dňa 2.4.2009.
  (od: 23.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 47/2009, Nz 18487/2009 zo dňa 3.6.2009 a N 58/2009, Nz 18927/2009 zo dňa 5.6.2009.
  (od: 27.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.12.2009.
  (od: 23.03.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2010.
  (od: 09.10.2010)
Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9440/2011 zo dňa 16.3.2011 - zvýšenie základného imania.
  (od: 22.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 462/2013, Nz 15683/2013 NCRls 16006/2013 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou zo dňa 13.05.2013.
  (od: 24.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.12.2013.
  (od: 28.12.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2013.
  (od: 25.02.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.04.2014 vo forme notárskej zápisncie N 286/2014, Nz 13148/2014, NCRIs 13384/2014.
  (od: 11.04.2014)
Notárska zápisnica - N 879/2014, Nz 45340/2014, NCRls 46165/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2014.
  (od: 16.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2015
  (od: 19.12.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 518/2017, Nz 26342/2017, NCRls 26887/2017 zo dňa 31.07.2017.
  (od: 11.08.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 882/2017, Nz 59989/2017, NCRIs 60774/2017 zo dňa 23.12.2017 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Light Stabilizers, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 43 852 670 a nástupníckou spoločnosťou Chemko, a.s. Slovakia, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 210 625, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.
  (od: 10.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 981/2018, Nz 52474/2018, NCRls 53128/2018 zo dňa 11.12.2018.
  (od: 19.12.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2018. Oznámenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 25.10.2018 - 26.10.2018.
  (od: 03.05.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 10.01.2018)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Light Stabilizers, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 10.01.2018)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 23.06.2010 (podpisy osvedčené dňa 30.06.2010) uzatvorená medzi predávajúcim: Chemko, a. s. Slovakia, IČO: 36 210 625 a kupujúcim: Ekologické služby, s.r.o., IČO: 36 205 443.
  (od: 09.10.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021
Dátum výpisu:  07.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)