Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4694/B

Obchodné meno: 
Chemko, a. s. Slovakia
  (od: 02.04.2009)
CHEMZA, a.s. Strážske
  (od: 22.11.2001 do: 01.04.2009)
Sídlo: 
Mlynské nivy 10
Bratislava 821 09
  (od: 19.12.2018)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 16.12.2014 do: 18.12.2018)
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (od: 19.12.2008 do: 15.12.2014)
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 22.11.2001 do: 18.12.2008)
IČO: 
36 210 625
  (od: 22.11.2001)
Deň zápisu: 
22.11.2001
  (od: 22.11.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.11.2001)
Predmet činnosti: 
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie, gumárenských chemikálií, Novokolu, základných výrobkov organickej a anorganickej chémie, základných anorganických kyselín, látok organickej chémie na báze acetónu, špavku, organických kyselín a alkoholov, ekoolejov
  (od: 22.11.2001)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe
  (od: 22.11.2001)
obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papiernickými, hutníckymi, železiarskymi, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými (priemyselné chemikálie, agrochemikálie, hnojivá, spotrebná chémia, plasty), automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel a dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, kŕmnymi zmesami a premixami, autodoplnkami a autopríslušenstvom
  (od: 22.11.2001)
obchodný servis
  (od: 22.11.2001)
colný deklarant
  (od: 22.11.2001)
poskytovanie colno-deklaračných služieb
  (od: 22.11.2001)
vystavovanie dokladov v režime tranzitu
  (od: 22.11.2001)
leasingová činnosť
  (od: 22.11.2001)
prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie
  (od: 22.11.2001)
poradenstvo v oblasti životného prostredia a enviromentálnej politiky
  (od: 22.11.2001)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (od: 22.11.2001)
výroba čistiacich, lešťiacich a kozmetických prípravkov
  (od: 02.04.2002)
nákup a predaj výrobkov aldehydovej chémie, malotonážnej chémie, hnojív, strojárskych výrobkov, vyhradených technických zariadení, meracej a regulačnej techniky
  (od: 02.04.2002)
marketingová činnosť
  (od: 02.04.2002)
spracovanie dát a súvisiacich činností
  (od: 02.04.2002)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 02.04.2002)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých
  (od: 02.04.2002)
zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (od: 02.04.2002)
uvádzanie výbušnín do obehu
  (od: 02.04.2002)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie výbušnín
  (od: 02.04.2002)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 02.04.2002)
spracovanie údajov - poskytovanie služieb a prác v oblasti spracovania personálnej a mzdovej agendy na výpočtovej technike
  (od: 13.05.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.05.2004)
účtovnícke, ekonomické, organizačné a finančné poradenstvo a služby s tým spojené
  (od: 13.05.2004)
sklárske práce (fúkanie skla, zhotovovanie sklenných aparatúr, oprava laboratórnych sklenných aparatúr)
  (od: 13.05.2004)
poskytovanie služieb aplikačného manažéra
  (od: 13.05.2004)
poradenstvo v oblasti systému kvality, výkon auditov systému kvality
  (od: 13.05.2004)
výkon analýz a poradenstvo v oblasti špeciálnej analytickej chémie
  (od: 13.05.2004)
analýza odpadov, vôd
  (od: 13.05.2004)
výkon metrologických činností
  (od: 13.05.2004)
výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (od: 13.05.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 13.05.2004)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 06.09.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 06.09.2004)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 06.09.2004)
činnosť bezpečnostného poradcu pri manipulácii s nákladmi
  (od: 06.10.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.12.2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 28.12.2013)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 28.12.2013)
výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (od: 28.12.2013)
výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
  (od: 28.12.2013)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (od: 28.12.2013)
výroba elektromerov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (od: 28.12.2013)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (od: 28.12.2013)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (od: 28.12.2013)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 28.12.2013)
počítačové služby
  (od: 28.12.2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 28.12.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 28.12.2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 28.12.2013)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 28.12.2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.02.2014)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 25.02.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 25.02.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 25.02.2014)
zámočníctvo
  (od: 25.02.2014)
kovoobrábanie
  (od: 25.02.2014)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 25.02.2014)
klampiarstvo
  (od: 25.02.2014)
murárstvo
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.02.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 25.02.2014)
reklamná a a propagačná činnosť
  (od: 24.01.2015)
faktoring a forfaiting
  (od: 16.12.2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 16.12.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 16.12.2014)
administratívne a sekretárske práce
  (od: 16.12.2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 16.12.2014)
zasielateľstvo
  (od: 16.12.2014)
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
  (od: 16.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 16.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 16.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 16.12.2014)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 10.01.2018)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.01.2018)
výroba organických chemikálií: výroba organických zlúčenín s dusíkatou funkčnou skupinou
  (od: 10.01.2018)
maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami, ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om
  (od: 10.01.2018)
skladovanie
  (od: 10.01.2018)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (od: 10.01.2018)
výskum a experimentálny vývoj špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
  (od: 10.01.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 10.01.2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 10.01.2018)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 06.09.2004 do: 15.12.2014)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (od: 22.11.2001 do: 01.04.2009)
reklamné a marketingové služby
  (od: 16.12.2014 do: 23.01.2015)
technik požiarnej ochrany
  (od: 13.05.2004 do: 01.04.2009)
technicko-priemyselná ochrana
  (od: 13.05.2004 do: 01.04.2009)
poradenstvo v oblasti technicko-priemyselnej ochrany
  (od: 13.05.2004 do: 01.04.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.11.2001)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019)
Ing. Michal Bočko - člen
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 01.04.2009)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 07.10.2005 Skončenie funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 27.03.2009 Skončenie funkcie: 03.06.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Ivan Bednář - člen
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.12.2009
  (od: 23.03.2010 do: 10.04.2014)
Ing. Ivan Bednář - člen
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.12.2009 Skončenie funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014 do: 10.04.2014)
Ing. Oľga Bereznaninová - člen
210
Staré
Vznik funkcie: 15.01.2005
  (od: 20.01.2005 do: 28.10.2005)
Ing. Oľga Bereznaninová - člen
210
Staré
Vznik funkcie: 15.01.2005 Skončenie funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 28.10.2005)
Ing. Michal Bočko - člen
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014 do: 09.04.2019)
Ing. Michal Bočko - člen
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 04.04.2014 Skončenie funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019 do: 09.04.2019)
Ing. Michal Bočko - člen
Třebíčska 1844/19
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 23.09.2003
  (od: 23.10.2004 do: 28.10.2005)
Ing. Michal Bočko - člen
Třebíčska 1844/19
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 23.09.2003 Skončenie funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 28.10.2005)
Ing. Alena Cehulová
Vihorlatská 623
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 16.04.2003
  (od: 06.09.2004 do: 19.01.2005)
Ing. Alena Cehulová
Vihorlatská 623
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 16.04.2003 Skončenie funkcie: 14.01.2005
  (od: 20.01.2005 do: 19.01.2005)
Vladimír Fiľakovský - podpredseda
Tatranská 3
Košice
  (od: 22.11.2001 do: 11.11.2002)
Vladimír Fiľakovský - podpredseda
Tatranská 3
Košice
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 12.11.2002 do: 20.04.2004)
Vladimír Fiľakovský - podpredseda
Tatranská 3
Košice
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 21.04.2004 do: 20.04.2004)
Ing. Jozef Foltín - člen
1. mája 60/39
Vranov nad Topľou
  (od: 22.11.2001 do: 03.03.2002)
Ing. Jozef Foltín - predseda
1. mája 60/39
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 07.08.2002
  (od: 21.04.2004 do: 22.10.2004)
Ing. Jozef Foltín - predseda
1. mája 60/39
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 07.08.2002 Skončenie funkcie: 21.08.2003
  (od: 23.10.2004 do: 22.10.2004)
Ing. Jozef Horochonič - člen
Štúrova 563
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 07.08.2002 Skončenie funkcie: 16.04.2003
  (od: 21.04.2004 do: 05.09.2004)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K. Čulena 8
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K. Čulena 8
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.03.2009 Skončenie funkcie: 03.06.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Luděk Klč - člen
SNP 42
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 07.08.2002 Skončenie funkcie: 16.04.2003
  (od: 21.04.2004 do: 05.09.2004)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014 do: 09.04.2019)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.04.2014 Skončenie funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019 do: 09.04.2019)
Ing. Pavol Mencák
Murgaša 16
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 16.04.2003
  (od: 06.09.2004 do: 05.10.2004)
Ing. Pavol Mencák - predseda
J. Murgaša 1317/16
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.09.2003
  (od: 06.10.2004 do: 28.10.2005)
Ing. Pavol Mencák - predseda
J. Murgaša 1317/16
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.09.2003 Skončenie funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 28.10.2005)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014 do: 09.04.2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 04.04.2014 Skončenie funkcie: 04.04.2019
  (od: 10.04.2019 do: 09.04.2019)
Ing. Milan Sedlák - člen
Štítnicka 15
Rožňava
  (od: 04.03.2002 do: 11.11.2002)
Ing. Milan Sedlák - člen
Štítnicka 15
Rožňava
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 12.11.2002 do: 20.04.2004)
Ing. Milan Sedlák - člen
Štítnicka 15
Rožňava
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 21.04.2004 do: 20.04.2004)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
  (od: 22.11.2001 do: 11.11.2002)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 12.11.2002 do: 20.04.2004)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 21.04.2004 do: 20.04.2004)
Mgr. Milan Urbanovský - člen
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 26.06.2009)
Mgr. Milan Urbanovský - člen
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 27.03.2009 Skončenie funkcie: 03.06.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
Mgr. Milan Urbanovský - predseda
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 01.04.2009)
Mgr. Milan Urbanovský - predseda
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.10.2005 Skončenie funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Miroslav Zlatohlávek
Kríková 18
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 03.06.2009
  (od: 27.06.2009 do: 22.03.2010)
Miroslav Zlatohlávek
Kríková 18
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 03.06.2009 Skončenie funkcie: 01.12.2009
  (od: 23.03.2010 do: 22.03.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú vždy minimálne dvaja členovania predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.04.2014)
V mene spoločnosti koná a podpisuje jediný člen predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 27.06.2009 do: 10.04.2014)
V mene spoločnosti konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (od: 02.04.2009 do: 26.06.2009)
V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje jeden člen predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 22.09.2006 do: 01.04.2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 22.11.2001 do: 21.09.2006)
Základné imanie: 
21 334 000 EUR Rozsah splatenia: 21 334 000 EUR
  (od: 04.05.2021)
19 334 000 EUR Rozsah splatenia: 19 334 000 EUR
  (od: 07.11.2017 do: 03.05.2021)
17 134 000 EUR Rozsah splatenia: 17 134 000 EUR
  (od: 11.08.2017 do: 06.11.2017)
16 834 000 EUR Rozsah splatenia: 16 834 000 EUR
  (od: 13.12.2016 do: 10.08.2017)
16 834 000 EUR Rozsah splatenia: 16 134 000 EUR
  (od: 19.12.2015 do: 12.12.2016)
15 834 000 EUR Rozsah splatenia: 15 834 000 EUR
  (od: 25.06.2015 do: 18.12.2015)
15 834 000 EUR Rozsah splatenia: 12 034 000 EUR
  (od: 16.12.2014 do: 24.06.2015)
10 334 000 EUR Rozsah splatenia: 10 334 000 EUR
  (od: 24.05.2013 do: 15.12.2014)
1 934 000 EUR Rozsah splatenia: 1 934 000 EUR
  (od: 22.04.2011 do: 23.05.2013)
1 034 000 EUR Rozsah splatenia: 1 034 000 EUR
  (od: 09.10.2010 do: 21.04.2011)
1 034 000 EUR Rozsah splatenia: 334 000 EUR
  (od: 23.04.2009 do: 08.10.2010)
34 000 EUR Rozsah splatenia: 34 000 EUR
  (od: 05.03.2009 do: 22.04.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 13.05.2004 do: 04.03.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 22.11.2001 do: 12.05.2004)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 05.03.2009)
Počet: 213
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 04.05.2021)
Počet: 193
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 07.11.2017 do: 03.05.2021)
Počet: 171
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 11.08.2017 do: 06.11.2017)
Počet: 168
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 19.12.2015 do: 10.08.2017)
Počet: 158
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 16.12.2014 do: 18.12.2015)
Počet: 103
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 24.05.2013 do: 15.12.2014)
Počet: 19
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 22.04.2011 do: 23.05.2013)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
  (od: 23.04.2009 do: 21.04.2011)
Počet: 1000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.2001 do: 04.03.2009)
Akcionár: 
ENERGOCHEMICA SE
Janáčkovo nábřeží 478/39
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
  (od: 26.10.2017)
Chemko, a.s. Strážske
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (od: 02.04.2009 do: 08.10.2010)
Chemko, a.s. Strážske
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 13.05.2004 do: 01.04.2009)
Chemko, a.s. Strážske v likvidácii
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (od: 09.10.2010 do: 21.08.2012)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 22.08.2012 do: 25.10.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Boris Kreheľ - predseda
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014)
RNDr. Igor Chomča , PhD.
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 21.09.2018
  (od: 03.10.2018)
Tatiana Krochmalová
Okružná 476/7
Strážske 072 22
Vznik funkcie: 26.10.2018
  (od: 03.05.2019)
JUDr. Ing. Michal Bartók
Sienkiewiczova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 26.06.2009)
JUDr. Ing. Michal Bartók
Sienkiewiczova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.03.2009 Skončenie funkcie: 03.06.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 11
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 07.12.2006)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 11
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.10.2005 Skončenie funkcie: 12.11.2006
  (od: 08.12.2006 do: 07.12.2006)
Eleonóra Bartóková
Okružná 12
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.11.2006
  (od: 08.12.2006 do: 01.04.2009)
Eleonóra Bartóková
Okružná 12
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 13.11.2006 Skončenie funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Martin Bartoš
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014 do: 02.10.2018)
Ing. Martin Bartoš
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.04.2014 Skončenie funkcie: 21.09.2018
  (od: 03.10.2018 do: 02.10.2018)
Ing. Michal Bočko
Třebíčska 19
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 29.09.2010
  (od: 09.10.2010 do: 10.04.2014)
Ing. Michal Bočko
Třebíčska 19
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 29.09.2010 Skončenie funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014 do: 10.04.2014)
Ing. Dušan Hordoš - podpredseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
  (od: 22.11.2001 do: 11.11.2002)
Ing. Dušan Hordoš, PhD. - podpredseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 12.11.2002 do: 20.04.2004)
Ing. Dušan Hordoš, PhD. - podpredseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 21.04.2004 do: 20.04.2004)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
  (od: 21.04.2004 do: 13.09.2004)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
Skončenie funkcie: 12.07.2004
  (od: 14.09.2004 do: 13.09.2004)
RNDr. Igor Chomča , PhD.
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 29.09.2010
  (od: 09.10.2010 do: 10.04.2014)
RNDr. Igor Chomča , PhD.
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 29.09.2010 Skončenie funkcie: 04.04.2014
  (od: 11.04.2014 do: 10.04.2014)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K.Čulena 8
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 01.04.2009)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K.Čulena 8
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 07.10.2005 Skončenie funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD.
Handlovská 27
Bratislava
Vznik funkcie: 12.07.2004
  (od: 14.09.2004 do: 28.10.2005)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD.
Handlovská 27
Bratislava
Vznik funkcie: 12.07.2004 Skončenie funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 28.10.2005)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottbuská 2
Košice
  (od: 22.11.2001 do: 11.11.2002)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottbuská 2
Košice
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 12.11.2002 do: 20.04.2004)
Ing. Ján Partila
K Amfiteátru 1
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 27.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Ján Partila
K Amfiteátru 1
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 27.03.2009 Skončenie funkcie: 03.06.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
  (od: 22.11.2001 do: 11.11.2002)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 12.11.2002 do: 20.04.2004)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 21.04.2004 do: 20.04.2004)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
  (od: 22.11.2001 do: 11.11.2002)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 12.11.2002 do: 20.04.2004)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
Skončenie funkcie: 07.08.2002
  (od: 21.04.2004 do: 20.04.2004)
RNDr. Mária Špiváková - člen
Štefánikova 1413/70
Michalovce
  (od: 04.03.2002 do: 10.02.2006)
RNDr. Mária Špiváková - člen
Štefánikova 1413/70
Michalovce
Skončenie funkcie: 09.01.2006
  (od: 11.02.2006 do: 10.02.2006)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
  (od: 21.04.2004 do: 28.10.2005)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
Skončenie funkcie: 07.10.2005
  (od: 29.10.2005 do: 28.10.2005)
Ján Hrinko - člen
Vihorlatská 623
Strážske
Skončenie funkcie: 26.10.2018
  (od: 03.05.2019 do: 02.05.2019)
Ján Hrinko - člen
Vihorlatská 623
Strážske
  (od: 04.03.2002 do: 02.05.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 3.9.2001 v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (od: 22.11.2001)
Zmena stanov zo dňa 7.8.2002.
  (od: 21.04.2004)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.2002 - priebeh osvedčený notárskou zápisniciou č. N 316/2002 Nz 319/2002 zo dňa 10.6.2002. Doplnok č.1 k Osvedčeniu o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. Nz 522/2002 zo dňa 17.9.2002.
  (od: 13.05.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 340/2003, Nz 78471/2003 zo dňa 8.9.2003. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 366/2003, Nz 84218/2003 zo dňa 24.9.2003.
  (od: 23.10.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2009. forma not. zápisnice N 1141/2009 Nz 9888/2009 zmena obchodného mena z CHEMZA, a.s. Strážske na Chemko, a.s. Slovakia
  (od: 02.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 103/2009, Nz 10704/2009 zo dňa 2.4.2009.
  (od: 23.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 47/2009, Nz 18487/2009 zo dňa 3.6.2009 a N 58/2009, Nz 18927/2009 zo dňa 5.6.2009.
  (od: 27.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.12.2009.
  (od: 23.03.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2010.
  (od: 09.10.2010)
Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9440/2011 zo dňa 16.3.2011 - zvýšenie základného imania.
  (od: 22.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 462/2013, Nz 15683/2013 NCRls 16006/2013 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou zo dňa 13.05.2013.
  (od: 24.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.12.2013.
  (od: 28.12.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2013.
  (od: 25.02.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.04.2014 vo forme notárskej zápisncie N 286/2014, Nz 13148/2014, NCRIs 13384/2014.
  (od: 11.04.2014)
Notárska zápisnica - N 879/2014, Nz 45340/2014, NCRls 46165/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2014.
  (od: 16.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2015
  (od: 19.12.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 518/2017, Nz 26342/2017, NCRls 26887/2017 zo dňa 31.07.2017.
  (od: 11.08.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 882/2017, Nz 59989/2017, NCRIs 60774/2017 zo dňa 23.12.2017 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Light Stabilizers, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 43 852 670 a nástupníckou spoločnosťou Chemko, a.s. Slovakia, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 210 625, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.
  (od: 10.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 981/2018, Nz 52474/2018, NCRls 53128/2018 zo dňa 11.12.2018.
  (od: 19.12.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2018. Oznámenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 25.10.2018 - 26.10.2018.
  (od: 03.05.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 10.01.2018)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Light Stabilizers, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (od: 10.01.2018)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 23.06.2010 (podpisy osvedčené dňa 30.06.2010) uzatvorená medzi predávajúcim: Chemko, a. s. Slovakia, IČO: 36 210 625 a kupujúcim: Ekologické služby, s.r.o., IČO: 36 205 443.
  (od: 09.10.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021
Dátum výpisu:  07.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)