Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  64/L

Obchodné meno: 
CONTAL OK, spol. s r.o.
  (od: 09.04.1998)
CONTAL OK spol. s r.o. Žilina
  (od: 29.03.1991 do: 08.04.1998)
Sídlo: 
Fr. Mráza 289/2
Žilina 010 01
  (od: 13.12.2001)
Vysokoškolákov 4
Žilina 010 08
  (od: 09.04.1998 do: 12.12.2001)
Žilina 010 01
  (od: 29.03.1991 do: 08.04.1998)
IČO: 
00 633 399
  (od: 29.03.1991)
Deň zápisu: 
29.03.1991
  (od: 29.03.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 29.03.1991)
Predmet činnosti: 
automatizované spracovanie dát
  (od: 03.12.1992)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. z autor.
  (od: 03.12.1992)
sprostredkovanie obchodu a marketing
  (od: 03.12.1992)
veľkoob. so spotrebnou a výpoč. technikou a náhrad. dielmi
  (od: 03.12.1992)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 03.12.1992)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 03.12.1992)
výroba kancel. strojov a počítač./ vrátane prístr. na sprac. dát/
  (od: 03.12.1992)
systémy pre zabezpečovanie objektov
  (od: 02.08.1994)
telekomunikácie (s výnimkou činnosti § 3 odst. 2 písm. h)
  (od: 02.08.1994)
projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 04.05.2012)
a/ výroba a predaj všetkých druhov počítačov a počítačových programov, zabezpečovacích a riadiacich systémov, periférnych zariadení a počítačových sietí
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
b/ poskytovanie všetkých druhov služieb spojených s činnosťou pod bodom a/, ako aj s dovážaním zariadení podporujúcim túto činnosť
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
c/ prevádzka a poskytovanie marketingových služieb spojených s činnosťami bodov a/, b/
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
d/ prevádzkovanie zahranično-obchodných operácií spojených s vyššie popísanými čin- nosťami, vrátane propagácie v súlade s československými právnymi predpismi
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
Spoločníci: 
HOUR, spol. s r.o. IČO: 31 586 163
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
  (od: 09.09.2022)
CONTAL SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 36 009 521
Fr. Mráza 289/2
Žilina
  (od: 03.08.1998 do: 02.06.2005)
Claes Ahlström
Nygatan 23
Marstrand 440 30
Švédske kráľovstvo
  (od: 05.09.2008 do: 26.04.2019)
Ing. Martin Klaudíny
Osiková 13
Žilina
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
Ing. Dušan Kollárik
Galandova 22
Martin
  (od: 02.08.1994 do: 28.10.1997)
Ing. Ján N í z k y
Osiková 11/3211
Žilina 010 07
  (od: 05.09.2008 do: 26.04.2019)
Ing. Ján N í z k y
Osiková ll
Žilina
  (od: 03.08.1998 do: 04.09.2008)
Ing. Ján N í z k y
Osiková ll
Žilina
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
Ing. Ján N í z k y
Osiková ll
Žilina
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
  (od: 27.04.2019 do: 08.09.2022)
Ove A h l s t r ö m
Orangerigatan 1
Gothenburg 412 66
Švédske kráľovstvo
  (od: 05.09.2008 do: 26.04.2019)
Ove A h l s t r ö m
Bohusgatan 24
Gothenburg
Švédske kráľovstvo
  (od: 03.08.1998 do: 04.09.2008)
Ove A h l s t r ö m
Daškova 3077
Praha
Česká republika
  (od: 29.10.1997 do: 02.08.1998)
Ove A h l s t r ö m
Daškova 3077
Praha
Česká republika
  (od: 02.08.1994 do: 28.10.1997)
Ove A h l s t r ö m
Daškova 3077
Praha
Česká republika
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
Ove A h l s t r ö m
Gustavsgatan 1
Göteborg 416 69
Švédske kráľovstvo
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
Ing. Slavomír S ý k o r a
Jánošíkova 1250
Praha
Česká republika
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
Ing. Slavomír S ý k o r a
Jánošíkova 1250
Praha
Česká republika
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
Výška vkladu každého spoločníka: 
HOUR, spol. s r.o.
  (od: 27.04.2019 do: 08.09.2022)
HOUR, spol. s r.o.
Vklad: 33 200 EUR Splatené: 33 200 EUR
  (od: 09.09.2022)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 100 366 Sk Splatené: 100 366 Sk
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 480 000 Sk Splatené: 480 000 Sk
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
Ing. Ján N í z k y
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
Ing. Slavomír S ý k o r a
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 780 000 Sk Splatené: 780 000 Sk
  (od: 02.08.1994 do: 28.10.1997)
Ing. Ján N í z k y
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
Ing. Slavomír S ý k o r a
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
Ing. Dušan Kollárik
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 02.08.1994 do: 28.10.1997)
Ing. Martin Klaudíny
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 800 000 Sk Splatené: 800 000 Sk
  (od: 29.10.1997 do: 02.08.1998)
Ing. Ján N í z k y
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 03.08.1998 do: 02.06.2005)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 800 000 Sk Splatené: 800 000 Sk
  (od: 03.08.1998 do: 02.06.2005)
CONTAL SLOVAKIA, s.r.o.
Vklad: 110 000 Sk Splatené: 110 000 Sk
  (od: 03.08.1998 do: 02.06.2005)
Ing. Ján N í z k y
  (od: 03.06.2005 do: 04.09.2008)
Ing. Ján N í z k y
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 05.09.2008 do: 29.12.2009)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 750 000 Sk Splatené: 750 000 Sk
  (od: 03.06.2005 do: 04.09.2008)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 05.09.2008 do: 29.12.2009)
Claes Ahlström
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 05.09.2008 do: 29.12.2009)
Ing. Ján N í z k y
Vklad: 8 298,47 EUR Splatené: 8 298,47 EUR
  (od: 30.12.2009 do: 26.04.2019)
Ove A h l s t r ö m
Vklad: 16 596,95 EUR Splatené: 16 596,95 EUR
  (od: 30.12.2009 do: 26.04.2019)
Claes Ahlström
Vklad: 8 298,47 EUR Splatené: 8 298,47 EUR
  (od: 30.12.2009 do: 26.04.2019)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 03.03.2003)
konateľ
  (od: 03.08.1998 do: 02.03.2003)
konatelia
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
konatelia
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
konatelia
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
Ing. Milan Urbaník
Kvetná 2397/8
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 16.04.2019
  (od: 27.04.2019)
Ing. Ján N í z k y
Osiková ll
Žilina
  (od: 03.12.1992 do: 02.08.1998)
Ing. Ján N í z k y
Osiková ll
Žilina
  (od: 03.08.1998 do: 02.03.2003)
Ing. Ján Nízky
Osiková 11/3211
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 23.07.1992
  (od: 05.09.2008 do: 26.04.2019)
Ing. Ján Nízky
Osiková 11/3211
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 23.07.1992 Skončenie funkcie: 16.04.2019
  (od: 27.04.2019 do: 26.04.2019)
Ing. Ján Nízky
Osiková ll
Žilina
Vznik funkcie: 23.07.1992
  (od: 03.03.2003 do: 04.09.2008)
Ove A h l s t r ö m
Daškova 3077
Praha
Česká republika
  (od: 03.12.1992 do: 08.04.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 03.03.2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 03.08.1998 do: 02.03.2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 02.08.1994 do: 02.08.1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, súčasne.
  (od: 03.12.1992 do: 01.08.1994)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje generálny riaditeľ Ján Mintal.
  (od: 29.03.1991 do: 02.12.1992)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 27.04.2019)
33 193,89 EUR Rozsah splatenia: 33 193,89 EUR
  (od: 30.12.2009 do: 26.04.2019)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 03.03.2003 do: 29.12.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 29.10.1997 do: 02.03.2003)
600 000 Sk
  (od: 03.12.1992 do: 28.10.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou lNZ 9l/9l lN lOO/9l zo dňa 7.3.l99l, povolené rozhodnutím FMF č. O2O73 zo dňa 3l.l.l99l Na zasadnutí správnej rady konanom v dňoch 20.-22.8.1991 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 228
  (od: 29.03.1991)
Na zasadnutí správnej rady konanom dňa 23.7.l992 bol schválený Dodatok č.2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 228
  (od: 03.12.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.10.1993 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 02.08.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.10.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (od: 29.10.1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 10.3.1998 bol schválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 09.04.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.6. 1998 bol schválený dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
  (od: 03.08.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 28.10.2001 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (od: 13.12.2001)
Na valnom zhromaždení konanom 10.2.2003 bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (od: 03.03.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  04.10.2022
Dátum výpisu:  06.10.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)