Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  57101/B

Business name: 
VFSolutions, s. r. o. v likvidácii
  (from: 10/23/2015 until: 04/24/2018)
VFSolutions, s. r. o.
  (from: 02/27/2009 until: 10/22/2015)
Registered seat: 
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Identification number (IČO): 
44 615 639
  (from: 02/27/2009)
Date of entry: 
02/27/2009
  (from: 02/27/2009)
Date of deletion: 
04/25/2018
  (from: 04/25/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/25/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/27/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
administratívne práce
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
počítačové služby
  (from: 03/02/2011 until: 04/24/2018)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/02/2011 until: 04/24/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/02/2011 until: 04/24/2018)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/06/2013 until: 04/24/2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/06/2013 until: 04/24/2018)
Partners: 
Ing. Viktor Földes
Móra Krausza 5
Komárno - Nová Stráž 945 04
Slovak Republic
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Ing. Milan Kalma
Jána Halašu 2702/3
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/06/2015 until: 04/24/2018)
Benito Limited
Trident Chambers
Road Town, Tortola POBOX 146
British Virgin Islands
  (from: 09/22/2015 until: 04/24/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Viktor Földes
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Ing. Milan Kalma
Amount of investment: 472 500 EUR Paid up: 472 500 EUR
  (from: 01/06/2015 until: 04/24/2018)
Benito Limited
Amount of investment: 262 000 EUR Paid up: 262 000 EUR
  (from: 09/22/2015 until: 04/24/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Ing. Dionýz Földes
Móra Krausza 5
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 02/27/2009
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Ing. Viktor Földes
Móra Krausza 5
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 02/27/2009
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Aida Földes Katonová
Koprivnická 11
Bratislava 841 01
From: 07/23/2013
  (from: 08/06/2013 until: 04/24/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Capital: 
739 500 EUR Paid up: 739 500 EUR
  (from: 09/22/2015 until: 04/24/2018)
477 500 EUR Paid up: 477 500 EUR
  (from: 01/06/2015 until: 09/21/2015)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/27/2009 until: 01/05/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2015
  (from: 04/25/2018)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2015
  (from: 10/23/2015 until: 04/24/2018)
 Liquidators:
Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o.
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
From: 10/01/2015 Until: 04/25/2018
  (from: 10/23/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti samostatne.
  (from: 10/23/2015)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/15/2016
  (from: 04/25/2018)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.2016, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 27.03.2017, Colného úradu Bratislava zo dňa 27.01.2017, Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.01.2017 a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 16.04.2018. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť VFSolutions, s. r. o. v likvidácii.
  (from: 04/25/2018)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.1.2009 v zmysle ust. § 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2011
  (from: 03/02/2011 until: 04/24/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2013.
  (from: 08/06/2013 until: 04/24/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2015.
  (from: 09/22/2015 until: 04/24/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2015.
  (from: 10/23/2015 until: 04/24/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/06/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
LAMAČ BA s.r.o.
Jána Halašu 2702/3
Trenčín 911 01
  (from: 01/06/2015)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person