Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  57167/B

Business name: 
SPB Security s.r.o.
  (from: 06/03/2016)
DKFB PLUS s. r. o.
  (from: 03/05/2009 until: 06/02/2016)
Registered seat: 
Kremnická 26
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 01/20/2016)
Údernícka 14/A
Bratislava 851 01
  (from: 05/27/2011 until: 01/19/2016)
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 04/27/2010 until: 05/26/2011)
Špitálska 53
Bratislava 811 08
  (from: 03/05/2009 until: 04/26/2010)
Identification number (IČO): 
44 626 975
  (from: 03/05/2009)
Date of entry: 
03/05/2009
  (from: 03/05/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/05/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 03/05/2009)
pravádzkovanie strážnej služby: ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 07/01/2009)
Prevádzkovanie strážnej služby: Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  (from: 01/20/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/26/2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/26/2019)
Administratívne služby
  (from: 01/26/2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/26/2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/26/2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/26/2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/26/2019)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 01/26/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/26/2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/26/2019)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 01/26/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/26/2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/26/2019)
Poskytovanie služieb informátora
  (from: 01/26/2019)
prevádzkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby, hľadanie majetku, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
  (from: 07/01/2009 until: 01/25/2019)
Partners: 
Slavomír Bubanec
Dánoš 982/9
Sládkovičovo 925 21
Slovak Republic
  (from: 06/14/2011)
Ingrid Čechová
Poľná cesta 1083/19
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 03/05/2009 until: 06/13/2011)
Contribution of each member: 
Slavomír Bubanec
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 03/14/2019)
Ingrid Čechová
  (from: 03/05/2009 until: 06/13/2011)
Slavomír Bubanec
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/14/2011 until: 03/13/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/05/2009)
Mgr. Slavomír Bubanec
Dánoš 982/9
Sládkovičovo 925 21
From: 03/05/2009
  (from: 03/05/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/05/2009)
Capital: 
15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 03/14/2019)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 03/13/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 29.1.2009 a dodatkom č. 1 k Zakladateľskej listine zo dňa 23.2.2009 v zmysle ust. §§ 57, ods.3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/05/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2009.
  (from: 07/01/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2010.
  (from: 04/27/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2016.
  (from: 01/20/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2016.
  (from: 06/03/2016)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person