Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  136/P

Obchodné meno: 
CHEMOSVIT, a.s.
  (od: 16.12.1998)
Sídlo: 
Štúrova 101
Svit 059 21
  (od: 29.04.1993)
IČO: 
31 671 047
  (od: 29.04.1993)
Deň zápisu: 
29.04.1993
  (od: 29.04.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1993)
Predmet činnosti: 
rekreačné a oddychové činnosti
  (od: 14.04.1994)
vedľajšia činnosť v pozemnej doprave, prek- ladiska, skladovanie
  (od: 14.04.1994)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a tech- nických vied
  (od: 14.04.1994)
chemicko-fyzikálne, chemické testovanie, meranie a analýzy
  (od: 14.04.1994)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 14.04.1994)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 14.04.1994)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 16.12.1998)
činnosť stavebného dozoru: technologické zariadenie stavieb -- zariadenie strojárskej výroby a strojárenské technológie
  (od: 16.12.1998)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 16.12.1998)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 30.09.2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 30.09.2006)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 30.09.2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 30.09.2006)
opravy, plnenie a kontroly hasiacich prístrojov
  (od: 30.09.2006)
kontrola funkčnosti požiarnych hydrantov
  (od: 30.09.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 30.09.2006)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (od: 30.09.2006)
obstarávateľské služby spojené so správou nebytového fondu
  (od: 30.09.2006)
prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 30.09.2006)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti
  (od: 30.09.2006)
faktoring a forfaiting
  (od: 30.09.2006)
finančný leasing
  (od: 30.09.2006)
poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 30.09.2006)
správa počítačových sietí
  (od: 30.09.2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov (hardware)
  (od: 30.09.2006)
poradenská služba k programovému vybaveniu počítačov (software)
  (od: 30.09.2006)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení
  (od: 30.09.2006)
služby súvisiace s databázami
  (od: 30.09.2006)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 30.09.2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 30.09.2006)
prevádzkovanie knižníc
  (od: 30.09.2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem služieb pre súd alebo iný orgán verejnej moci
  (od: 30.09.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 30.09.2006)
marketingové služby
  (od: 30.09.2006)
poradenská činnosť v oblasti marketingu a prieskumu trhu
  (od: 30.09.2006)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.09.2006)
reklamné, propagačné a informačné služby
  (od: 30.09.2006)
poskytovanie dátových služieb- internetová čitáreň
  (od: 30.09.2006)
fotografické služby
  (od: 30.09.2006)
spracovanie projektov pre povstupové a štrukturálne nástroje EÚ
  (od: 30.09.2006)
poradenské a konzultačné služby pre čerpanie grantov z fondov EÚ
  (od: 30.09.2006)
organizovanie kurzov, seminárov, školení a spoločenských podujatí
  (od: 30.09.2006)
kancelárske a sekretárske služby
  (od: 30.09.2006)
kopírovacie služby
  (od: 30.09.2006)
technicko- organizačná pomoc pri realizácií projektov pre povstupové a štrukturálne nástroje EÚ
  (od: 30.09.2006)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 23.10.2007)
poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia v rozsahu voľných živností
  (od: 23.10.2007)
tvorba vnútropodnikových noriem dodávateľským spôsobom
  (od: 23.10.2007)
tvorba plánov, dokumentácie a poradenstvo v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
  (od: 23.10.2007)
poradenská a konzultačná činnosť a vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov
  (od: 23.10.2007)
styk s verejnosťou- public relations
  (od: 23.10.2007)
bezpečnostnotechnická služba
  (od: 23.10.2007)
správa registratúry
  (od: 23.10.2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 23.10.2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 23.10.2007)
činnosti stavebného dozoru technické, technologické a energetické vybavenie stavieb- výrobné technologické zariadenia
  (od: 23.10.2007)
výkon činnosti stavebného dozoru technické, technologické a energetické vybavenie stavieb- elektrotechnické zariadenia
  (od: 23.10.2007)
výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby
  (od: 23.10.2007)
technik požiarnej ochrany
  (od: 23.10.2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 23.10.2007)
zabezpečovanie činností závodného hasičského zboru
  (od: 23.10.2007)
poskytovanie elektrotechnických komunikačných sietí a elektrotechnických komunikačných služieb
  (od: 23.10.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.04.1993)
Mag. Marián Baláž - člen
Suché miesto 1928/115
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ing. Martin Ľach - člen
Tatranská 726/16
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ing. Pavol Králik - podpredseda
333
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ing. Daniel Dudaško - Člen predstavenstva
Hviezdoslavova 37
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 28.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2021)
Ing. Jaroslav Mervart - Člen predstavenstva
194
Mengusovce 059 36
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Písomnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.07.2019)
Prokúra: 
Ing. Pavol Králik
333
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 14.01.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2023)
Prokurista je oprávnený vykonávať v mene spoločnosti všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo, s výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokurista koná za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 26.09.2019)
Základné imanie: 
28 352 640 EUR Rozsah splatenia: 28 352 640 EUR
  (od: 20.08.2009)
Akcie: 
Počet: 708816
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 40 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie spoločnosti možno prevádzať len so súhlasom spoločnosti
  (od: 20.08.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Baláž
Dostojevského 4672/73
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
JUDr. Peter Berník
Hviezdoslavova 4052/63
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ing. Michal Ľach
Oravská 10
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ing. Ladislav Dunaj
352
Nová Lesná 059 86
Vznik funkcie: 17.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.3.1993, osvedčenou notárskou zápisnicou spísanou notárkou JUDr.Alžbetou Podhorskou z Popradu dňa 17.4.1993 pod č. N 106/93, Nz 103/93, podľa ustanovenia § 172 zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 399
  (od: 29.04.1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1994. Stary spis: Sa 399
  (od: 29.11.1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 21.4.1995. Stary spis: Sa 399
  (od: 11.05.1995)
Rozhodnutie predstavenstva a.s. zo dňa 27.5. 1995. Stary spis: Sa 399
  (od: 28.08.1995)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 13.4.1994. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 27.5.1994. Stary spis: Sa 399
  (od: 10.04.1996)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 27.4.1996. Zmena stanov a.s., prijatá predstavenstvom a.s. dňa 21.6.1996 z poverenia valného zhromaždenia. Zvýšenie základného imania a.s. z 39 713 000.- Sk na 75 832 000.- Sk zapísané do obchodného registra dňa 21.8.1996. Stary spis: Sa 399
  (od: 21.08.1996)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 23.5.1998.
  (od: 16.12.1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 29.5.1999. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.5.2000. Zníženie základného imania zo 75.832.000,- Sk na 64.093.000,- Sk zapísané do obchodného registra 7.9.2000. Zvýšenie základného imania zo 64.093.000,- Sk na 769.116.000,- Sk zapísané do obchodného registra 7.9.2000.
  (od: 07.09.2000)
Zvýšenie základného imania zo 769.116.000,- Sk na 789.116.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 24.10.2000.
  (od: 24.10.2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.5.2002, ktorým bolo predstavenstvo spoločnosti poverené v zmysle ust. § 210 zák.č. 513/91 Zb. zvýšiť základné imanie spoločnosti najviac o sumu 406.515.000,- Sk v lehote najneskôr do 30.4.2002. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 25.5.2002.
  (od: 21.10.2002)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 30.11.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
STROJCHEM, a.s.
Štúrova 101
Svit 059 21
  (od: 30.11.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  26.01.2023
Dátum výpisu:  28.01.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)