Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  295/T

Obchodné meno: 
BANATOL, spol. s r.o. - v likvidácii
  (od: 25.02.1997 do: 23.11.2021)
B A N A T O L , spol. s.r.o.
  (od: 02.01.1991 do: 24.02.1997)
Sídlo: 
Športová ul. č. 1198/26
Dunajská Streda 929 01
  (od: 02.09.1992 do: 23.11.2021)
Vinohradnícka ul. 4l2
Dunajská Streda
  (od: 02.01.1991 do: 01.09.1992)
IČO: 
00 597 155
  (od: 02.01.1991)
Deň zápisu: 
02.01.1991
  (od: 02.01.1991)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 02.01.1991)
Predmet činnosti: 
Obchodná činnosť spojená so zeleninou, ovocím poľnohospodárskymi produktami a záhradkárskymi potrebami.
  (od: 02.01.1991 do: 17.07.1994)
obchodná činnosť spojená so zeleninou, ovocím, poľnohospodárskymi produktami, záhradkárskymi potrebami
  (od: 02.09.1992 do: 23.11.2021)
obchodná činnosť v oblasti potravinárskych produktov a priemyselného tovaru
  (od: 02.09.1992 do: 23.11.2021)
sklenárstvo a rámovanie obrazu
  (od: 02.09.1992 do: 23.11.2021)
obchodná činnosť v oblasti zeleniny, ovocia, poľnohospodárskych produktov, záhradkárskych potrieb, potravinárskych produktov a priemyselného tovaru
  (od: 18.07.1994 do: 23.11.2021)
Spoločníci: 
Dionýz Bartal
č.d. 60
Kráľovičove Kračany
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
Dionýz Bartal
č.d. 60
Kráľovičove Kračany
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Dionýz Bartal
č.d. 60
Kráľovičove Kračany
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Imrich Lukács
ul. Mlynská č.d. 53
Orechová Potôň
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Imrich Lukács
ul. Mlynská č.d. 53
Orechová Potôň
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Fridrich Nagy
ul. Dolná č.d. 431
Orechová Potôň
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Fridrich Nagy
ul. Dolná č.d. 431
Orechová Potôň
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Laura Pötheová
osada Pósfa č. 95
Holice na Ostrove
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Alexander Tomanovics
ul. Z. Kodálya 1540/4
Dunajská Streda
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Alexander Tomanovics
ul. Z. Kodálya 1540/4
Dunajská Streda
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Terézia Tükörová
230
Baka
  (od: 30.03.1995 do: 23.11.2021)
Ing. Marian Zmajkovič
Ádorská 8
Dunajská Streda
  (od: 30.03.1995 do: 23.11.2021)
Ing. Katarína Zmajkovičová
Ádorská 8
Dunajská Streda
  (od: 30.03.1995 do: 23.11.2021)
Ing. Katarína Zmajkovičová
ul. Ádorová č. 8
Dunajská Streda
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
Ing. Katarína Zmajkovičová
ul. Ádorová č. 8
Dunajská Streda
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Ing. Katarína Zmajkovičová
ul. Ádorová č. 8
Dunajská Streda
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Fridrich Nagy
Vklad: 62 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 62 500 Sk
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Alexander Tomanovics
Vklad: 62 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 62 500 Sk
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Imrich Lukács
Vklad: 62 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 62 500 Sk
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Dionýz Bartal
Vklad: 62 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 62 500 Sk
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Ing. Katarína Zmajkovičová
Vklad: 62 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 62 500 Sk
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Laura Pötheová
Vklad: 62 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 62 500 Sk
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Fridrich Nagy
Vklad: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 75 000 Sk
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Alexander Tomanovics
Vklad: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 75 000 Sk
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Imrich Lukács
Vklad: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 75 000 Sk
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Dionýz Bartal
Vklad: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 75 000 Sk
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Ing. Katarína Zmajkovičová
Vklad: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 75 000 Sk
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Dionýz Bartal
Vklad: 187 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 187 000 Sk
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
Ing. Katarína Zmajkovičová
Vklad: 188 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 188 000 Sk
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
Ing. Katarína Zmajkovičová
Vklad: 281 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 281 000 Sk
  (od: 30.03.1995 do: 23.11.2021)
Ing. Marian Zmajkovič
Vklad: 47 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 47 000 Sk
  (od: 30.03.1995 do: 23.11.2021)
Terézia Tükörová
Vklad: 47 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 47 000 Sk
  (od: 30.03.1995 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 25.02.1997 do: 23.11.2021)
konateľ
  (od: 30.03.1995 do: 24.02.1997)
konatelia
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
konateľ
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
konatelia
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Dionýz Bartal
č. 60
Kráľovičove Kračany
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
Alexander Tomanovics
Zoltána Kodálya č. 1540/4
Dunajská Streda
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Ing. Katarína Zmajkovičová
Ádorská 8
Dunajská Streda
  (od: 30.03.1995 do: 24.02.1997)
Ing. Katarína Zmajkovičová
ul. Ádorová č. 8
Dunajská Streda
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 30.03.1995 do: 24.02.1997)
Konatelia zastupujú navonok a podpisujú v mene spoločnosti samostatne a vo všetkých veciach.
  (od: 09.06.1994 do: 29.03.1995)
Spoločnosť zastupuje neobmedzene prezident Alexander Tomanovics, ako konateľ spoločnosti, v jeho neprítomnosti Bartal Dionýz, ako zástupca konateľa.
  (od: 07.01.1994 do: 08.06.1994)
Spoločnosť zastupuje Fridrich Nagy, prezident spoločnosti, v jeho neprítomnosti Alexander Tomanovics,zástupca prezidenta spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak že k podpisu prezidenta spoločnosti sa vyžaduje podpis ešte jedného člena spoločnosti.
  (od: 02.01.1991 do: 06.01.1994)
Základné imanie: 
375 000 Sk
  (od: 02.01.1991 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 10.12.1996
  (od: 25.02.1997)
 Likvidátor:
Terézia Tükörová
23
Baka
  (od: 25.02.1997 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (od: 25.02.1997 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.12.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
  (od: 02.01.1991 do: 23.11.2021)
Dodatkom č. 3 z 10.11.1993 ustanovenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti, vrátane zmien boli dané do súladu s právnou úpravou podľa zák. č. 513/1991 Zb. Zmluva o prevode obchodných podielov z 10.11.1993 spoločníčka Pötheová Laura svoj obchodný podiel previedla na ostatných spoločníkov a to v nominálnej hodnote 12 500 Sk u každého.
  (od: 07.01.1994 do: 23.11.2021)
Zmluva o prevode obchodných podielov medzi spoločníkmi uzavretá dňa 21.2.1994. Dodatok č. 4 zo dňa 21.2.1994, dodatok č. 5 zo dňa 26.4.1994, dodatok č. 6 zo dňa 12.5. 1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti.
  (od: 09.06.1994 do: 23.11.2021)
Dodatok č. 7 spoločenskej zmluvy zo dňa 23.6.1994.
  (od: 18.07.1994 do: 23.11.2021)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.03.1995.
  (od: 30.03.1995 do: 23.11.2021)
Valné zhromaždenie spoločníkov konané dňa 10.12.1996 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (od: 25.02.1997 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2021
Dátum výpisu:  01.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)