Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51278/L

Business name: 
emPulse, s.r.o.
  (from: 05/07/2009)
Registered seat: 
Revolučná 10
Žilina 010 01
  (from: 04/16/2010)
Identification number (IČO): 
44 763 247
  (from: 05/07/2009)
Date of entry: 
05/07/2009
  (from: 05/07/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/07/2009)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/07/2009)
počítačové služby
  (from: 05/07/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/07/2009)
reklamné a marektingové služby
  (from: 05/07/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/07/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/07/2009)
administratívne služby
  (from: 05/07/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/07/2009)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/07/2009)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 02/24/2011)
Partners: 
Ing. Miloš Martinka
Dobšinského 15/78
Žilina 010 08
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Mgr. Martina Altusová
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Miloš Martinka
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/21/2022)
Mgr. Martina Altusová
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/21/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/24/2011)
Ing. Miloš Martinka
Dobšinského 15/78
Žilina 010 08
From: 05/07/2009
  (from: 06/29/2013)
Mgr. Martina Altusová
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
From: 10/20/2010
  (from: 06/29/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/07/2009)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/07/2009)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 23.04.2014 uzatvorenej medzi emPulse, s.r.o., IČO: 44 763 247 ako predávajúcim a ISTROFINAL KN, s.r.o., IČO: 46 165 941 ako kupujúcim.
  (from: 05/14/2014)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.01.2017. Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.01.2017 spoločnosť emPulse, s.r.o., so sídlom Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 44 763 247, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 51278/L, ako predávajúci previedla na spoločnosť jaRealitka, s.r.o., so sídlom Lichardova 8508/36, 010 01 Žilina, IČO: 46 349 103, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 55460/L, ako na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prervádzkovaniu prevádzanej časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji podniku prechádzajú na spoločnosť jaRealitka, s.r.o. všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti emPulse, s.r.o. zo dňa 30.01.2017. Prítomní spoločníci na valnom zhromaždení spoločnosti schválili dňa 30.01.2017 Zmluvu o predaji časti podniku zo dňa 30.01.2017 uzatvorenú medzi spoločnosťou emPulse, s.r.o., ako predávajúcim a spoločnosťou jaRealitka, s.r.o., ako kupujúcim, predmetom ktorej je prevod časti podniku špecifikovanej v bode 1.2. Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.01.2017.
  (from: 02/25/2017)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person